Hadis Fihristi(Alfabeye Göre Hadisler)

'Rasulullah (S.A.V)' forumunda ค ร ђ к tarafından 24 Haziran 2011 tarihinde açılan konu

 1. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  A Harfi İle Başlayan Hadisler

  Abdest ancak sesten veya kokudan lazım gelir. Tirmizi 1/74,75
  Abdest bozana selam verilmez. Tirmizi 2862, Müslim 370
  Abdest bozarken selam alınmaz. Tirmizi 1/90, 2862
  Abdest bozmak için yumuşak toprak aramak. Tirmizi 12, İbni Mace 307
  Abdest namazı. Müslim 227, 228, 232, Nesei 151, 85
  Abdest suyuyla günahların çıkması. Müslim 244
  Abdest. Maide 6, Nisa 43, Müslim 225, 234
  Abdesti olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestle namaz kılabilir. Müslim 361, 362
  Abdestsiz Kur’an okumak. Buhari 1/324, Müslim 373, Ebu Davud 18, Tirmizi 3384
  Abdestsiz namazı Allah kabul etmez. Tirmizi 1/76
  Abdestten artan suyu ayakta içti. Nesei 95
  Abraş, kel ve körün kıssası. Buhari Enbiya 51, Müslim 2964, Riyazü’s-Salihin 65
  Acbü’z-Zeneb, kuyruk sokumundaki kemiktir. Toprak bunun dışındaki her şeyi yer. Terhib ve Tergib 7/89, Müsned, İbni Hibban
  Acemlerin birbirine tazim için ayağa kalktıkları gibi siz de ayağa kalkmayın. Ebu Davud 5230, İbni Mace 3836
  Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Allah’a sığınma. Ebu Davud 1540, Müslim 2706, Nesei 5450
  Açık artırma usulü satış caizdir. Nesei 4485
  Açlık hikmettir UYDURMA. Acluni 1/337
  Açlıktan Allah’a sığınırım. İbni Mace 3354
  Ad kavminin helakı. Buhari 7/3021, 10/4904, 4622
  Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm haricileri. Nesei 4086
  Adak adamayın çünkü kaderi değiştirmez. Nesei 3785, Müslim 1638, Buhari 14/6498
  Adak hiçbir şeyi önlemez, ancak cimriden mal çıkarır. Nesei 3784
  Adak konusu. İnsan 7, Buhari 14/6569, Müslim 1639, 1650
  Adaletli olmak. Maide 8, Enam 152, Zumer 3
  Adama karısını neden dövdüğü sorulmaz. Ebu Davud 2147, İbni Mace 1986
  Adamın başına bela gelince yapacağı dua. İbni Mace 3892
  Adamın birinin zekatı bilmeyerek, bir zengine, bir zinakara ve bir hırsıza vermesi ve hayıflanması. Daha sonra rüyasında zenginin ibret alması. Nesei 2513, Müslim
  Adamın yanında oturana ikram etmesi. İbni Mace 3716
  Adamın biri iki parmağıyla dua ediyordu. Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) birle birle buyurdu. Tirmizi 3790
  Adem (Aleyhisselam) ile Musa (Aleyhisselam) münakaşa etmesi. Tirmizi 2217, Müslim 3217, Buhari 14/6504
  Adem (Aleyhisselam) ve zurriyetinin ilk yaratılışı. Buhari 7/3102, 3111
  Adem’in ahdini unutması... Tirmizi 3589, Taha 115
  Adem ile Musa birbirlerine hüccet getirip niza ediştiler. Musa:
  −‘Ya Adem, Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkarttığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem’de Ona:
  −‘Sen Allah’ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa’sın. Öyle iken sen Allah’ın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime takdiridir buyurduğu bir işten dolayı dolay beni levm mi ediyorsun dedi. Müslim 2652
  Adem topraktan, cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır. Müslim 2996
  Adem ve Havva’nın örtünmesi. Buhari 9/4364
  Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Darimi 2730, Tirmizi 3760, İbni Mace Zühd 30
  Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister, ancak gözünü toprak doyurur. Tirmizi 2440
  Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer. Ebu Davud 4743, Müslim 2955, İbni Mace 4266, Nesei 4079
  Ademoğlunun yanı başında 99 ölüm tehlikesi vardır. Tirmizi 2241
  Ademoğlunun zinadan nasibi vardır. Müslim 2657
  Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa... Kehf 108, Lokman 27
  Ağızların tadını kesen ölümü çokça anın. Nesei 1824
  Ahir zamanda imanın elden gideceği. Müslim 148
  Ahmaklara hikmetten bahsetmeyin. Darimi Mukaddime 34
  Ahzab gazvesi. Müslim 1788
  Ailesini korurken ölen şehittir. Nesei 4079
  Aişe (Radiyallahu Anha) dokuz yaşında evlendi 18 yaşında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kaybetti. Nesei 3244
  Aişe (Radiyallahu Anha)’ya zina iftirası. Buhari 8/2770, Müslim
  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın duvara resim asması. Müslim 2107
  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın fazileti. Müslim 2438, 2447, Buhari 3/1312
  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in oda benim avret mahallini görmedik.ZAYIF İbni Mace 662
  Aişe annemizin Allah Rasulü, namazda iken kapıyı açmasını istemesi. Nesei 1206
  Aişe annemizin seferde namazı tam kılması. Nesei 1456
  Aişe (Radiyallahu Anha) küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından onların peşinde olan, kaydeden melek vardır.Darimi 2729, İbni Mace Zühd 29
  Ak saçları ve sakalı kınalamak. İbni Mace 3626
  Akıl baliğ olan herkese Cuma namazının farziyeti. Nesei 1371
  Akıl dini olsaydı İslam, ben ayağımın altını mesh ederdim. Ebu Davud162
  Akika. Tirmizi 1556
  Akika sünnettir ve her çocuk akika kurbanına rehin gelir. Ebu Davud 2837, Nesei 4219, İbni Mace 3164, Tirmizi 1550
  Akil baliğ olan genç kızların, hayızlı kadınların bayrama gitmeleri emredildi. Nesei 1558
  Aklı şuuru örten her şey haramdır ve sarhoş eden her şey haramdır. Ebu Davud Eşribe 5, Müslim Eşribe 75, Buhari Edeb 80, Ahkam 22, Megazi 60, Tirmizi 1923, Nesei Eşribe 53
  Akrabasını sıla etmeyen cennete giremez. Ebu Davud 1696, Tirmizi 1974, Buhari, Müslim
  Aksırana teşmid. Tirmizi 2884, Buhari 3/1176, 5/2263, 13/6169, Müslim 2991
  Aksırınca Allah’a hamd edin. Buhari Edep 126, Tirmizi 2884 Edeb 3, İbni Mace 3715, Edeb 30
  Aksırmak Allah’tan esnemek şeytandandır. Tirmizi 2893
  Akşam namazının sünneti iki rekâttır. Müslim 729, 730, Buhari 3/1122
  Akşam ile yatsı namazının birleştirilmesi, cem edilmesi. Buhari 2/622, 3/1069
  Akşamdan evvel iki rekât nafile namaz. Müslim 836, Ebu Davud 1281
  Aldatan bizden değildir. Müslim 164, Ebu Davud Buyu, 50, Buhari 5/2225
  Ali (Radiyallahu Anh)’ın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana gizli bir şey söyledi demesi. Müslim 1978
  Ali bin Ebu Talip (Radiyallahu Anh)’ın fazileti. Müslim 2404, 2409
  Alimin abide üstünlüğü benim en aşağı mertebede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Tirmizi 2825
  Alimler Nebilerin varisidir. Ebu Davud 3641, İbni Mace 1/223, Tirmizi 2822, Müslim
  Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir. Hasani Basri’nin sözü. El-Kubra 321, Tahziru’l-Müslimun 59
  Alkolle tedavi. Müslim 1984
  Allah’ın 99 ismi. İbni Mace 3860
  Allah, Adem’i kendi suretinde yaratmıştır. Müslim Birr 115, 2612
  Allah, Adem (Aleyhisselam)’ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı. Ebu Davud Sünne 16, Tirmizi 3270
  Allah aklını kullanmayanlara azab eder. Yunus 100
  Allah ayağını indirir, koyar. Buhari Tefsir 50/1, Eyman 12, Tevhid 7, 25, Müslim Cennet 35, 37, 38, Tirmizi 2682, 3488
  Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur. İbni Mace Nikah
  Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi ayıplarını görme hasleti verir. Kitabul Zühd ve’r-Rekaik 282
  Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek ister. Tirmizi 2972
  Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan iki adamdan dolayı güler. Buhari Cihad 28, Müslim İmare 128, Muvatta Cihad 28, Nesei Cihad, İbni Mace13
  Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün bir şeyi boğazlayın eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın. Müslim Sayd 12, Ebu Davud Edahi 12, Tirmizi Diyat 14
  Allah (Azze ve Celle) hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır. Ahzab 4, Tirmizi 3413
  Allah (Azze ve Celle) kendi Nebilerinin diliyle neyi helal kılmışsa o helaldir. Darimi Mukaddime 39
  Allah’a verilen ilk misak, galu bela. Tirmizi 3271, Buhari Enbiya 1, El-Bidaye ve’n-Nihaye 1/116
  Allah yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu. Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu. Nesei 2310
  Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O’na ellerini kaldırdığı zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder.Tirmizi 3789
  Allah her mahzun kalbi sever. UYDURMA. Acluni 1/246
  Allah için sevmek. Buhari 13/6025, 1/163
  Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Nisa 116
  Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar. Tirmizi 2783
  Allah kimi severse kullarına sevdirir. Müslim 2637
  Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Tirmizi 2413
  Allah kuluna kafi değilmi? Zümer 36
  Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz. Nur 40
  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaatın gerekliliği. Buhari 10/4775, 15/6986
  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın ayak koşusu yapmaları. İbni Mace Nikah 50, 1979, Ebu Davud 2578
  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yarışı. İbni Mace 1979, Müsned 39, 129
  Allah semadadır. Müslim Mülk 16, 17, Müslim 2/537, Ebu Davud 930, Buhari Cüzün’de 64, Nesei 3/15, Ahmed 5/447, Beyhaki 7/387, İbni Huzeyme Tevhidde 121, Ebu Hanife Müsned 3
  Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Bakara 67
  Allah sizi kendinizden sakındırır. Al-i İmran 28
  Allah tektir teki sever. Müslim 2677
  Allah vadinden dönmez. Rum 6
  Allah ve melekleri Nebilere salat etmekte. Ahzab 56
  Allah verdiği her hastalığa şifa için ilaç vermiştir. İbni Mace 3436
  Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun için verir. Darimi 2796, Ebu Davud Edeb 10, Buhari Edeb 35, Müslim Selam 10
  Allah zamanı gelen hiçbir canı ertelemez. Munafİkun 11
  Allah, Adem’i yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı zürriyetin her canlı kişisi onun belinden düştü... Tirmizi 3271, Araf 172
  Allah’a en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır. Ebu Davud 1368, Müslim 783, İbni Mace 4240
  Allah’a en sevimli amel devamlı olanıdır. Buhari 1/194
  Allah’a eş koşan kadınlarla iman edinceye kadar evlenilmeyeceği. Buhari 11/5363
  Allah’a iman nedir? Buhari 16/7430, İbni Mace 302
  Allah’a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. İbniu Mace 2863
  Allah’a isyanda mahluka itaat yoktur. Müslim İmaret 39, Ebu Davud Cihad 87
  Allah’a, Rasulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Nisa 59, Buhari Tefsir, Müslim 1834, Tirmizi 1758, Nesei 4199, İbni Cerir 9858, Müsned 3124, Ebu Davud 2624
