Gana Cumhuriyeti

'Gezelim, Görelim, Öğrenelim' forumunda -Luiпє. tarafından 24 Nisan 2012 tarihinde açılan konu

 1. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  GANA
  CUMHURİYETİ

  Coğrafi Verileri

  Konum: Batı Afrika'da Fildişi Sahili ile Togo arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi 2 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Batı Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 239460 km²
  Sınırları: toplam: 2094 km
  sınır komşuları: Burkina Faso 549 km Fildişi Sahili 668 km Togo 877 km
  Sahil şeridi: 539 km
  İklim: Tropikal iklim. Sıcaklık yıl içinde 26 ve 32 derece arasında değişmektedir. Gana`nın iklim koşullarını kuzeydoğuda Sahra üzerinden gelen sıcak kuru ve toz yüklü hava kütlesi ile güneybatıda Atlas Okyanusu`nun güney kesimi üzerinden gelen tropik hava kütlesi belirler.
  Arazi yapısı: Ülkenin güneybatı kuzeybatı ve en kuzey bölgesi parçalanmış bir peneplen görünümündedir. Geri kalan bölgenin büyük bölümünü ise Volta Havzası olarak bilinen geniş bir alan kaplar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Afacato Dağı 880 m
  Doğal kaynakları: Altın kereste boksit manganez balık kauçuk hidro güç
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17.54
  daimi ekinler: %9.22
  diğer: %73.24 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 310 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Ocak - Mart ayları arasında kuru tozlu harmattan rüzgarları ortaya çıkar. Kuraklıklar bir başka sorun olmaktadır.
  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 22409572 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus yapısı: 0-14 yaş arası %38.8
  15-64 yaş arası %57.7
  65 yaş ve üstü %3.5 (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.07 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -0.11 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 55.02 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 58.87 yıl
  erkeklerde: 58.07 yıl
  kadınlarda: 59.69 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.99 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %3.1 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 350000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 30000 (2003 verileri)
  Ulus: Ganalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Afrika zencileri %99.8 (büyük kabileler - Akan %44 Moshi-Dagomba %16 Ewe %13 %Ga 8) Avrupalılar ve diğer %0.2
  Din: Yerel inançlar %38 Müslümanlar %30 Hıristiyan %24 diğer %8
  Diller: İngilizce (resmi) Afrika dilleri (Akan Moshi-Dagomba Ewe ve Ga dahil)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %74.8
  erkekler: %82.7
  kadınlar: %67.1 (2003 verileri)
  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Gana Cumhuriyeti
  kısa şekli : Gana
  eski adı: Altın Sahiller
  ingilizce: Ghana
  Yönetim biçimi: Çok partili anayasal demokrasi
  Başkent: Akra
  İdari bölümler: 10 bölge; Ashanti Brong-Ahafo Orta Bölge Doğu Bölgesi Büyük Akra Kuzey Bölgesi Yukarı Doğu Yukarı Batı Volta Batı Bölgesi
  Bağımsızlık günü: 6 Mart 1957 (İngiltere'den)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 6 Mart (1957)
  Anayasa: 28 Nisan 1992
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-24 G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü)Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği)MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIFIL (BM Geçici Gücü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNMOT UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Zengin doğal kaynakların bahşedildiği Gana daha fakir Batı Afrika ülkelerininkinin iki katı kişi başına düşen üretime sahiptir. Böyle olduğu halde Gana ağırlıklı olarak uluslararası finansal ve teknik yardıma bağlı kalmıştır. Altın kereste ve kakao üretimi yabancı dövizin en büyük kaynaklarıdır. Yerel ekonomi gayri safi milli hasılanın %41`ini ve iş gücünün %60`ını karşılayan tarım rızkının etrafında dönmeye devam etmektedir. 1995-97`de Gana Avrupa Para Fonu ile işbirliği içinde 3 yıllık yapısal tashih programı altında karışık bir ilerleme kaydetmiştir. Olumsuz yönde ulusal sektör ücretleri yükselmiş ve ulusal asayiş bağlantıları enflasyon açığı finansmanına devam etmiş Gana tutum nizamı ile birlikte ulusal hoşnutsuzluk yükselmiştir. Ayrıca 1998`de güç kesintileri ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olmuştur.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 59.15 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.7 (2006 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %37.3
  endüstri: %25.3
  hizmet: %37.5 (2006 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.9 (2006 verileri)
  İş gücü: 10.87 milyon (2006 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %60 endüstri %15 hizmet %25 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %20 (1997 verileri)
  Endüstri: Madencilik hafif sanayi alüminyum sanayi gıda üretimi
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.8 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 6.489 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 7.095 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 900 milyon kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 1.96 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Kakao pirinç kahve manyok fıstık mısır muz kereste

  İhracat: 3.286 milyar $ (2006)
  İhracat ürünleri: Altın kakao kereste ton balığı boksit alüminyum manganez mücevher
  İhracat ortakları: Hollanda %12.5 UK %8.3 ABD %6.7 Belçika %5.8 Fransa %5.6 Almanya %4.4 (2005)
  İthalat: 5.666 milyar $ (2006)
  İthalat ürünleri: Endüstri ekipmanları petrol gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Nijerya %15.2 Çin %12.5 ABD %6.3 UK %5.2 Güney Afrika %4.5 Brezilya %4.1 Hollanda %4 (2005)
  Dış borç tutarı: 3.546 milyar $ (2006 verileri)
  Para birimi: Cedi (GHC)
  Para birimi kodu: GHC
  Mali yıl: Takvim yılı
  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 321500 (2005)
  Telefon kodu: 233
  Radyo yayın istasyonları: AM 0 FM 49 kısa dalga 3 (2001)
  Radyolar: 4.4 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 10 (2001)
  Televizyonlar: 1.73 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .gh
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 401300 (2005)
  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 953 km (2005 verileri)
  Karayolları: 42623 km (2004)
  Su yolları: 1293 km
  Boru hatları: ham petrol 13 km; petrol ürünleri 316 km (2006)
  Limanları: Takoradi Tema
  Hava alanları: 12 (2006 verileri)
   

Bu Sayfayı Paylaş