  Allah’a selam olsun demeyin zira Allah selamın ta kendisidir. Buhari İstizan 3, Müslim Salat 56, Ebu Davud Salat 178, Nesei Tatbik 109, Sehv 41, 43, 56, İbni Mace İkamet 24, Darimi Salat 84
  Allah’ı anarken sağırı çağırır gibi yüksek sesle bağırıp çağırmanın nehyedilmesi. Buhari 8/3929
  Allah’ı kavuşmayı dileme. Müslim 2683
  Allah’ı kim dünyada gördüm derse yalan söyleyeceği. Buhari 10/4801
  Allah’ı Rab, İslamı din, Muhammedi Rasul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır. Tirmizi 2758
  Allah’ım! Ben ancak bir insanım. Bu suretle hangi Müslümana lanet etmişsem kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam sen bunları kıyamet günü onun için bağış rahmet ve dolayısıyla onu sana yaklaştıracağın bir vesile kıl. Darimi 2768, Buhari Deavat 34, Müslim Birr 89
  Allah’ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür UYDURMA. El-Leali 2/325
  Allah’ım kötülükten ve kötülük yapandan sana sığınırım. Nesei 19
  Allah’ım Müslümanlardan olan şu cemaatı kırarsan sana yeryüzünde ibadet edilmez. Müslim 1383, 1384, Tirmizi 3274
  Allah’ın ahirette en son nimet olarak görüleceği. Tirmizi 2679, Ebu Davud 4729
  Allah’ın ahirette görüleceği. Kıyamet 22, 25, Müslim 182, Fecr 22,23, İbni Mace 187, Mutaffifin15,16, Buhari 7/3044
  Allah’ın arşını 8 melek taşır. Hakka 17
  Allah’ın bir insanla konuşması asla mümkün değildir. Şura 51
  Allah’ın birliğini kabul edinceye kadar insanlarla mücadele emri. Tirmizi 2733
  Allah’ın dilediği şey ile Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dilediği şey demeyin fakat Allah’ın dilediği şey sonra Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dilediği şey olur deyin. Darimi 2702, İbni Mace Keffaret 13
  Allah’ın eli cemaatle beraberdir. Tirmizi 2256
  Allah’ın en yakın gök semasına inmesi. Müslim 758, Buhari 3/1096, Ebu Davud 4733, Tirmizi 433
  Allah’ın gölgelediği insanlar. Buhari 14/6661
  Allah’ın iki kişiye gülmesi. Nesei 3151
  Allah’ın indirdiğiyle hükmetmek. Araf 3 Yusuf 40, Araf 87, Kehf 26, Tin 8, Maide 44, 45, 47, Nisa 113, Bakara 151, Ahzab 34, Kıyamet 16, 19, Nahl 44, Maide 49, Nisa 105, Şura 10, Müslim 1829, Ebu Davud 4604
  Allah’ın indirdikleri. İndirilenin kitap ve hikmet olduğu. Nisa 113
  Allah’ın isimlerini ezberleme. Müslim 2677
  Allah’ın ismiyle abdest alın. Nesei 78
  Allah’ın kaderinden kaderine kaçıyorum. Müslim 2219
  Allah’ın kullar üzerindeki hakkı. Tirmizi 2781
  Allah’ın lanet ettiği 4 gurup insan. Müslim 6/1978
  Allah’ın nuzülü yani inişi. Fecr 22
  Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Yusuf 87, Hıcr 55, 56, Zumer 53, Ankebut 23, Hadid 22, 23, Fussilet 49, 50
  Allah’ın sıfatları. Buhari 16/7272
  Allah’ın size verdiği sadakadır öyle kabul edin. Tirmizi 3224
  Allah’ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Fatır 43, Rad 11
  Allah’tan daha kıskanç yoktur. Müslim 1499
  Allah’tan Nebilerden ve müminlerden başka dost yoktur. Tevbe 116
  Allah-u Teâlâ dünya semasına iner. Buhari Teheccüd 14, Müslim Misafurun 168, 170, Ebu Davud Sünnet 19, Tirmizi 443, İbni Mace İkame 182
  Allah mahlûkatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde idi. Secde 10, Müslim 2653
  Allah, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Müslim 2759
  Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok acır dedi. Müslim 2754
  Allah’a karşı bir günah söz konusu olunca, mahluka itaat gerekmez. Buhari Ahad 1, Müslim İmare 39, 1840, Ebu Davud Cihad, 40, 87, Nesei, Biat 34, İbni Mace Cihad 40, İbni Ebi Şeybe Musannef Cihad 192, 7/737
  Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır. Müslim 2751, Ahmed 2/258, Buhari
  Allah Muhammed’i hak din olarak gönderdi ve Ona kitab indirdi ve kendisi indirdiği kitapta recm ayeti vardı. Şimdi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah’ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah’ın indirmiş olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşmeklerinden korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu takdirde recm haktır. Tirmizi 1455, Ebu Davud 4418, İbni Mace 2553, Buhari, Hudud
  Allah tevbeleri kabul eder. Bakara 37, 160, 218, 222, Al-i İmran 31, 89, Nisa 110
  Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni, talak kadın boşamakdır. ZAYIF Ebu Davud Talak 3, İbni Mace Talak 1,
  Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene sürgün cezası verilir. Ebu Davud Hudud, 4415, Müslim Hudud, 1690
  Allah’ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? buyurdu. Muaz (Radiyallahu Anh):
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah’ın ibadet olunmasıdır, buyurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? buyurdu. Muaz (Radiyallahu Anh):
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Onlara azap etmemesidir, buyurdu. Müslim 30
  Alnı toprak olasıca. Buhari Edeb 44
  Altın burun takılması. Ebu Davud 4232, Nesei 5164, 5128, Tirmizi 1826
  Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız bulamasın. İbni Mace 4135
  Altın ve gümüş biriktirenin hali. Buhari 9/4398, Tevbe 34, 35
  Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helaldir. Buhari 3/1176, Tirmizi 2959, Müslim 2078, Nesei 1041, 5111, İbni Mace 3602, 3642, 3644
  Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti. Nesei 4554
  Altmış yaş mazereti. Buhari 14/6361
  Amaya sırtını çevirince... Abese 1, 10, Buhari 11/4969
  Amca baba yarısıdır. Taberani Mucemu’l-Evsad Zekat Babı
  Amcanın mahrem olmayışı. Ebu Davud 2057, Buhari 11/5314, Müslim 4/1444, İbni Mace 1948
  Amcanın yanına girileceği. Ebu Davud 2057
  Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir. Tevbe 105
  Amel imandandır. Buhari 1/192, 16/7370, İbni Mace 57, 60
  Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana benzer. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 322
  Ameller niyetlere göredir. Nesei 75, 3420, 3774, Buhari 1/143, 209, 5/2333
  Amellerin insanı kurtaramayacağı. Buhari 14/6395
  Amin derken sesin yükseltileceği. Ebu Davud 932, Tirmizi 248, İbni Mace 855, Buhari Cüzünde 209
  Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine hayaları engel teşkil etmedi. İbni Mace Taharet 124, 642
  Ammar (Radiyallahu Anh)’ın şehid edilmesi. Buhari 6/2659
  Amr (Radiyallahu Anh)’ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi. Tirmizi 2857
  Amr bin As’ın oğlu Abdullah (Radiyallahu Anh)’ın, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’dan daha fazla hadis bilmesi. Tirmizi 2805
  Ana karnında olanı ancak Allah bilir. Buhari 10/4485, İman 41, Bed’ul Vahy 1, İkrah 5, Talak 11, Itk 6, Müslim İmare 155, Ebu Davud Talak 11
  Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler. Bakara 83, Nisa 36, Enam 151, İsra 23, Ahkaf 15
  Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim izin verdi. Müslim 976
  Anjin hastalığının tedavisi. Buhari 12/5733
  Anjinin tedavisinden dolayı bademcikleri sıkarak çocuklarınıza azap etmeyin. Müslim 1577
  Anne ve babaya sövdürenin durumu. Müslim 1/90
  Arap yarımadasında iki din kalmıyacaktır. Müslim Salat 187, Tirmizi Mevakıt 41, Muvatta 4/233
  Arapça okunur Kur’an. Yusuf 2, Rad 37, Nahl 103, Meryem 97, Taha 113, Şuara 193, 194, Zumer 28, Fussilet 3, 44, Şura 7, Zuhruf, 2, 3, Duhan 58
  Araf 172. ayetin ilk misak olduğu. Tirmizi 3276
  Aranızda selamı yayın. Tirmizi 2828
  Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400 kişi, ordunun en hayırlısı 4.000 kişidir, 12.000 kişilik ordu azlıktan dolayı mağlup olmaz. Ebu Davud 2611, İbni Mace 2827, Tirmizi 1597, Darimi Siyer 215/2
  Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün. İbni Mace 3534
  Arştadır Allah. Ebu Davud 4726, Buhari 10/4457, 16/7289, Hud 7
  Arşın ve kürsünün yaratılması. Gafir 15, Müminun 116, Buruc 14, 15, Taha 5, Rad 2
  Ashabı Uhdud. Müslim 3005, Tirmizi 3560
  Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. UYDURMA. İbni Abdilber Camiu’l-İlim 11/110, İbni Hazm Ahkam 4/82
  Ashabını öldürüyor demesin dedim. Müslim 2584, Tirmizi 3532
  Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor. Müslim 2584, Tirmizi 3532
  Asiye adını değiştirin. Tirmizi 2993, Müslim 2139, İbni Mace 3773, Ebu Davud 4952
  Asiye isminin değiştirilmesi. 6/2139
  Aşereyi mübeşşere. Tirmizi 6/3992
  Aşırı gitmeyin. Maide 77
  Aşure günü orucu. Müslim 1125
  At etinin helalliliği, eşek etinin ve muta nikahının kıyamete kadar haramlılığı. Buhari 8/3930, 12/5596, Nesei 4314-4320, Müslim 1941, Tirmizi 1853
  At ve köleye zekat yoktur. Ebu Davud 1574, Tirmizi 624, İbni Mace 1790, Nesei 2479, 2462, Müslim 982
  Ata’ya bir şey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah’tan haya ederim. Darimi 108
  Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı, sonra bin sene yakılarak beyazlaşması. ZAYIF. Tirmizi 2717
  Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allah’a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Ebu Davud 2625, Buhari Ahkam 78, Müslim 1840, Nesei 4210
  Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi. Müslim 354, 359
  Atılmış çocuk hürdür, velisi Müslümanlardır. Muvatta 3/379
  Atın hayrı kırmızılığındadır. Ebu Davud 2545, Müslim 1875, İbni Mace 2790, Nesei 3596, Tirmizi 1746
  Atla eşşek birleşirse katır olur. Nesei 3563
  Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur. Tirmizi 2357, Nesei 4289
  Ay görülünce orucun farz kılınışı. Müslim 1080
  Ayağa kalkmayın. Müslim 1768, Ebu Davud 5215
  Ayakkabı ile namaz kılınır. Buhari 1/479, Müslim 555, Nesei 775, 1361, Ebu Davud 648
  Ayakkabı ve çoraba mesh. Tirmizi 99
  Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir. Ebu Davud Taharet 141
  Ayakta bevl meselesi. Tirmizi 12, İbni Mace 307
  Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl buna da muktedir olamazsın yan üstü kıl. Buhari Taksir 19, Ebu Davud Salat 175, Tirmizi 368
  Ayakta su içmeyin. Buhari 12/5667, Müslim 2026
  Ayakta yemek yemek. Müslim 6/2024, İbni Mace 3301
  Ayın ikiye bölünmesi. Tirmizi 2273, 3502, Kamer 1, Buhari 7/3403, 8/3619, 10/4811
  Ayn (göz). Kamer 13, 14, Taha 39, Tur 48, Mu’minun 27
  Ayrı ayrı oturmayın. Müslüm 430, Ebu Davud 5215
  Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz. Buhari 14/6411, Tirmizi 2415, Nesei 1474
  Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim. Buhari Tabir 22, Cihad 122
  Azda olsa devamlı amel hayırlıdır. Tirmizi 3016
  Azil. Buhari 5/2065, 8/3868, 11/5291, 16/7278, Ebu Davud 2170, Müslim 1438

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
   
 2. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  B Harfi İle Başlayan Hadisler

  Baba adıyla yemin yasaktır. Buhari 14/6528
  Baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir. Tirmizi 2215, 1315
  Baba evlendireceği kızdan izin alır. Nesei 3250
  Babası olmayana babamdır diyene cennet haramdır. Müslim 63, 203, Ebu Davud 5113, 4718
  Babanda babamda ateştedir. Müslim 203, Ebu Davud 5113, 4718
  Babanın nikahı altındaki kadınla evlenmek haramdır. Nesei 3317
  Babanın ve mazlumun duası reddolunmaz. İbni Mace 3862
  Baba oğluna boşamayı emredebilir. İbni Mace 2088
  Baba oğlunu öldürmesiyle kısas edilmez. İbni Mace 2661
  Bacak bacak üstüne atılmasını men etti sırtüstü yatarak uyluk açık olarak. Tirmizi 2915
  Bağdaş kurarak namaz kılınır. Nesei 1661
  Bağdaş kurarak oturmak. Müslim 670, İbni Mace 32, 62, Tirmizi 585, Ebu Davud 4850
  Bağışlama. Müslim 1620
  Bağırarak zikir yasaktır. Buhari 8/3929, Müslim
  Bağiy babı. Müslim 2687, İbni Mace 4211, 4214
  Bahçelerden geçerken meyva yemenin mubahlığı. Tirmizi 1303
  Bakire ile nikah. Buhari 11/5170, Müslim 715, 1466
  Balcağızını tatmadıkça helal olmaz. Nesei Talak 9, Darimi Talak 49, İbni Mace Talak 32, Tirmizi Nikah 27, Muvatta Nikah 17, 18, Buhari Şehadet 3, Libas, 6, 23, Talak 4, Edep 68, Müslim Talak 1, 5
  Bal şifa kaynağıdır. Buhari 12/5723
  Balık ve çekirgenin ölüsü yenir. İbni Mace 3218, 3222
  Balık yemek bedeni zayıflatır. UYDURMA. El-Menaru’l-Münif 64
  Balık ve çekirge helaldir: İbni Mace 3314
  Balinanın yeneceği. Tirmizi 2593, Nesei 4331
  Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Tirmizi 3/1908
  Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir. Buhari Ahkam 1, İbni Mace 1
  Bana dünyada kadın güzel koku ve namaz sevdirildi. Nesei 3928
  Bana itimat etmiyor musunuz? Ben Sema’da olan Allah’ın eminiyim sabah ve akşam bana gökyüzünün haberi geliyor.Müslim 1064
  Baston sünnettir. UYDURMA. Aliyu’l-Kari 56
  Başına bir musibet gelen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah’ın emrettiği şekilde: Biz Allah’ınız ve ancak O’na dönücüleriz, Allah’ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısı ihsan buyurmasın. Müslim Cenaiz 3, 4, İbni Mace Cenaiz 55, Bakara 156
  Başın meshi komple olması. Buhari 1/327, 332
  Başkalarının avret mahalline bakmak haramdır. Müslim 338
  Başkaldıran cennete giremez. Buhari İ’tisam 2
  Başlarına bir kadın geçiren millet felah bulmayacak. Tirmizi 2365
  Başkası adına hac. Müslim 1334
  Bayram ayları 29 gündür. Müslim 1082
  Bayramda def çalmak mübahtır. Nesei 1593
  Bayram namazı. Tirmizi 537, İbni Mace 1278, 1291, Nesei 1565
  Bayram namazı hutbeden önce kılınır. Nesei 1564
  Bayram namazında hayızlıda olsa kadınların bulunacağı. Müslim 890, Tirmizi 539
  Bayram namazı 12 tekbirle kılınır. ZAYIF Ebu Davud 1149, İbni Mace 1280, Tirmizi 535
  Bebekle oynanabileceği. Ebu Davud 4932, Müslim 1422, 2440, İbni Mace 1826, Buhari 13/6093
  Bedevinin gelip mescide bevl etmesi. Nesei 56
  Bedir gazası. Müslim 1779
  Belada Allah’a sığınma. Buhari 14/6297, 6506
  Belaya uğrayınca dua. Tirmizi 3654
  Beni övmeyin. Müsned 4263
  Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Müslim 2/544, Buhari 2/675, 880, Ezan 18, Müsned 5/53, Buhari 7/3037, Nesei 739
  Ben kulumun yanındayım, bana dua ettiğinde onunla beraberim. Tirmizi 2496
  Ben Mirac için yukarı çıkarıldığımda bakırdan tırnakları bulunan ve tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim ve:
  −Ey Cebrail bunlar kimdir? diye sordum. Cebrail:
  −Bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına dil uzatanlardır, dedi. Ebu Davud Edeb 40 Bab 4878
  Beli dümdüz tutma. Ebu Davud 855, Tirmizi 264, İbni Mace 870
  Ben Ademoğlunun efendisiyim. Toprağı ilk açılacak benim, İlk şefaat edecek benim, ilk şefaatı kabul edilecek benim. Ebu Davud 4673, Müslim 2278
  Ben Ademoğlunun seyyidiyim. Tirmizi 335
  Ben bir beşerim. Doğruyu da bulurum hata da ederim. İbni Abdi’l-Berr el-Cami 2/32, İbni Hazm el-İhkam 6/149
  Benden sonra şu ikisine uyun. Tirmizi 3904, İbni Mace Mukaddime 11
  Benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayın. Tirmizi 2289, Nesei 4109-4115, İbni Mace 3942
  Ben devamlı oruç tutarım, seferde de tutayım mı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dilersen tut dilersen tutma dedi. Ebu Davud 2402, Buhari, Müslim 1121, Tirmizi, Nesei 2296, İbni Mace 16
  Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır. UYDURMA. Fetavel Hadisiye 269
  Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. UYDURMA. Acluni 1/202, Aliyu’l-Kari 43
  Ben insanlarla, “La İlahe İllallah” demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah’a aittir. Tirmizi Tefsir 88, Müslim İman 20
  Benim dünya ile işim yok. Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenen ve sonra oradan ayrılıp giden bir atlı gibiyim. Tirmizi 2483
  Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine’de durdum mu Zul-Huleyfe’den öteye dönünceye kadar iki kılarım. Sahabi’nin biri Ebul Ali’ye:
  −Ey Allah’ın Rasulü ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım? diye sorar. Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Evet, orada elli yılda kalıncaya kadar seferisin dedi. Ebu Bekir Müsned 135
  Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği yerde, ben onunla beraberim, buyurdu. Vallahi Allah, kulunun tevbesine sizden birinizin sahrada kaybolan hayvanını bulmasından daha çok sevinir. Herkim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Müslim Tevbe 1
  Benim bildiğimi bilseniz az gülerdiniz. Tirmizi 2414, Nesei 1474, Muvatta 1/319, Buhari Kusuf 16/3, Müslim Kusuf 10/1
  Benim ümmetimin yaşı 60 ile 70 sene arası olacak. Tirmizi 2433
  Beni zikredip iki dudağı benimle hareket ettikçe kulumla birlikteyim. Buhari Tevhid 43
  Benim beş tane ismim vardır. Buhari Menakıb 17, Tirmizi Edep 67, Darimi Rikak 59
  Benim tarafımdan velev bir ayet olsun tebliğ ediniz. Buhari 1/32
  Beni seviyorsan fakirliğe hazırlan. Tirmizi 4/2454
  Benim ümmetimin yaşı, 60 ile 70 sene arasındadır: Tirmizi 4/2433
  Ben sade vahyedilene uyarım. Ahkaf 9
  Ben ancak iki ahmak sesten nehyedildim, Feryat ve çalgı sesi. Heysemi Zevaid 3/13
  Ben kaybolanları sevmem. Enam 76
  Benim mescidimde kılınan namaz, diğer mescidlerden 1.000 misli daha efdaldir. Nesei 691
  Benim mezarımı mescid edinmeyin. Müslim 532
  Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır. Buhari 16/7432
  Beni namaz kılanlardan eyle. Şuara 78, Bakara 128, İbrahim 40
  Beraber oturun. Ebu Davud 4823, Müslim 430
  Besmelesiz abdestte hayır yoktur. Buhari Vudu
  Besmele çek önünden ye. Müslim 2022, Nesei 4414
  Besmelenin namazda gizli okunacağı. Müslim 399, 299, Tirmizi 244
  Beş şey sorulmadan ayakları ayrılmayacak bir kulun mahşerde... Tirmizi 2531
  Beş rekat kılan sehv secdesi yapar. Müslim 572, Ebu Davud 1019
  Beş hakkı vardır Müslümanın Müslüman üzerinde... Müslüm 2162
  Beş rekat vitr kılınır ve yalnız son rekatta oturulur. Ebu Davud 1359, 1338, Nesei
  Beş defa emme. Müslim 1452
  Beş vakit namazın vakitleri. Müslim 610
  Beşikte konuşan üç çocuk. Müslim 3005
  Beş şey fıtrattandır. Tirmizi 2904, Nesei 5190
  Bevlin kabir azbına sebebiyeti. Buhari 3/1284, 1300
  Beyaz elbise giyinin, ölülerinizi de beyaz kefene sarın. Tirmizi 2961
  Beyaz kılları yolmayın, o Müslümanın nurudur. Tirmizi 2974
  Bıyığı alın sakalı bırakın. Tirmizi 2912, Nesei 5000, 5013, Muvatta 4/323, Müslim Taharet 259, Ebu Davud 4199
  Bıyığından almayan bizden değildir. Tirmizi 2909, Nesei 13
  Bıyığın ölçüsü. Buhari 13/5925
  Bidat. Buhari 4/1749, 5/2492, 6/2962, 15/7170, 2/722, 15/7159, Müslim 3/867, İbni Mace 1/46, Müsned 4/105, Camiu’s-Sağir 2/7790
  Bidatçı imamın arkasında namaz kılınır. Buhari 2/722
  Bidatçının günahı kıyamete kadar gider. Müslim 1017, 2674
  Bidatçı lanetlenmiştir. Buhari 4/1749
  Bidatın İslam’da ki ilk zuhuru. Darimi 1/210
  Bidat ehlini dinlerse Allah’ın onun üzerinde koruması kalkar ve ona yani bid’ata verilir. Ebu Nuaym 7/26, 34
  Bildiğini gizleme. Bakara 159, 174, 213
  Bile bile babasını inkar edenin hali. Müslim 61
  Bilgi isteyin Allah’tan. Tirmizi Dua 105, İbni Mace Dua 5
  Bilgi lafızda kalan şey değildir. Ancak faydası olan şeydir. Ebu Nuaym Hilyetü’l-Evilya 9/123
  Bilinmeyen için Allah bilir demek. Buhari 10/4745
  Bilmediğin bir şey için Allah daya iyi bilir demenin ilimden oluşu. Buhari 10/4745
  Bina yapımı. İbni Mace 4160, 4163
  Binek giden yürüyene, az olan çoğa selam verir. Müslim 2160
  Bir gün biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber idik. Kokmuş bir leşten kokular geldi. Bu koku nedir biliyor musunuz? Bu mü’minlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur dedi. Ahmed 3/351
  Bir hakim hükmedeceği zaman içtihad eder sonra bu hükümde isabet ederse o hakime iki ecir vardır. Müslim 1716, Buhari 16/7222, Ebu Davud Akdiye 2, Tirmizi 1342, Nesei Kuzat 3, İbni Mace Ahkam 3, Müsned 2/187, 4/198
  Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma. Müslim Mukaddime 5/8
  Birbirine karışmayan iki deniz. Buhari 10/4827
  Bir kadının halası veya teyzesiyle bir nikah altında kalamaz. Müslim 1408
  Biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. İbni Mace 3853
  Bire on verilir... Buhari 8/3640, 7/3027, 16/7383
  Bir delikten mümin iki kere sokulmaz. Müslim 2998, İbni Mace 3982, Ebu Davud 4862
  Birlik olma. Müslim İmare 59, Ebu Davud Sünne 27
  Bir beldede iki kıble olmaz. Ebu Davud 3032, Tirmizi 339
  Bir ve iki defa emme. Müslim 1450
  Bir kimsenin yemeği iki kişiye yeter. İbni Mace 3254
  Bir adam 99 kişi öldürmüş de tevbesi kabul edilip edilmeyeceğini sormaya başlamış. Müslim 2766
  Bir kâfire karşılık mümin öldürülmez. Kim kasten bir mümini öldürürse katil öldürülenin velilerine teslim edilir. İsterse katili öldürürler. İsterlerse diyet alır. Ebu Davud Diyet 4/4506, Tirmizi 1434, İbni Mace 2659, Buhari 15/6778 Nesei 4779
  Birbirine karışmayan iki deniz. Buhari 10/4827, Tirmizi 2615
  Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İbni Mace 3254
  Bir bağırsakla yer mümin, kâfir yedi bağırsakla yer. İbni Mace 3251, 3257
  Bir kişinin mescitle ilgilendiğini görürseniz ona iman şahadetinde bulunuz. Tirmizi 2750
  Bir kulun ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede kullandığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı sorulmadıkça onun ayakları Allah’ın huzurundan ayrılmaz. Tirmizi 2532
  Bir adam yanında bir veya iki kişi olmadan kocası evde bulunmayan bir kadının yanına girilmez. Müslim 2173
  Bir kadın kocasına başka bir kadını anlatmasın. Buhari Nikah 118, Ebu Davud Nikah 43
  Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın. Çünkü burada olanlar sözlerimi hazır olmayanlara tebliğ etsin, anlatsın.Buhari 1/30
  Bir tek namazı yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez. Buhari 2/648
  Biz elçi göndermedikçe azab edici değiliz. İsra 15
  Bize silah çeken bizden değildir. Müslim 98
  Bizimle onlar arasındaki söz namazdır. Kim bu namazı terk ederse küfre girer. Tirmizi 2756
  Biz işimize isteyeni tayin etmeyiz. Müslim 14
  Bizde Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın mushafı vardır. Allah’a yemin ederim ki onda sizin Kur’an’ınızdan bir tek harf dahi yoktur. ŞİANIN UYDURMASI. El-Kuleyni el-Kafi 57
  Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Tirmizi 2835
  Biz melekler içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz. Müslim 2104
  Biz katiyen her isteyene memuriyet vermeyiz. Nesei 4
  Borcun yazılması. Buhari 5/2424
  Boşanan kadın doğurunca iddeti doğurunca biter. İbni Mace 2026
  Boşama sözleri. Buhari
  Boşanan kadın ise başka bir adamla evlendi ve az sonra o adam da sözü edilen kadını onunla henüz cinsi temasta bulunmadan boşadı. Nesei Talak 9, Buhari Libas 6, 23, Edep 68, Talak 4, Şehadet 3, Darimi Talak 49 İbni Mace Talak 32, Tirmiz Nikah 27, Muvatta Nikah 17, 18, Müslim Talak 1, 5
  Boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır. Tirmizi Kıyametin Sıfatı Babı 2535
  Bölünmeyin. Şura 14, Beyyine 4, Bakara 213, Casiye 16, Al-i İmran 105, Enam 159, Rum 30, 32
  Buhari’nin Ebu Hanife hakkında sözleri. Buhari 15/6852
  Bu ikisine uyun. Tirmizi Menakıb 16, 3904, İbni Mace 11
  Bu iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır. Müslim 1090, Siyam 33, Tirmizi Tefsir 17
  Buluntu mal. Müslim 1722
  Buluntu mal helal değildir. Buhari İlim 28, Edep 75, Lukata 234, Ebu Davud Lukata 1, Muvatta Akdiye 46, Tirmizi Ahkam 35
  Bu ümmetten birine ilham gelse, bu Ömer olurdu. Buhari 7/3445
  Bu ümmette otuz abdal vardır. UYDURMA. Acluni 1/25
  Burun ve alın üzerine secde. Müslim 215, 218, Ebu Davud 894
  Bütün namazlar tek abdestle kılınabilir. Müslim 277
  Bütün sevaplar güzel ahlaktadır. Tirmizi 2497
  Büyük adamı emzirme... Nesei 3304
  Büyük günahların tesbiti. Buhari 5/2442, 1/4623, 13/5980, 14/6550, 16/7404
  Büyük günahlar. Tirmizi 2401
  Büyük insanın süt emmesi. Müslim 1453
  Büyü yapılması (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e. Müslim 2189

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
   
 3. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  C Harfi İle Başlayan Hadisler

  Cahiliyeden hesaba çekilmeyeceği. Müslim 120
  Cahiliyye adedinden sakının. Buhari 7/3321, 13/6032, 1/184
  Cahiliyye insanı köpeğini besler büyütürdü, ama çocuğunu öldürürdü. Darimi 3
  Cahiliyye nikah çeşitleri. Buhari 11/5220
  Cahiliyye zamanınızdaki bayramları kaldırdım. Nesei 1556
  Cahillerden yüz çevir. Bakara 67, Maide 50, Enam 35, Araf 199, Hud 46
  Cahillere hikmetten bahsetmeyin. Darimi Mukaddime 34
  Cana kıymanın cezası. Buhari 6/2615
  Canından çok sevmedikçe. Müslim 69
  Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız aranızda haramdır. Tirmizi 2248
  Canlı hayvanları hedef yapmayın. Nesei 4416, 4422
  Cariye, sen Allah’ın Rasulüsün dedi. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
  −O’nu azad et, çünkü o bir Mü’minedir, buyurdu. Müslim 537, Ebu Davud 929, 930, Buhari Cüzün’de 64, Nesei 3/15, Ahmed 5/447, Beyhaki 7/387, İbni Huzeyme Tevhid 121
  Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbiriyle yarıştıklarını görmen... Müslim 1, Buhari 1/204
  Cariye ile nikah. Buhari 5/2068
  Cariyenin, Allah semadadır demesi. Ebu Davud Eyman 19, Taberani Itk 8, 9, Darimi Nuzur 10, Neylul Evtar 7/223, Nesei 1218, Muvatta 4/24
  Cariyenin hükmü. Buhari, 4/1995, 5/2067
  Cariyenin talakı iki, iddeti iki hayızıdır. Ebu Davud 2189, İbni Mace 2080, Tirmizi 1192
  Casusluk ve hükmü. Buhari 6/2803, 2872, 10/4852
  Cebrail’in namazı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e tarif etmesi. Buhari 7/3037, Muvatta 1/53
  Cedeli terk edene cennetin ortasında bir köşk vardır. Tirmizi 2061
  Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha şiddetlidir. Muvatta 4/403, Buhari Bedu’l-Halk 59/10, Müslim Cennet 30
  Cehennem ateşi ile dünya ateşi. Buhari 7/3064
  Cehennem azabından, kabir azabından, Allah’a sığınma. Müslim, 590, Ebu Davud 1542, Nesei 2065, Tirmizi 3800
  Cehenneme, cehennemlikler atılacak da o üç defa daha var mı, daha var mı? diyecek. Nihayet Rabb’i ona gelecek ve ayağını üzerine koyacak. O zaman toplanıp büzülecek ve “yeter, yeter, yeter” diyecek. Darimi 122 2852, Tirmizi Cennet 19, 2682, Müslim Cennet 37, 2848, Buhari Tefsir 10/4784
  Cehennem ehli, her kaba, haris ve büyüklük taslayan kişi. Tirmizi 2732
  Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır. Nesei 1493
  Cehennemde en hafif azabı görecek insan iki papucu olupta oradanda beyni kaynayacak. Darimi 2851
  Cehennemden cennete geçiş. Ebu Davud 4740, Buhari Rikak 8/145, Tirmizi 2720, 2723, 2728, İbni Mace 4315
  Cehenneme girecek ilk üç kişi. Tirmizi 2489, Nesei 3123
  Cehennemin harareti 69 kat üstün kılmıştır ve her biri bu dünyadaki ateşin harareti kadardır. Tirmizi 2715
  Cehlin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, şarabın içilmesi, erkeklerin miktarı azalıpta, kadınların çoğalması o derecede ki elli kadının yalnız bir tek kayyımları yani bakanı olması kıyamet alametlerindendir. Buhari 12/5641, 11/5309
  Celeb pazara mal gelmeden satılmaz alınmaz. Müslim 1517, 1525
  Cellale dışkı yiyen hayvan etinin yenmesi yasaktır. İbni Mace 3189
  Cem özürsüz olarak kılınır mı? Tirmizi 187, İbni Mace 1069, Müslim 705
  Cem seferde. Müslim 703, 704, Buhari 2/612, Ebu Davud 1220, Müsned 5/241
  Cemde sünnet namaz kılınmaz. Müslim 1288, Ebu Davud 1906
  Cemaat iki kişidir. Buhari 2/692
  Cemaate sarılan, kurtulan taifedir. İbni Mace 3993
  Cemaate yapışın Allah’ın eli cemaatin üzerinedir. Herkim cemaatten ayrılırsa şüphesiz cehenneme gider. Tirmizi 2255
  Cemaate yapışın, fırkalaşmayın, bölünmeyin, şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır. Tirmizi 2254, Beyhaki Şuabu’l-İman, El Kenz 8/207
  Cemaatle namaz. Muvatta 8/8, Buhari Ezan 10/29, Müslim 649, 654, Nesei 10/53
  Cemaatle niye namaz kılmadın, sen Müslüman değimlisin: Muvatta 1/232, Nesei İmamet 53
  Cemaatsiz İslam olmaz, Emirsiz cemaat olmaz, itaatsizde emir olmaz. Darimi 1/257
  Cemaatten ayrılmama. Buhari 16/7220
  Cemaatten bir karış ayrılan İslam’dan çıkar. Ebu Davud 4758
  Cenaze evine yemek getirme. Ebu Davud 3132, Tirmizi 1003, İbni Mace 1610
  Cenaze namazı dört tekbirli ve Fatiha okunur. Buhari 3/1244, 3/1251, 1263, 1289, Müslim 95, Tirmizi 1028, 1031
  Cenaze namazı mescidde kılınır. Müslim 973, Tirmizi 1038, Ebu Davud 3189, Nesei 1969, İbni Mace 1518
  Cenaze namazında Fatiha okunur. Buhari 3/1256, Tirmizi 1031
  Cenaze namazını, 100’e varan cemaat kılarsa diledikleri şefaat kabul olunur. Nesei 1992
  Cenaze taşımadan dolayı abdest alma. Ebu Davud 3161, Nesei 192, İbni Mace 1463
  Cenaze yıkama. Müslim 939
  Cenazenin arkasından gitmek imandandır. Buhari 1/199
  Cenaze tabuta konulup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman, o cenaze iyi bir kişi ise. Buhari 3/1303, 3/1239
  Cenazeyi şirk koşmayan 40 kişi kılarsa. Müslim 948, Ebu Davud 3170, İbni Mace 1489, Tirmizi 1033, Nesei 1993
  Cenazeyi takip etmekten nehyolunduk. Müslim 928, Ebu Davud 3167
  Cenazeyle üç şey gider… Ailesi, ameli ve malı, ameli kalır ikisi gelir. Tirmizi 2485
  Ceninin diyeti elli koyundur. Nesei 4786
  Ceninin diyeti. Müslim 1681
  Ceninin kesilmesi anasının kesilmesiyledir. Ebu Davud Edahi 17, Tirmizi 1503, İbni Mace Zebaih 15, Darimi Edahi 17
  Cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdim. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Sen bilemezsin ki Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır? Sonra şunun için bir ehil yaratmıştır. Müslim 2662
  Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaradılıştan sürmeli, otuz veya otuz üç yaşında olarak girecekler. Tirmizi 2669
  Cennet ehline baktım çoğu fakirlerdir, Cehenneme baktım çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Tirmizi 2729
  Cennet güçlüklerle kuşatılmış, Cehennem ise şehvetlerle çevrilmiştir. Tirmizi 2684, Müslim Cennet 14, Darimi 2846
  Cennet halkının dili Arapçadır. UYDURMA Aliyu’l-Kari 92
  Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir. Buhari Rikak 29, Ahmed 1/387, 413
  Cennete ancak muminler girecektir. Buhari 14/6496
  Cennete hesapsız girecekler... Müslim 220
  Cennetle müjdelenen on sahabe. Ebu Davud 4648, Tirmizi 3992, İbni Mace 134
  Cennette bir ağaç vardır yüz sene yürü bitmez. Müslim 2826
  Cennette bir ağaç vardır, hayvanına binmiş kişi onun gölgesinde yüz sene yürür. Tirmizi 2643, 3509, Darimi 2841
  Cennet ve ateş münakaşa ettiler. Buhari 10/4785
  Cennette çocuk arzu ettiği vakit gebeliği, doğumu ve yaşı dilediği şekilde bir anda tamamlanacaktır. Tirmizi 2688
  Cennette mümine cinsi münasebet gücü verilecek. Tirmizi 2659
  Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır. Tirmizi 2690
  Cennette tükürme, sümkürme olmayacak. Tirmizi 2660
  Cereme kime ise, semerede onadır. Kim çaba sarf ederse meyvesini alacaktır. Tirmizi 2808, Ebu Davud, İbni Mace, Ahmed 6/49
  Cessase hadisi. Ebu Davud 4325, 4326, Müslim 2942, İbni Mace 4074, Tirmizi 2354
  Cibril’i altı yüz kanadı olduğu halde kendi suretinde görmüştür. Müslim İman 282, 173, 174
  Cibril bana Kabe’de iki defa imam oldu. Ebu Davud Salat 2, Müslim 544, Muvatta 1/1
  Cibril bana komşuyu o derece tavsiye etti ki neredeyse mirasçı yapacağını zannettim. Buhari Edep 28, Müslim Birr 140, Ebu Davud Edep 123, İbni Mace Edep 4
  Cibril Hadisi. Müslim 8, Tirmizi 2738, Nesei 4960
  Cibril’in Cennet ve Cehenneme gönderilişi. Nesei 3743
  Cibril idi, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu. Ebu Davud 4695, Buhari, Tefsir 6/144, Müslim 8, Nesei 4993, İbni Mace 63
  Cibril’in imanı tarifi. Nesei 4957, Buhari 1/202
  Cibril’in namazı tarifi. Buhari 7/3037, Nesei 494
  Cifir yapanın İslam’dan nasibi yoktur. Abdurrezzak 1126, Beyhaki 18/139
  Cihad, Cuma namazı ve cenaze peşinden gitmek kadınlar için değildir. Taberani Mucemu’s-Sağir 817
  Cihad farzdır. Nesei 3075, 3082
  Cihad imandandır. Buhari 1/189
  Cihad. Yasin 74, 75, Enfal 39, Bakara 193, Al-i İmran 142, Muhammed 31, Tevbe 16, 38, 111, Saf 10, 11, Maide 35, Nisa 74, Ankebut 6, Müslim 50, İbni Mace 4011, Buhari 13/5975
  Cihadı terk eden münafık olarak ölür. Nesei 3083
  Cima duası. Ebu Davud 2386, Müslim 1434, Buhari 1/293
  Cimriliğin keraheti. Müslim 1029
  Cin çıkarma. Darimi 19
  Cinler ateşten, Adem topraktan, melekler nurdan yaratılmıştır. Müslim 2996
  Cinlerin haber hırsızlığı. Buhari 13/6162
  Cinlerin mahiyeti ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmeleri. Buhari 8/3608
  Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi. Zariyat 56, Buhari 10/4790
  Cuma ezanı imam mimbere çıkınca okunur. Nesei 1392
  Cuma, ezanı işitenin üzerine farzdır. Ebu Davud 1056, Darekutni 165, Beyhaki 3/173, Ebu Nuaym 7/104, Buhari 2/867
  Cuma günü gusül. Buhari 2/851
  Cuma günü hutbede, dua ederken sadece şehadet parmağını oynatmak. Nesei 1412
  Cuma günü namaz için çağrıldığında hemen Allah’ın zikrine koşun. Cuma 9, 11
  Cuma günü kılınan Zuhru Âhir namazı batıldır. El Bahrur Raik 2/150, Diyanet Fetvaları
  Cuma kılınır. İbni Mace 1082, Ebu Davud 1052, 1056, 1057, 1069, Fethul Bari 2/294, Cuma 9, Nesei 1369, 1371, Buhari, 2/867, 861, 862, Müslim 846, 852, 865, 1829, Tirmizi 499
  Cuma konusunda zayıf rivayetler. İbni Mace 1081, Beyhaki 3/177
  Cuma namazı iki rekâttır. Nesei 1420, 1440
  Cuma namazı ilk defa Hicretten evvel Medine’de Ensar’dan Esad bin Zarure (Radiyallahu Anh) tarafından kılındı. Fethu’l-Kadir 1/408, Suyuti Ed-Durul Mansur 6/128, İbni Hacer Fethu’l-Bari 2/294
  Cuma namazı kılınacak yerde hadler uygulanacak diye bir delil yoktur. El Muğni 2/234
  Cuma namazı kılınca öğle namazı düşer, kılınmazsa o takdirde öğle namazını kılmak farzdır. Fethu’l-Kadir 1/408,
  Cuma namazına akıl baliğ olan herkesin gitmesi farzdır. Nesei 1371
  Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse bayram namazını kılın. Ebu Davud 1070, İbni Mace 1310, 1593
  Cuma, Bahreyn köylerinden Cuvasa’da Abdulkays mescidinde kılındı, ikinci defa. Buhari 2/861, Ebu Davud 1068
  Cuma, köle, kadın, hasta ve çocuk dışında herkese farzdır. Ebu Davud 1067, Beyhaki 3/172
  Cuma’yı terk edenin kalbi mühürlenir. Müslim 652, 865, Ebu Davud 1052, Nesei 1369, Tirmizi, 499, İbni Mace 1125
  Cuma’yı üç kere üst üste terk edenin Allah kalbini mühürler. Nesei 1369, Muvatta 1/198
  Cüheym’i ve Allah’ı kim yarattı diyen kâfirler. Müslim 134, Ebu Davud 4721
  Cünüp olmakla beraber, Müslümanın temiz olacağı. Buhari 1/388
  Cünüpken her halükarda Allah’ı zikir. Müslim 383
  Cünüplükten dolayı yıkanmak. Müslim 316, Nesei 193, Tirmizi 108
  Cünüplünün kıraat etmesi. Buhari 1/403
  Cüveyri hadisi. Müslim 2550

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
   
 4. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  Ç Harfi İle Başlayan Hadisler

  Çakıllarla tesbih çekilmez. Ebu Davud 1500, Tirmizi 3788, 3790
  Çalgı sesinden kulaklarını tıkadı. Ebu Davud 4924
  Çalgı ve feryattan nehyedildim. Heysemi 3/13, Camiu’s-Sağir 2/46
  Çalgı ve zurna aletlerini ve putları ortadan kaldırmakla gönderildim. Müsned 5/267, 268, Ahkam Hadisleri 6/255
  Çalgının haramlılığı. İbni Mace 4020, Tirmizi 2308
  Çan bulunan eve melekler girmez. Ebu Davud 4231, Müslim 2113, Tirmizi 1755
  Çan bulunan kervana melekler gelmez. Ebu Davud 2554, Nesei
  Çan şeytanın çalgısıdır. Müslim 2114, Ebu Davud 2556
  Çarşafımı giydim Allah Rasulünün peşinden gittim. Baki mezarlığına vardı ve orada dua etti. Nesei 3953
  Çekinme ben kral değilim. Ben güneşte kurutulmuş tuzlu et yiyen bir kadının oğluyum. İbni Mace Etime 30
  Çekirgenin yeneceği. Buhari 12/5576, Nesei 4336, İbni Mace 3314, Müslim 1952
  Çekişenlerin arasını bulmak. Buhari 5/2503
  Çekişmeyi bırak. Çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder. Darimi 309
  Çıkarken ve girerken selam. Tirmizi 2848
  Çıngırak olan kafileye melek gelmez. Nesei 5184
  Çıplak olarak Kabe’nin tavafı yasaktır. Müslim 1347, Buhari Salat 2, 10, Hac 67, Ebu Davud Menasik 66, Nesei Menasik 161, Darimi Menasik 74, Tirmizi 3285, 872
  Çirkin isim koymayın. Müslim 2136
  Çobanın köpek beslemesi. Buhari 5/2153
  Çobanlık yapmıştır. Buhari İcare 2, Etime 50, Enbiya 29, Müslim 302, Muvatta İstizan 18, Müsned 3/326
  Çobansınız hepiniz. Ebu Davud 2928, Buhari, Müslim 1828, Tirmizi 1757
  Çocuğa dua etme. Buhari 14/6300
  Çocuğa hac vardır. Buhari 4/1741, İbni Mace 2910, Nesei 2617, Müslim
  Çocuğun doğumunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun karnını sıkmasından dolayıdır. Darimi 3132, Müslim Fedâil 146
  Çocuğun malını babası alabilir. Tirmizi 1372
  Çocuğun saçını tıraş edip biraz saç bırakmaktan nehy etti. Ebu Davud 4193, Buhari Libas 7/207, Müslim 2120, Nesei 5051
  Çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır. Darimi 3130, Tirmizi 1037, İbni Mace Cenaiz 26, Feraiz 17, İbni Ebi Şeybe 11/385
  Çocuk omuzda iken namaz kılmak. Buhari 13/5994
  Çocuk sağını solunu ayırt etme yaşına gelince namazı ona emredin. Ebu Davud 497
  Çoçuk senin aleyhine suç işlemez... Ebu Davud diyet 2, Nesei Kasame 42, İbni Mace Diyet 26
  Çocukken konuşan üç kişi. Müslim 2990
  Çocuklara selam vermek. Buhari 13/6192, Tirmizi 2836, Müslim 2168
  Çocukları akşam olunca dışarıda bırakmayın. Buhari 7/3091
  Çocukların bey’ati. Buhari 5/2314
  Çocukların fıtrat üzere doğması. Buhari 10/4653
  Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namazı emredin, on yaşına geldiğinde kılmıyorsa dövün. Ebu Davud 495, 496, Tirmizi 403, Ahmed 2/180, 187, Darekutni 1/230
  Çoğu sarhoşluk verenin azıda haramdır. İbni Mace 3392, 3394
  Çok ağlar az gülerdiniz. Tirmizi 2415
  Çok evlilik. Nisa 3, 129, Buhari 11/5162
  Çok soru sormanın keraheti. Buhari 5/2225, 15/7151
  Çok yemenin çirkinliği. Buhari 12/5493, Tirmizi 2486
  Çoluk çocuk sahibi olan felah bulamaz. UYDURMA Acluni 1/323
  Çorap üzerine mesh vermeyi rivayet eden sahabeler. Ali, Ammar, Enes, İbni Ömer, Bera, Bilal, İbni Ebi Evfa radiyallahu anhum, Selh bin Sa’d, Ata, Hasanı Basri, Said bin el-Müseyyeb, İbni Cübeyr, en-Nehâi, es-Sevri rahmetullahi aleyh
  Çorap ve ayakkabıların üzerine meshetti. Tirmizi 99, İbni Mace 559, Nesei 128, Ebu Davud 159, Ahmed
  Çöğür dikeni ile de olsa namazda önünü ilikle. Nesei 765, Ebu Davud
  Çölde oturan kaba saba olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur, sultan kapısına giden ayartılır. Tirmizi 2357
  Çörek otu ile tedavi. Müslim 2215, 2113

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
   
 5. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  D Harfi İle Başlayan Hadisler

  Dâbbenin çıkacağı. Neml 82, İbni Mace 4066
  Dağ toprağa gömüldü ve Musa çığlıklar içinde yere serildi. Tirmizi 3268, Araf 143
  Dağlama ile tedavi. Buhari 12/5736
  Dağlanarak tedavi yasaklanıyor. Müslim 2205
  Dağları ve kuşları Davud ile beraber tesbih etsinler diye buyruk altına aldık. Enbiya 79
  Dalak ve karaciğer yemenin helalliği. Buhari 12/5576, İbni Mace 3314, Müslim 1995
  Danışılacak kimse, güvenilecek kimsedir. Darimi 2453, İbni Mace Edep 37
  Dargınlığın sınırı. Buhari 13/6052, Müslim 2560
  Davar ağılında namaz. Buhari 2/529
  Davete icabet etmek. Buhari 3/1175, 11/5259, Müslim 1429
  Davud’a dağları ve kuşları boyun eğdirdik. Enbiya 79
  Dayak yasaktır. Ebu Davud 4786, Müslim 2328, İbni Mace 198
  Dayanarak yemek yeme. İbni Mace Eşribe
  Dayf (misafir) hakkı. İbni Mace 3675
  Dayı, mirasçı olmayanın mirasçısıdır. Darimi 2981, Musannef 10/285
  Deccalin vasıfları. Buhari 7/3119, Tirmizi 2341, 2354, Ebu Davud 4315, Müslim 169, 2934, 2137, İbni Mace 4075
  Deccali, recmi, şefaati ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek. İbni Kesir 11/5687, Müslim 585, 2869, Buhari 1029, 1299, Ebu Davud 4751, 4753, İbni Mace 347, 348, Muvatta 4/280
  Deccal gözü sakat, bol saçlı bir kimsedir. Onun beraberinde bir cennet ve bir ateş vardır. Onun ateşi cennettir. Cenneti de bir ateştir. Müslim 2934
  Deccalin sağ gözü sakattır, pörtlektir. Sanki onun gözü, salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm danesidir. Müslim 169
  Deccalin çıkması. Müslim 2934, Tirmizi 2336, İbni Mace 4075, Ebu Davud 4315
  Dedenin mirası. Buhari 14/6611
  Dedikodu (Gıybet) nehyedilmiştir. Buhari 5/2225, 13/5979, 14/6402
  Def çalmak düğünde mübahtır. Buhari 11/5237
  Def helal ve haram olan düğünü birbirinden ayırır. İbni Mace 1896, Buhari 8/3748, Tirmizi 1094, Nesei 3353, Müstedrek 2/184
  Definenin 5/1’i sadakadır. Müslim 1710, Ebu Davud 3085, Nesei 2485
  Dehre sövmeyin, dehr benim. Zamana sövmeyin, zaman benim. Müslim 2246
  Delil ulaşmayan kimseler. İbni kesir 4705
  Delilin mahiyeti. Buhari 16/7227
  Delillerin kalbi mutmain etmesi ile kalbin mutmain olması. Müslim 151
  Delilsiz fetva vermek yasaktır. Ebu Davud 321, İbni Mace 8, Darimi 161
  Delilsiz hareket haramdır. Zuhruf 36, 37, 22, 24, Maide 104, İsra 36, Lokman 21, Kasas 50, Muhammed 14, Yunus 36, Enam 116, Necm 28, Zümer 3, 55, Buhari 13/6048
  Deniz avı ve oradaki yiyecekler size helal kılındı. Muvatta 1/398, Maide 96
  Denizde avlanmak. Buhari 12/5572
  Denizde gaza. Müslim 1912
  Denizin dışarıya attığı anber balığını 300 kişi, 18 gün yedik. Nesei 4331, Tirmizi 2593
  Denizin ölüsü helal suyu temizdir. Buhari 12/5574, İbni Mace 3314, Nesei 59
  Denizin suyuyla abdest alma. Ebu Davud 69, Tirmizi Taharet 52, İbni Mace Taharet 38, Müslim 1995, Nesei 59
  Denizler mürekkep olsa. Kehf 108, Lokman 27
  Deve ağılında namaz kılmayın, koyun ağılında namaz kılın. Tirmizi 346, Nesei 715
  Deve boğazlar gibi at kestik ve yedik. Nesei 4384
  Deve çöküşü gibi çökmeyin önce elleri sonra dizleri koyun. Ebu Davud 840
  Deve deveden başka bir şey mi doğurur. Ebu Davud Edep 92
  Deve eti yemekten dolayı abdest gerekir. Müslim 360, Ebu Davud 184, İbni Mace 494, Tirmizi 81, 84
  Deve üzerinde ne tarafa dönerseniz namaz kabuldur. Nesei 490, Bakara 115
  Deve üzerinde tavaf. Müslim 1272, Ebu Davud 1877, Nesei 2957, İbni Mace 2948, Tirmizi 866
  Devenin ayakta kesileceği. Buhari 4/1606, Müslim 1320, Nesei 4329
  Devenin ilk yavrusunu kurban etmek Receb ayında kurban kesmek cahiliyye adetlerindendir. Nesei 4203
  Devenin sahibini Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şikâyeti. Ebu Davud 2549, Müslim 2447, İbni Mace 340
  Deve sürüsü varsa devesinin peşine takılsın. Onu yayıp sütünü içmekle yetinsin. Kimin sığır sürüsü varsa onun peşine takılsın, kimin koyun sürüsü varsa onun peşine takılsın. Kiminde tarlası varsa onun başına gitsin. Ebu Bekir:
  −Devesi, koyunu ve tarlası olmayan ne yapsın? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Hayvanları olmayan elindeki kılıcının ağzını taşa vurarak köreltsin, kurtulmaya imkan bulduğu ölçüde kurtulsun cevabını verdi. Ebu Davud 4256, Müslim Fiten 2887
  Devenin zekatı. Nesei 2438, 2440
  Dımmadın Müslüman oluşu. Müslim 868
  Diken batsa da günaha keffarettir. Müslim 2570
  Dikkat edin bir kişiyi halkın korkusu, bildiği gerçeği söylemekten alıkoymasın. Tirmizi 2527, İbni Mace 4007, İbni Kesir 5/2932
  Dikkat! Bana Kur’an verildi. Kur’an’la beraber onun bir benzeri daha verildi. Ebu Davud 4604
  Dikkat edin, namazın uykuda geçmesi kusur değildir. Asıl kusur namazı diğer namaz vakti girinceye kadar uyanık iken kılmamaktır. Ebu Davud 441, Nesei Mevakıt 53/3, Tirmizi 177, İbni Mace 698, Ahmed 5/305
  Dikkat! Kendisine benden bir hadis ulaşır ve koltuğuna gerilmiş olduğu halde bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı vardır...Tirmizi 2801
  Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Al-i İmran 129
  Dilenmeleri helal olan kimseler. Müslim 1044
  Dilenmenin hükmü. Müslim 1040
  Dilenmenin nehyi. Müslim 1037
  Dilinden ve elinden selamette olan Müslümandır. Tirmizi 2763
  Diline hakim ol, evin sana dar gelmesin ve hataların için otur ağla. Tirmizi 2517
  Dilini değiştirme. Kıyâme 16, Buhari 16/7395
  Dilini koruyan, evi kendisine dar gelmeyen ve küçük günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 123
  Dilinizle değiştirin. Müslim 78, 49, 50
  Din, Allah için, Rasulü için, Müslümanların imamları için ve bütün Müslümanlar için nasihattır. Buhari 1/211, Tevbe 91
  Din konusunda münakaşadan sakının. Darimi 308
  Din nasihattır. Müslim 55, Ebu davud 4744, 4944, Buhari 1/211, Nesei 4181, 4202, Tirmizi 1990
  Dinarın 4/1 ve daha fazla kıymette bir mal çalan hırsızın eli kesilir. Müslim 1684, Tirmizi 1471, Ebu Davud 4383, Nesei 4922, İbni Mace 2585
  Dinde aşırılığın kerehati. Buhari 15/7159
  Dinde bir hüküm koymam için bazen unuturum veya unutturulurum. Muvatta 1/181
  Dinde hiç aldatma yoktur. Tirmizi 1266, Ebu Davud Buyu 66, Nesei Buyu 12, İbni Mace Ahkam 23
  Dinden döneni öldürün. Ebu Davud 4351, Tirmizi 1485, 1458, Müslim 1676
  Dini anlayan bir kimse şeytana karşı bin abiden daha güçlüdür. Tirmizi İlim 19, İbni Mace Mukaddime 17
  Dinin kemale ermesi. Maide 3, Buhari 9/4324, 1/195
  Dinin yok olup gitmesinin başlangıcı, sünnetin terk edilmesi ile olacaktır. İpin bir büklüm, bir büklüm daha çözülerek yok olup gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet derken yok olup gider. Darimi 98
  Dinini değiştireni öldürün. Ebu Davud Hudud 4351, Tirmizi 1485, Nesei Tahrim 4045, 4054, Buhari Cihad 149, İhtisam 28, İbni Mace Hudud 2, Müslim İmaret 15
  Dininin ve aklının eksik olduğu kadının. Müslim 79, Ebu Davud 4679
  Diri iken bir hayvandan koparılan parça ölü demektir. İbni Mace Sayd 8, Tirmizi Sayd 12
  Dişe diş. Buhari 15/6758
  Divan dururlar. Bakara 116
  Dizlerin önce yere konacağı. ZAYIF. Ebu Davud 2/839, Tirmizi 267, İbni Mace 882
  Doğacak deve yavrusuna para vermek faizdir. Nesei 4597
  Doğan çocuğa akika kesmek isteyen kessin, erkeğe 2 koyun, kıza bir koyun. Nesei 4194
  Doğan çocuğun fıtrat üzere olduğu. Buhari 3/1305, Tirmizi 2223, Müslim 2658
  Doğru din budur. Beyyine 5
  Doğrusu ben kıyas yapıpta ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor ürperiyorum. Darimi 197
  Doğu ile batı arası kıbledir. Tirmizi 341, İbni Mace 1011
  Doğu Roma ile İran’ın savaşı. Buhari 10/4651
  Doğuda, batıda Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü oradadır. Bakara 115
  Doğum kontrölü. Buhari 5/2065, 11/5291, 16/7278
  Doğumdan, neseb yönünden haram olan, süt emmekle de haram olur. Ebu Davud 2055, Müslim 1444, İbni Mace 1937
  Domuzun eti haramdır. Nahl 115, Buhari 5/2058
  Domuzun satışı haramdır. Buhari 5/2069
  Dört evlilik. Buhari Tefsir Nisa 53/6, Müslim 3018, Ebu Davud 2068
  Dövme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti. Darimi 2651, Ebu Davud Libas 10, Nesei Zinet 20
  Dört haslet var ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafıktır. Müslim 85, Nesei 5023, Tirmizi 2634, Ebu Davud 4688, Buhari 1/188
  Dört rekatı beş kılan sehiv secdesi yapar. Nesei 1254
  Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa katıksız münafıktır. Müslim 85, Nesei 5023, Tirmizi 2768, Ebu Davud 4688, Buhari 1/188
  Dört şeyden Allah’a sığınma. Müslim 3722, Tirmizi 3800, İbni Mace 3837, Nesei 5469, Ebu Davud 1548
  Dört şeyle biz İslam’dan önce birbirimize nasihat ederdik: Gençliğinde, ihtiyarlığın için çalış. Boş zamanında meşgul olacağın zamanın işini yap. Sıhhatinde hastalık zamanın için çalış. Hayatında da ölümün için iş yapar. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 3
  Döverken yüze vurmayın. Buhari 5/2355
  Dövme yapana, yaptırana, saç takana, taktırana Allah lanet etti. Ebu davud 4168, Buhari libas 10/4846, 5/2071, 13/5947, Müslim 2127, Nesei 5247, Tirmizi 2932
  Dua edin, ama acele etmeyin. Müslim 2678, Ebu Davud 1483, Tirmizi 3609, İbni Mace 3854
  Dua et. Bakara 186
  Dua, ibadetin özüdür. Tirmizi dua 1
  Duada elleri birleştirme. Ebu Davud 5056
  Duada elleri kaldırmak. Buhari 1175, Müslim 874
  Duanın imanla münasebeti. Buhari 1/164
  Duha namazı. Müslim 717
  Duhan, Deccal, Dâbbetul-Arz, Güneşin batıdan doğması, İsa (Aleyhisselam)’ın inişi, Yecüc ve Mecüc’ün çıkması, biri garbta biri de Arap yarımadasında, biri şarkta olmak üzere üç husuf yani arzın çöküntüsü. Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen’den çıkıpta insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren ateştir. Müslim 2901
  Dul kadına iyilik et. Müslim 2982
  Dul kadının ve miskinin yardımına koşmak cihad gibidir. Nesei 2567
  Dul ve bakirenin izni alınmadan nikah kıyılmaz. Ebu Davud 2092, Müslim 1419, İbni Mace 1871
  Durgun suya bevletmeyin. Nesei 35
  Duyduklarınızı gizleyebilseydiniz, Allah’ ın size kabir azabını işittirmesini isterdim. Tergib ve Terhib 7/54, Müslim
  Dübürden (anüs) yaklaşılır diyen Humeyni. Tahrirul-Vesile
  Dübürden yaklaşmak haramdır. Müslim 1435, 3002, Ebu Davud 2162, İbni Mace 1923, 639, 3742, Tirmizi 135, 1165, 3395
  Düğün yemeği. Buhari 13/6060
  Dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı kâfire su içirmezdi. Tirmizi 2422
  Dünya çekici ve tatlıdır. Darimi 2753
  Dünya ehlinin gerek nikahta ve gerekse diğer işlerde en çok rağbet ettiği şey maldır. Nesei 3211
  Dünya melundur. Zikrullahtan, Allah’ın beğendiği amelden, âlimden ve ilim öğrenenden başka dünyada bulunan her şey melundur. Tirmizi 2424
  Dünya müminin hapishanesi, kâfirin cennetidir. Müslim 2956, Tirmizi 2426, İbni Mace 4113
  Dünyada alçak oğlu alçak insanların en mutlusu olmadan kıyâmet kopmayacak. Tirmizi 2305
  Dünyada nice giyinik olanlar vardır ki âhirette çıplaktırlar. Tirmizi 2292
  Dünyada sanki garip hatta yoldan geçen bir yolcuymuşsun gibi ol ve kendini kabir halkından say. Tirmizi 2435, Buhari 14/6357
  Dünyanın dönmesi. Neml 88, Yasin 40, Nebe 6
  Dünyanın küre şeklinde yaratılışı. Araf 97, 98, Zumer 5, Naziat 30
  Dünyadaki cennet nehirleri. Müslim 2839
  Düşman atlıları sizi kovalasalar bile sakın sabahın sünnetini terk etmeyin. Ebu Davud 1145
  Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Müslim 1741
  Düşük çocuğa namaz kılınmaz. Darimi 3137, İbni Ebi Şeybe 11/383

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
   
 6. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  E Harfi İle Başlayan Hadisler

  Ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların İslam’da hiçbir nasibi yoktur. Abdurrezzak 11/26, Beyhaki 18/139
  Ebu Talib’in cehennemdeki durumu. Buhari 14/6464
  Ebu Bekir’in fazileti. Müslim 532, 2381, 2388, Tirmizi 2475, 3906, 3916, İbni Mace 11
  Ebu Bekir arkadaşım ve mağara dostumdur. Dost edinecekseniz Ebu Bekir’i dost edininiz. UYDURMA Acluni 1/33
  Ebu Bekir benim dostumdur. Müslim 532
  Ebu Bekir ile Ömer girdik ve çıktık. Tirmizi 2475
  Ebu Bekir ve Ömer’e uyun. Tirmizi 3904, 3906, 3916, İbni Mace 11
  Ebu Bekir’in zekât vermeyenlerle savaşması. Buhari Zekât 1326
  Ebu Cehil’in katli. Müslim 1800
  Ebu Hanife ümmetimin kandilidir. UYDURMA Acluni Keşfu’l-Hafâ 1/33
  Ebu Hanife’yi Buhari’nin tenkit etmesi. Buhari 15/6852
  Ebu Hureyre, ashaptan hiç kimse benden fazla rivayet etmedi, Abdullah müstesna. Çünkü ben yazmıyordum o yazıyordu.Tirmizi 2805
  Ebu Hureyre’nin açlıktan bayılması. Tirmizi 2472
  Ebu Hureyre’nin çok hadis zikretmesinin sebebi. Buhari 5/2177, 7/3474, 16/7225, Bakara 159, 160
  Ebu Hureyre’nin fazileti. Müslüm 2491
  Ebu Hureyre’ye Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in duası ve çok hadis zikretmesinin sebebi. Buhari 7/3409, 5/2177, 7/3474, 16/7225, 7207, 1/272
  Ebu Talib, ‘Ben Abdulmuttalib’in dini üzereyim’ diyerek öldü. Tirmizi 3298, Tevbe 113, Ebu Davud Cenaiz 102
  Ebu Talib’in cehennemde oluşu. Buhari 14/6463
  Ebu Ubeyde bin Cerrah bu ümmetin eminidir. Müslim 2420
  Ecele ve mühlete bağlanmıştır her şey. Buhari 14/6493
  Ecel, rızık ve kader. Müslim 2663
  Efsun, nazar boncuğu, muska şirktir. Ebu Davud 3883, İbni Mace 3530, Buhari Salat 1/102, Nesei 5342, Müslim 2099
  Eğer ateşe girseydiniz, kıyamete kadar kalırdınız. Nesei 4187
  Eğer dilenmenin günahını bilseydiniz yapmazdınız. Nesei 2576
  Eğer evet deseydim her sene hac farz olacaktı. Nesei 2609
  Eğer Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmeyecekti. Müslim 1470
  Eğer ölülerinizi defn etmemeniz endişesi olmasaydı kabir azabından bir kısmını sizlere işittirmesi için muhakkak Allah’a dua ederdim. Müslim Cennet 2868
  Eğer din, kişi reyi görüş ve mantığı ile olsaydı mesh altını mesh etmek üstünü mesh etmekten daha uygun olur du ama ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i gördüm meshlerinin üzerine mesh ediyordu. Ebu Davud Taharet 161
  Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse yolları serbest bırak. Tevbe 11
  Eğer kavmim cahiliye devri alışkanlıklarından yeni kurtulmamış olsaydı emir verir Kabe’yi yıktırır, atam İbrahim’in temelleri üzerine inşa ederdim. Nesei 2890
  Eğer muminlerden iki zumre birbiriyle dövüşürse aralarını barıştırın. Buhari 1/186.sy, Hucurat 9
  Eğer o hurmanın sadaka almasından korkmasaydım yerdim. Müslim 1071, Ebu Davud 1652
  Eğer söylediğin onda var ise onu gıybet etmiş olursun, onda yoksa ona iftira etmiş olursun. Darimi 2717, Müslim birr 70, Ebu Davud edep 38, Tirmizi birr 23, no 1999
  Eğilirken ve doğrulurken tekbir alınır ve eller kaldırılır. Muvatta 1/149
  Eğlencenin batıl oluşu. Buhari 13/6238
  Ehli Beyt kavramı hanımlarını da içine alır. Hud 73
  Ehli beyte zekâtın haram oluşu. Buhari 3/1415
  Ehli eşek eti haram, yaban eşeğinin eti helaldir. Müslim 1941, İbni Mace 3192, 3196
  Ehlinden ayrıldığı zaman dönünceye kadar iki rekât kılardı. İbni Mace 1067
  El açıklığı çok sadaka vermektir. Nesei 2529
  El bilekten kesilir. Buhari 14/6650
  El işareti ile namazda selam alınır. Nesei 1185
  El kesme beş dirhemse kesilir. Nesei 4907, 4910
  El kesme. Maide 38, Müslim1684,Tirmizi1471,Buhari14/6650
  Elbise eteğini yerde sürümenin, ihsanı başa kakmanın, malı yeminle satmanın ağır şekilde haram kılınışı. Müslim 106, 108
  Elbise giyildiğinde dua. Ebu Davud 4020, Tirmizi 1822
  Elbisenin iki topuktan aşağı sarkanı ateştedir. Buhari 13/5849
  Elbisenin nakışı eskidiği gibi islamiyet de eskir gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir ve sadaka nedir bilinemeyecek. İbni Mace 4049
  Elçiye zeval olmaz. Ebu Davud 2772
  Ele eldiven takılır, yüze peçe vurulur. Ebu Davud 1823, 1833, Müslim 1178, İbni Mace 2935, Nesei 2672, Tirmizi 834
  Elinle değiştir. Müslim 78, İbni Mace 4013, Nesei 4974, 4976
  Eliyle tenasul uzvuna dokunan abdest alsın. Nesei 446
  Elleri göbek altına bağlamak. ZAYIF Müsned 1/110, Ebu Davud 756, 758
  Elleri rükuda dizlere koymak. Ebu Davud 867, Tirmizi 259, İbni Mace 873
  Ellerin goğüs üzerinden bağlanacağı. Müsned 5/226, İbni Huzeyme 479, Beyhaki 2130, Ebu Davud 759, Buhari 2/755, Muvatta 1/202, Müslim 400
  Elleri her tekbirde omuz hizasına kadar kaldırmak. Müslim 390, 391, Ebu Davud 722, 735, 739, 745, Tirmizi 239, 255, 303, Muvatta 1/940, İbni Mace 858, 868, Ahmed 3/167
  Ellerini ayaklarını kesti, gözlerine mil çekti ve kızgın çöle bıraktı. Müslim 1671, Ebu Davud 4364, Tirmizi 2114, İbni Mace 2578, Nesei 4021
  Elli rekât namaz farz kılındı. Nesei 447, 450
  Elli bin yıl önce kaderi yazdı. Tirmizi 2245
  Emin olmayanın imanı, ahde vefâ göstermeyenin dini olmaz. Müsned 111, 135, 154, 210, 251
  Emme ancak açlıktan dolayıdır. Müslim 1455
  Emri bil maruf nehyi anil münker. Tirmizi 2527, İbni Mace 4005, 4007, 4338, 4009, Maide 81, 78, 81, Ebu Davud 4336, İbni Mace 4006, Müslim 49, 50, Al-i İmran 159, Ta-Ha 43, 44, Buhari 14/6686
  Emrimiz yoksa o amel bâtıldır. Müslim 1718
  Emrine itaat farzdır. Müslim 1836
  Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud 112, Şura 15
  Emzikli kadın ile cima yapılır. Nesei 3311, Müslim 1442
  Emzikli kadının sütü kocasının sütü sayılır. İbni Mace 1948
  En alt semaya inmesi Allah’ın. Müslim 758, Tirmizi 446, 3727, İbni Mace 1366, Ebu Davud 4733
  En çok korktuğum şey dil. Tirmizi 2522
  En doğru rüya en doğru sözlü insanındır. İbni Mace 3917
  En güzel isimler Allah’ındır. Araf 180
  En güzel numune Allah Rasulü. Ahzab 21, Buhari. 10/4889
  En hayırlı arkadaşlık dörttür. Tirmizi 1597
  En hayırlı insan, Ali’dir, demeyen kâfirdir. UYDURMA Mizanu’l-İtidal 1/521
  En hayırlı üç devir. Tirmizi 4/2404
  En iyi hüküm veren Ali’dir. UYDURMA Aliyu’l-Kari 40
  En şiddetli ayet hangisidir. Nisa 123, İnşikak 84, Müslim 2876
  En üstün yol, Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkanlardır. Darimi212, Nesei İydeyn 22, İbni Mace Mukaddime 7, Müslim Cuma 43, Müsned 3/310, 319, 371
  Enes’in fazileti. Müslim 2480
  Enfal, ganimet. Müslim 1748, 1756
  Ensar iç elbise, insanlar ise dış elbisedir. Buhari Megazi 56, Müslim, Zekat 139, İbni Mace Mukaddime 11
  Ensar kadınları ne yamandır. Dinlerini öğrenmede hayaları onlara engel olmadı. İbni Mace 642
  Ensarı ancak mümin olan sever, münafık olandan başkası onlara buğz etmez. Onları seveni Allah’da sever, onlara buğz edene Allah da buğzeder. El-Lü’lü vel-Mercan 48
  Ensarı sevmek imandandır. Buhari 8/3551, 1/171, Nesei 4986
  Enseye mesh etmek boyun ağrısını giderir. UYDURMA Aliyu’l-Kari 106
  Erkeğe altın yüzük haramdır. Müslim 2089
  Erkeğin kadının adına kurban kesmesi. Buhari 4/1619
  Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman gusül gerekir. Buhari 1/392
  Erkek erkekle, kadın da kadınla bir örtü içinde yatamaz. Tirmizi 2944
  Erkek erkeğin avretine bakmamalı, kadın da kadının avretine bakmamalı. Tirmizi 2944
  Erkek kadın adına vekâleten hac yapar. Buhari 4/1739
  Erkek öldürdüğü kadına karşı öldürülür. Darimi 2359, Nesei Kasame 44
  Erkek ve kadına altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır. Müslim 2066
  Erkek ve kadının aynı kaptan gusletmesi. İbni Mace 373, 375
  Erkek, kendi karısı ile beraber gusül edebilir. Buhari 1/370
  Erkekler için benden sonra insanlar içinde kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Tirmizi 2929
  Erkeklerden kadınlara benzeyene lanet etti. Tirmizi 2934
  Erkeklere altın ve ipeğin haramlılığı. Nesei 5111, 5127, 5231, 5239
  Erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Tirmizi 2301
  Esir mirasçı kılınır. Darimi 3095, Buhari Feraiz 25, İbni Şeybe 2/380
  Esirleri kurtarın, açı yedirin. Darimi 2468, Buhari Cihad 171
  Esma’nın örtünmesi ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in el ve yüz müstesna demesi. Ebu Davud 4104
  Esmaul Hüsna. Buhari 14/6348, 16/7266, Müslim 2677
  Esnemek şeytandandır. Tirmizi 2893
  Eşek anırdığında Allah’a sığının. Müslim 2729
  Eşek etinin haramlılığı. Buhari Zebaih 14, 12/5578, 6/2939, 8/3901, Müslüm Sayd 33, 1407, Tirmizi 1854, 1941, İbni Mace 3192, 3136
  Eşek kelimesinin geçtiği ayetler. Bakara 259, Nahl 8, Lokman 19, Cuma 5, Müddesir 50
  Eşek sütünün hükmü ve tedavide kullanılması. Buhari 12/5800
  Eşekleri atlara çekmenin haramlılığı. Tirmizi 1753
  Et keserken besmele çekip-çekmedikleri bilinmezse. Nesei 4414
  Et yemekten sonra abdestin gerekmeyeceği. Buhari 1/341
  Etek tıraşı. Ebu Davud 4200, Tirmizi 2905, Müslim 258
  Eûzu çekmek. Ebu Davud 775, Tirmizi 242, İbni Mace 807
  Ev sahibinin izni olmadan imam olunmaz. Tirmizi 235
  Evde bulunan resimlerin hükmü. İbni Mace. 3649, 3652
  Evde resim bulundurmanın nehyedilmesi. Buhari 4/1947, İbni Mace 3649
  Eve girildiğinde selam verilir. Müslim 1154
  Eve izinsiz bakılmaz. Müslim 2158
  Evi tamir ederken bize uğradı da, ecel bundan daha erken dedi. Tirmizi 2438
  Evinde kimseye imam olmayın, izin verirse müstesna. Tirmizi 2921
  Evladın kazancı en helaldir, ondan yeyin. Nesei 4427, 4430
  Evlatlık öz oğul gibidir. Buhari 8/3748
  Evlenemeyen oruç tutsun. Müslim 1400, Ebu Davud 2046, İbni Mace 1845
  Evlenen kadına bakabildiğin yerine bak. İbni Mace. 1864, 1866
  Evlenilmesi haram kılınanlar. Nisa 23
  Evlenin emri. Ebu Davud 2050, Darimi 2170
  Evlenme ancak veli ile olur. Darimi 2189, Ebu Davud Nikah 20, Tirmizi Nikah 14, 1107, İbni Mace Nikah 15
  Evlenmek isteyenin kızın yüzüne ve eline bakması helaldir. Müslim 1424
  Evlenmekten kaçının. Çünkü evlenen kimsenin Allah aklını alır ve dinini yıkar. UYDURMA Tenzihu’ş-Şeria 11/346
  Evlenmeye gücü yeten kişi evlensin. Buhari Savm 10, Nikah 2, Müslim Nikah 1, Ebu Davud Nikah 1, Nesei Siyam 43, İbni Mace Nikah 1, Darimi Nikah 2
  Evleri kabre çevirmeme. Buhari 2/531, 3/1128, Müslim 777
  Evleri kabre çevirmeyin, sünnetleri evde kılın. Müslim 777, Ebu Davud 1448, Tirmizi 447, Nesei 1099, İbni Mace 1377
  Evlenmek istediği kızı, o terk etmedikçe veya kendisi izin vermedikçe istemesin. Buhari Nikah 45, Buyu 58, Nesei Buyu 19, Ahmed 2122, 124, 142, 238
  Evli ve zina yapmışsa recm edilerek öldürülür. Buhari 14/6684, 15/7107, 14/6670, Müslim 1690, 1691, 1699, Tirmizi 1457, 1463, Ebu Davud 4353, 4459, İbni Kesir 11/5688, İbni Mace 2553
  Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah’ın emirlerini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki O’nu karşında bulasın. Tirmizi 2635
  Ey filan bu benim zevcem filandır. Müslim 2174
  Ey iki kulaklı. Tirmizi 2059
  Ey insanlar! Allah’a kalpten samimiyetle tevbe edin. Tahrim 8
  Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Lokman 33
  Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalbimi, dinimi dinin üzere sabit kıl. Tirmizi 3750, Müslim 2654
  Ey dilleriyle iman eden, fakat kalplerine iman girmeyen topluluk, müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını araştırmayın. Zira onların kusurlarını kim araştırırsa onu, evinin ortasında rezil eder. Ebu Davud 4880
  Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Buhari Savm 10, Nikah 2, 3, Müslim Nikah 1, 3, 1400, Ebu Davud Nikah 1, 2046, Nesei Siyam 43, Nikah 3, İbni Mace, Nikah 1, 1845, Ahmed 1/378, 424, 425, 4112, 4023
  Ey iman edenler! Size ne oldu ki: ‘Allah yolunda savaşa çıkın’ dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Ahiret hayatı yerine dünya hayatını yeterli gördünüz? Oysa dünya hayatın faydası, ahiret hayatına göre çok azdır. Tevbe 38
  Ey kadınlar grubu, sadaka veriniz. Çünkü cehennem ehlinin ekseriyetisiniz. Tirmizi 2745
  Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü? Casiye 23
  Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Maide 67, Buhari 16/7401
  Eyyub (Aleyhisselam) ve hastalığı. Buhari 7/3190
  Ezan 19 kelime, kamet 17 kelimedir. Nesei 630
  Ezan duası. Buhari 2/664, Ebu Davud 529, Tirmizi 211, İbni Mace 722, Nesei 681
  Ezan ile kamet arasında dileyene namaz vardır. Müslim, 836, 838
  Ezan okunmaya başlandığında şeytan kaçar. Nesei 670
  Ezan okunduktan sonra namaz kılmadan mescidden çıkan Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e isyan etmiştir. Nesei 683, 684
  Ezanı çift, kameti tek yapın. Müslim 378
  Ezanı işiten herkese Cuma namazı farzdır. Ebu Davud 1056
  Ezanı işitince sizde müezzinin söylediğini söyleyin. Muvatta 1/86   
 7. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  F Harfi İle Başlayan Hadisler

  Faize tevbe etmek. Bakara 279
  Fahişe ücreti haramdır. Müslim 1567
  Faiz 71 bölümden müteşekkildir. Bu faizin en basit olanının Allah katında günahı bir adamın annesi ile nikâhlanması gibidir ve faizin en kötüsü bir Müslümanın ırzını kişinin kendisine helal kılmasıdır. Ebu Davud Edep 40
  Faiz ağır bir günahdır. İbni Mace 2273, 2279
  Faiz yiyenle yedirene lanet ediyor. Müslim 1584, Bakara 275, Buhari 4/1926, Darimi 2538
  Faizle vadeli satışı yasaklıyor. Nesei 4604
  Fakir, kimseye halini bildirmeyen kimsedir. Müslim 1039, Ebu Davud 1631, Nesei 2573
  Fakire mühlet verin. Müslim 1560
  Fakirler zenginlerden beş yüzyıl önce cennete girecekler. Tirmizi 2458
  Fakirlerle beraber oturmak. İbni Mace 4125, 4129
  Fare olan İsrail kavmi. Buhari Bedu’l-Halk 15, Müslim Zühd 61
  Fare ve onun şeklinin değişmiş olması. Müslim 2997
  Farenin delikten çıkardığı malı alıp götürmenin hükmü. İbni Mace 2508
  Farzın bir rekâtına yetişen cemaate yetişmiş olur. Muvatta 1/15
  Fasıkın gıybeti olmaz. UYDURMA Aliyu’l-Kari 100
  Fasıklarla korur bu dini Allah. Müslim 178, Buhari Cihad 182, İbni Mace Fiten 35, Buhari 14/6496
  Fatıma benim bir parçamdır. Herkim onu üzerse beni üzer. Müslim Fedâilu’s-Sahabe 93, 94, Ebu Davud Nikah 2071, Tirmizi 4121, Buhari Fedâilu’s-Sahabe
  Fatıma’nın ağlaması ve gülmesi. Buhari 7/3478, 9/4129, Darimi 80, Müslim iman 82, 84, 89, 90
  Fatıma’yı Ebu Bekir ve Ömer’in istemesi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in küçük diye vermemesi. Ali’nin istemesi ve ona vermesi. Nesei 3207
  Fatiha ile rukye. Ebu Davud 3900, Müslüm 2201, İbni Mace 2156, Tirmizi Tıp 2142, Buhari İcare 3/121
  Fatiha ne için okunursa şifadır. UYDURMA Aliyu’l-Kari 84
  Fatiha okumayanın namazı yoktur. Buhari 2/765, Müslim 2/394, İbni Mace 3/837, Ebu Davud 822, Nesei 910
  Fatiha’nın her rekâtta okunacağı. Müslim 394, Ebu Davud 822, 4001, Tirmizi 247, İbni Mace 837, Nesei 2/137
  Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, kabul edilmeyen duadan. Nesei 5407
  Fecrin doğuşu. Müslim 1090
  Feraiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir. Darimi 2859, Beyhaki 6/209
  Ferecemi bürüdüm, yüzümü örttüm. Müslim 2770
  Fetihten sonra hicret yoktur. Buhari 6/2633, 9/4007
  Fetva vermeye en cüretkar olanınız, cehenneme girmeye en cüretkar olanınızdır. Darimi 159
  Fetva. Buhari 14/6570
  Fırat nehrinin altından hazine çıkacağı. Ebu Davud 4313, Buhari Fiten 9/73, Müslim 2894, Tirmizi 2694, İbni Mace 4046
  Fırkanın 73 olacağı. İbni Mace 3992, Tirmizi 2778, Ebu Davud 4596
  Fırkayı Naciye. Ebu Davud Sunnet 1, Tirmizi 2779, İbni Mace Fiten 17, Darimi Siyer 75, Ahmed 2/232, 3/120
  Fıtır sadakası bayram namazından önce verilmesi gerekir. Buhari 3/1438, 1441, Ebu Davud 1609
  Fıtır. Müslim 984, Buhari 3/1436, Ebu Davud 1611, Tirmizi 669, Nesei 2505, İbni Mace 1826
  Fıtrat hasletleri beşdir. Buhari 13/6237, Müslim 258-261
  Fıtrat üzere doğar her çocuk. Müslim 2658, Tirmizi 2223, Ebu Davud 4714
  Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır, kim buna hazır bulunursa ondan bir şey almasın. Ebu Davud 4313, Müslüm 2894, Tirmizi
  Fitne zamanına ulaşırsan, Uhud dağına git onun üstünde kılıcını körlet ve sonra evinde kal.’ diye bana tavside bulundu.Ahmed 4/226, 5/69, Albani Sahiha 3/1373
  Fidan dikmenin fazileti. Müslim 1552
  Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Kasas 4
  Firavunun sulara gömüldüğü vakit inandım demesi ve Cibril’in ağzına çamur tıkamas. Tirmizi 3306, Yunus 90
  Fitne döneminde dili tutma. İbni Mace 3967, 3976
  Fitnenin zuhuru. Müslim 2223
  Fitre, bir sa’ hurmadan, bir sa’ 3,5 kğ buğdaydan verilir. Nesei-2491
  Fuhşun açığını da gizlisini de haram kılmıştır. Buhari Kusuf 2, Tevhid 15, Nikah 107, Müslim Tevbe 32, 36   
 8. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  G Harfi İle Başlayan Hadisler

  Gâmus yemini. Buhari 14/6551
  Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır. Nesei 1960
  Ganimetin 5/1’ini devlete vermek imandandır. Buhari 1/207
  Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun. Tirmizi 2764, Müslim 144, İbni Mace 3986-3988
  Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Buhari 8/3748, 9/4352, 10/4657, Bakara 33, Enam 59, Hud 123, Nahl 77, Kehf 26, Furkan 6, Neml 165, Lokman 34, Sebe 14-48, Fatır 38, Hucurat 18, Cin 26, Araf 188, Buhari 4484-4656
  Gaybın anahtarı beştir. Onları Allah’tan başka kimse bilemez. Buhari 10c.4484
  Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır. Tirmizi 1857, Müslim sayd 8
  Gazaplanma. Buhari edep 76, Tirmizi 2089, Muvatta husnul haluk 11
  Gece ‘Amenerrasulü’yü okuyun. Ebu Davud 1397, Müslim 708, Tirmizi 3042, İbni Mace 1369
  Gece gelip gündüz gidince iftar et. Darimi 1707, Buhari Savm 43, Müslim Siyam 51, Ebu Davud Savm 19, Tirmizi 695
  Gece kalktığında ağzını misvaklardı. Nesei 2
  Gece ve gündüz 12 rekât namaza devam eden cennete gider. Nesei 1794
  Gece ölü defnedilebilir ve sonra namazı kılınabilir. Buhari 3/1244
  Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür. Ebu Davud 2571
  Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah (Azze ve Celle) her gece dünya semasına iner. Ebu Davud 4733, Müslim Misafirun 168, 170, 758, Buhari Teheccüd 26, 3/1096, Tirmizi. Bab 326, 433, 79 Bab Dua 3727
  Gecenin 3/1’i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına iner. Tirmizi 3727
  Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik etmek kılıçla vurmak gibi tehlikelidir. Ebu Davud 4264, İbni Mace Fiten 3967, Tirmizi Fiten
  Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek. İbni Mace 3681, 3683
  Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali. Buhari Şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi 2264, Müsned 4/268, 273
  Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi. Tirmizi 3560, Buruc 4, 8
  Gıpta edilecek insanlar. Buhari 1/233, 3/1334, 11/5119, 15/7087, 16/7400
  Gıyabta cenaze namazı kılınır. Müslim 951, Ebu Davud 3204, Tirmizi 1044, Nesei 1973, İbni Mace 1534
  Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet verir. Buhari 3/1300, 13/6034, 6037, Müslim 2589
  Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeydir. Muvatta 4/389
  Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır. Tirmizi 1990, Darimi Rikat 6, Muvatta Kelam 10
  Gıybetten sakınmak. Nisa 148, Hucurat 12, Humeze 1
  Girerken ve çıkarken selam. Tirmizi 2848
  Giriş izni üç defadır. Darimi 2632, Buhari İstizan 13, Müslim Edep 33, Ebu Davud Edep 129, Tirmizi 2830, İbni Mace Edep 17, Muvatta İstizan 3
  Giyinik çıplaklar. Buhari 13/5894, Müslim 2128, 2857
  Göbekle diz kapağı arası avrettir. Taberani Mu’cemus-Sağır 709
  Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın. Ahmed 5/153, 162
  Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz. Buhari Megazi 61, Müslim Zekat 144
  Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı. İbni Mace3722
  Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe girmez. Müslim 148, Ebu Davud 4091, Tirmizi 2720
  Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelmesi ve dua istemesi. Tirmizi 3811
  Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir şeye mi ibadet edersin. Meryem 42
  Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah’a bırakmak. Buhari 9/4046
  Göz değmesi. Buhari 13/5952, Müslim 2188
  Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi. Buhari Tıb 37, Müslim Selam 52, 60, İbni Mace Tıb 34, 35, Tirmizi Tıb 14, 2135
  Göz yaşarır kalp üzülür. Müslim Fedail 15
  Göz, (ayn). Kamer 13, 14, Ta-Ha 39, Tur 48, Mu’minun 27
  Göze sürme çekmek sünnettir. İbni Mace 3498
  Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan Ureyne kabilesi. Nesei 306, 4011, 4013
  Gözünü kaybeden sabreder. Buhari Merda 7
  Gururundan elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz. Nesei 5293
  Gusletme şekilleri. Buhari 1/373, 383
  Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir. Nesei 792
  Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgâhımıza yaklaşmasın. İbni Mace Edahi 2, 3123
  Gücünüz yettikçe Allah’tan korkun. Tegabun 16
  Gül, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in terinden dünyaya gelmiştir. UYDURMA Aliyu’l-Kari 48
  Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Tirmizi 2417
  Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür. Tirmizi 2407
  Gümüş burun. Ebu Davud 4232, Tirmizi 1826, Nesei 5128
  Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır. İbni Mace 3413, 3415
  Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin. Nesei 5160
  Günah kalbi paslandırır. Mutaffifin 14
  Günah kazanan kendi aleyhine kazanır. Nisa 111, Enam 55, 120, Rum 44
  Günahkârdan selam ve iltifatı kesmek. Buhari 13/6199
  Günahkârlar dünyada üstün mevkide bulunurlar. Enam 123
  Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi. Müslim 2748
  Günahları yeniden işlemedikçe cahiliye devrinde yapılanı affeder. Darimi 1/3, 4
  Günde 70-100 defa tevbe etme. Ebu Davud 1514, Müslim 2702
  Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar, hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ebu Davud 2604, Müslim Eşribe 2013, Müsned 14393, 15319, Ebu Davud 4941, Tirmizi 1924, Ahmed 2/160, Humeydi 591, Hakim 4/159, Hatib 2/260
  Günde beş sefer nehre girip temizlenme namaza misal verilmesi. Nesei 461, Tirmizi
  Güneş Ali bin Talib için geç doğmuştur. UYDURMA Aliyu’l-Kari 44
  Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor. Müsned 5/152, Yasin 38, Tirmizi 3442
  Güneş battığında oruçlu iftar eder. Müslim 1100, Ebu Davud 2351, Tirmizi 698
  Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan. Nesei 563
  Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez. Nesei 470
  Güneş tutulunca namaz. Buhari 3/1016
  Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ vazifemi terk etmem. İbni Hişam 1/266
  Güneşin batıdan doğması. Tirmizi 2281
  Güneşin battığı yerden doğması. İbni Mace 4068
  Güneşle gölge arasına oturmayınız. İbni Mace 3722
  Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar. UYDURMA El-Kubra 434, El-Menar 60
  Güvercinle oynamanın yasaklılığı. İbni Mace 3764, 3767, Ebu Davud 4940
  Güzel kokuyu geri çevirmezdi. Tirmizi 2940
  Güzel söz, O’na (Allah’a) çıkar. Fatır 10
  Güzellik arayarak Allah’ın yarattığını değiştiren, dövme yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara lanet. Tirmizi 2931   
 9. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  H Harfi İle Başlayan Hadisler

  Haberi vahidin hüccet oluşu. Müslim 19, 1064, Buhari 16/7247
  Habeşistana hicret. Buhari 8/3621, 3626
  Habil ve Kabil. Maide 7, 31
  Habis ilaç kullanmayın. İbni Mace 3459
  Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir. Ebu Davud 1721, İbni Mace 2886
  Hac kime farzdır. İbni Mace Menasık 6
  Hacamat ücreti helaldir. Müslim 1577
  Hacamatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir. Müslim 1202, 1577, Tirmizi 2126, İbni Mace 3479, 3486, Ebu Davud 3861
  Hacamatla tedavi olunuz. İbni Mace 3476, 3480
  Hac. Müslim 1243, 1177
  Hac kadınların cihadıdır. İbni Mace 2901
  Hac ve evlenme, gücü yetenedir. Ebu Davud 1729
  Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi. Ebu Davud 1723, Müslim Hac 421, İbni Mace 2899
  Haccı ifrat. Ebu Davud 1777, Tirmizi 820, İbni Mace 2964, Nesei 2716
  Haccın farz kılınması. İbni Mace 2884, 2886, Nesei 2609
  Haccın ömürde bir defa farz oluşu. Müslim 1337
  Hacda ticaret yapılır. Ebu Davud 1731, Müslim
  Haceru’l-Esved cennetten gönderilmiş bir taştır. Nesei 2922
  Haceru’l-Esved’i selamlamak. Buhari 4/1543, 1535, 12/5399
  Haceru’l-Esved’in öpülmesi ve selamlanması. İbni Mace 2943, 2946, Ebu Davud 1873, Müslim 1270, Nesei 2940, Tirmizi 862
  Hacı adaylarını karşılamak caizdir. Nesei 2880
  Haçın kırılması domuzun öldürülmesi. Buhari 5/2294
  Had cezası işlenen suçu kefferettir. İbni Mace 2603
  Had. Nisa 15, 16, Maide 33, 39, Nur 2, 10, 23, 24
  Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağartsın. Tirmizi 2794
  Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme. Buhari 1/254
  Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur. İbni Abidin el-Haşiye 1/63
  Hadis vahiydir. Buhari 3/1392
  Hadis yazma konusunda izin vermedi. Tirmizi 2802
  Hadis yazmaya ruhsat verdi. Tirmizi 2804, 2805
  Hadisi araştırma ve ilmi yazma. Müslim 2493, 3004
  Hadisin dindeki yeri, toplanması. Buhari 1/256, Talat Koçyiğit 251
  Hadislerin ilk dönem kaleme alınması. Tirmizi 2802, Müslim 3004, Ebu Davud 2647, Darimi 489, 490, Buhari 1/267
  Hafızın fazileti. Müslim 797
  Hahamları ve rahipleri Rabb edinme. Tevbe 31, Tirmizi 3292
  Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur. Tevbe 31, Tirmizi 3292, İbni Kesir 7/3454
  Hak olmayan bir yolda ölmek. Müslim 1848
  Hak olmayandan başka bir şey söylemem. Tirmizi 2058, Ahmed 2/340
  Hak Rabbindendir. Bakara 147
  Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak. Müslim 156, İmare 170, Buhari İhtisam 10, Tevhid 29, Ebu Davud Fiten 1, Tirmizi 2330, İbni Mace 1
  Hâkim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır. Müslim 1716, Buhari 16/7222, Nesei 5346, Tirmizi 1342, Ebu Davud Akdiye 2
  Hâkim zahire göre hüküm verir. Nesei 5366
  Hakimin hükmü, helalı haram, haramı helal yapmaz. Buhari 15/7035, İbni Mace 2317
  Haksız yere öldürülen hiçbir insan yok ki kabile pay düşmesin. Tirmizi 2812
  Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır. Tirmizi 2326
  Halıka isyanda mahlûka itaat olmaz. Müslim 1840, İtaat 39, Buhari Ahkam 4
  Ham meyve satılmaz. Buhari Buyu 82, Müslim Buyu 51
  Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır. Tirmizi Tıp 2, 2152
  Hamama peştamalsız girme. Nesei 400
  Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz. Ebu Davud 492, Tirmizi 316, İbni Mace 745
  Hamd edilmeyerek başlanan her şey eksiktir. İbni Mace Nikah 19
  Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır. Muvatta 1/75
  Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir. Nesei 2310
  Hamile kadının iddeti doğurunca biter. Ebu Davud 2157, Tirmizi 1205
  Hamr her fenalığın anahtarıdır. İbni Mace 3371
  Haklar sahiplerine verilecektir. Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır. Tirmizi Kıyâmetin Sıfatı Babı 2535
  Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikâhlanırsa, onun nikâhı bâtıldır, onun nikâhı bâtıldır, onun nikâhı bâtıldır. Buhari Nikah 36, Ebu Davud Nikah 19, 2083, Tirmizi Nikah 14, İbni Nace Nikah 15, Darimi Nikah 11
  Hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu. Buhari Marad 3, 13, 16, Müslim Birr 45, Darimi Rikak 57
  Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner. Tirmizi 2774
  Hapşırana teşmit. Tirmizi 2884
  Hapşırma Allah’tandır. Tirmizi 2893
  Hapşıran ne der. Buhari Edep 10/502, Ebu Davud 5033, Müslim 2992
  Haram maldan zekât olmaz. Nesei 2514
  Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni olasın. Tirmizi 2407
  Harpte hile vardır. Müslim 1739
  Harpte kadın ve çocukları öldürmek haramdır. Müslim 1744
  Hardal danesi kadar iman. Müslim 50
  Hariciler. Buhari 11/5151, Tirmizi 2283, İbni Mace 167, 176, Müslim 1064, Ebu Davud 4764, Nesei 2579, 4086
  Haricileri öldürün. Müslim 1066, Tirmizi 3083
  Haricilerin sıfatları. Buhari 13/6123, 15/6797, Müslim 147, 149, Tirmizi 2283
  Harp hiledir. Ebu Davud 2636, Buhari cihad 77, Darimi 2454, Müslim tevbe 54
  Harut ve Marut melekleri. Bakara 102
  Hasan (Radiyallahu Anh)’ın halifeliği bırakması. Ebu Davud 4662
  Hasan (Radiyallahu Anh)’ın hilafetten çekilmesi. Buhari 5/2501
  Hasan ve Hüseyin (Radiyallahu Anhuma)’nın fazileti. Müslim 2421
  Hased haram kılınmıştır. İbni Mace 4208
  Hased haramdır. Müslim 2559
  Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir. Buhari 2/622
  Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın. Müslim birr 43
  Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatından tedbir al, yarın ne olacağını kestiremezsin. Tirmizi 2435
  Hastalıklar, günahlara keffârettir. Müslim 2570-2576
  Hastaya okumanın cevazı. Müslim 2191
  Hastayı yemeğe zorlamayın. İbni Mace 3444
  Hastayı ziyaret. Müslim 925, 1969, 2218, Ebu Davud 3096, Tirmizi 2168
  Haşr suresinin son üç ayetini okumak. Tergib ve Terhip 2/68, Tirmizi
  Hatice (Radiyallahu Anha)’nın fazileti. Müslim 2430
  Hatta taş, bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecektir. Tirmizi 2337
  Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis ona çocuğunun adını Abdulharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan çocuğuna Abdulharis ismini koydu. Tirmizi 3272
  Havva ve Adem’in örtünmesi. Buhari 9/4364
  Havva, Adem’e isyan etmeseydi. Müslim 1470
  Haya imandandır. Tirmizi 2748, Müslim 36, İbni Mace 58, Ebu Davud 4595
  Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar. Taberani Mucemu’s-Sağir 438, Müslim İman 59, Nesei İman 16, 27, Buhari İman 16, Edep 77, Ebu Davud Sünnet 14, Tirmizi Birr 56, 80, 2040, 2096
  Haya. İbni Mace 4180, 4185
  Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir. Buhari 1/183
  Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yoktur ki onun cennet ve cehennemdeki yeri yazılmamış olsun. Tirmizi 3564
  Hayber gazası. Müslim 1365
  Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir. Buhari Megazi 83
  Hayberin fethi. Buhari 7/3468
  Hayır söyle ya da sus. Buhari 13/6099
  Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir. Tirmizi 2808, Müslim İmaret 133, Darimi Edep 115
  Hayırlı ümmet. Ali İmran 110, Bakara 143
  Hayız günlerinde namazı terk et. Ebu Davud 297, Tirmizi 126, İbni Mace 625, Nesei 381
  Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz. İbni Mace 2963
  Hayızlı bir kadının ezberden Kur’an okuyabileceği. Buhari 1/293, 12/5480, Müslim 1211, Ebu Davud 1782, İbni Mace 2962, Nesei 1/55, Darimi 2/44
  Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder. Müslim 335, Buhari 4/1819, İbni Mace 631, Nesai 2313
  Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder. Nesei 381, Buhari 4/1819
  Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz. Buhari 4/1669, İbni Mace 631
  Hayızlı kadını boşayamazsın. Müslim 1471
  Hayızlı kadınla cima eden, bir dinar veya yarım dinar sadaka verir. Ebu Davud 2168, İbni Mace 640, Nesei 290-370
  Hayz, Allah’ın Adem’in kızları üzere yazdığı bir şeydir. Buhari 1/396
  Hayızlı ve cünüb Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz. ZAYIF Tirmizi 131, İbni Mace 596, Mişkat 461
  Hayra ve şerre iman etmeyen mü’min olamaz. Tirmizi 2231
  Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Tirmizi 2808, 2813
  Hayra vesile olun ki ecir alasınız. Nesei 2547
  Hayvan sureti yapmak haramdır. Müslim 2104
  Hayvan üstünde olan, yayaya, yaya, oturana, az olan çok olan ve küçük olan büyük olana selam verir. Tirmizi 2845
  Hayvan üzerinde nafile namaz kılınır. Müslim 700
  Hayvanı besmele ile kesin. Buhari 5/2063
  Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir. Ebu Davud Cihad 51, Tirmiz 1760
  Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekât olarak namaz farz kılındı. Nesei 1532
  Hazarda iki namazı cem. Müslim 705
  Hazma (Radiyallahu Anh)’ın Ali (Radiyallahu Anh)’ın devesini kesmesi ve yemesi. Müslim 1979, Ebu Davud 2986
  Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı. Nesei 2603
  Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir. ZAYIF Tirmizi 2213
  Hediyeleşme. Buhari 5/2136
  Helak edici yedi şeyden sakının. Müslim 1/89
  Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun. Enfal 42
  Helal, Allah’ın kitabında helal kıldığıdır. İbni Mace 3984, 3367, Tirmizi Libas 6, Ebu Davud Etime 30
  Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et. Buhari 4/1900, 1903, İbni Mace 3984, Müslim 1599, Nesei 4431
  Helal ve haram kılma yetkisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’indir. Araf 157, Tevbe 29, Ebu Davud 4604, Tirmizi 2801, İbni Mace 12
  Helal ve haramın sınırı. Buhari 1/206, 4/1900
  Helaya girerken dua. Müslim 385
  Hendek gazası. Müslim 1803
  Hendek savaşı günü, müşrikler, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i 4 namazı kılmaktan alıkoydu. Tirmizi 179, Müsned 333, Nesei Mevakıt 55/2, 1/297, Taberani Mucemu’l-Kebir 10283
  Her aydan üç gün oruç. Müslim 1160, 1162
  Her biriniz çobansınız. Müslim 1829, Buhari 15/6986
  Her canlı sudan yaratılmıştır. Enbiya 30
  Her derdin bir devası vardır. Müslim 2204
  Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Müslim 2658
  Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner. Ebu Davud 1315, Müslim 758, Tirmizi 443, İbni Mace 1366
  Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir. Buhari 1/293
  Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene. Müslim 838
  Her insan bulunduğu hal üzere amel eder. İsra 84
  Her insanın bir şeytanı vardır. Müslim 2812, Nesei İşaretu’n-Nisa 4
  Herkim Allaha kavuşmayı dilerse. Müslim 2683
  Herkim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Müslim 1835, Buhari 15/6986
  Herkim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz. Müslim 1719
  Herkim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır. Tirmizi 2784
  Her hangi bir Müslüman ki ölür ve onun üzerine Müslümanlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur. Ebu Davud 3166, İbni Mace 1490, Tirmizi 1028
  Herkim insanların gücenmesine mukabil Allah’ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve herkim Allah’ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder. Tirmizi 2527
  Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı. İbni Mace 865, Taberani Zevaid 2/102, Buhari Cüzü 32, İbni Ebi Şeybe 1/271, Müsned Zevaid 2/101, El-Mualla 4/94
  Herkim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın. Tirmizi 2902
  Herkim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin. Tirmizi 2263
  Herkim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O namazın bundan başka kefferati yoktur. Ta-ha 14, Buhari 2/648, Müslim 2/324
  Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır. Tirmizi 2787
  Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. Tirmizi 2583
  Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu. Bakara 246, 250, İbni Mace 4006, Ebu Davud 4336, Darimi 210
  Her Nebi koyun çobanıdır. Buhari 7/3213
  Her Nebinin bir havuzu vardır. Tirmizi 2560
  Her rekâtta Fatiha okunur. Müslim 394, İbni Mace 837, Ebu Davud 922, Tirmizi 311, 247
  Her sarhoşluk veren haramdır. Müslim 2001
  Her şey kaderledir, hatta acizlik ile zeka bile. Muvatta 4/247
  Herkim niyetinde sâdık olup Allah’tan, O’nun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder. Tirmizi 1704
  Her sanatkârı ve sanatını yapandır. Buhari İlahi Kelamın Müdafası 117
  Her şey kaderledir. Müslim 2655
  Her şeyden önce ağzını misvaklardı. Nesei 8
  Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu. Fussilet 21
  Her şeyi yaratan Allah’tır. Zumer 62
  Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Taberani Zevaid 2/102, Buhari Cüz 32, İbni Ebi Şeybe 1/271, Ebu Davud 723, 739, İbni Mace 860, 861, Taberani Kebir 10936, 11273, 17/48
  Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir. Müsned 4/105, Camiu’s-Sağir 2/7790
  Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir. Ahmed 4/105, Camiu’s-Sağir 2/280, 77901
  Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır. Tirmizi 2439
  Her yüzyılda müceddit gelecektir. Ebu Davud 4291, Müsned
  Herhangi bir namazın bir rekâtına yetişen o namaza yetişmiş olur. Nesei 558
  Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın. Tirmizi 2896
  Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurmasın. Nesei 36
  Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede gecelediğini bilemez. Nesei 1
  Herkes bir çobandır. Müslim 1829
  Herkes kendi günahını çeker. Maide 105, Enam 31, 164, Yunus 108, Nahl 25, İsra 15, Sebe 50, Fatır 18, Zümer 7, Necm 8
  Hesabın isbatı. Müslim 2876,
  Hınzıp denen şeytan. Müslim 2203
  Hristiyanlara ve Yahudilere tabi olma. Müslim 2669
  Hırsızın eli kesilir. Ebu Davud 4383, Müslim 1684-1688, Tirmizi 1471, İbni Mace 2585, Nesei 4922, 4907, 4910
  Hırsızlık eden mümin olarak etmez. Tirmizi 2760
  Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır. Nesei 1960
  Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir. Tirmizi 3358
  Hızır (Aleyhisselam)’ın fazileti. Müslim 2380
  Hızır (Aleyhisselam)’ın kıssası. Buhari 7/3202, Kehf 73, Ebu Davud 4705
  Hızır (Aleyhisselam) ölmüştür. Enbiya 34
  Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi. UYDURMA Aliyu’l-Kari, Darekutni
  Hızırın çocuğu öldürmesi. Kehf 73, Müslim 2378, Ebu Davud 4705, Buhari 7/3202
  Hızır (Aleyhisselam)’ın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kâfir yaratılmıştır. Tirmizi 3357
  Hızır (Aleyhisselam) ile Musa (Aleyhisselam)’ın arkadaşlığı. Buhari 1/276, Müslim 2378
  Hibe. Müslim 1623
  Hicab ayeti. Nur 31, Ahzab 59, Buhari 10/4673, 13/6184, 12/5543
  Hicret hadisi. Müslim 2009
  Hicret olmasaydı, Ensardan bir kişi olurdum. Buhari Menakıbu’l-Ensar 2
  Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz.Müslim 44
  Hiç kimse başkasının günahını çekmez. İbni Mace 2669, 2672
  Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir. Darimi 214
  Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlenememiştir ki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın. Darimi 99
  Hidayete vesile olmak. Buhari 6/2807
  Hikmet babı. İbni Mace 4169, 4172
  Hikmet ile alakalı. Ebu Davud 4604, Buhari 10/4668, İbni Kesir 571
  Hikmeti düşünün. Ahzab 34
  Hikmetin sünnet olduğu. Buhari 10/4668
  Hikmetle ilgili gelen ayetler. Bakara 129, 151, 231, 251, 269, Ali İmran 48, 81, 164, Nisa 54, 113, Maide 110, Yusuf 22, Nahl 125, İsra 39, Lokman 12, Ahzab 34, Sad 20, Zuhruf 63, Kamer 5, Cuma 2
  Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın. ZAYIF Tirmizi 2827, İbni Mace Zühd 15
  Hilâfetin Kureyşten olması. Müslim 1818
  Hilale göre oruç tutulması. Buhari 4/1777
  Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza tamamlayın. Nesei 2117, Darimi 1692, Buhari Savm 11
  Hilali görünce oruç farz olur. Müslim 1080
  Hiyanet haramdır. Müslim 1831
  Horoz öterken dua. Müslim 2729, Ebu Davud 5102
  Horoz öttüğünde melek, eşek anırdığında ise şeytan görmüştür. Müslim 2729
  Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın. Maide 101
  Hüccet ikâme olunmayanlar. İsra 15, Enam 19, İbni Kesir 6/2581, Secde 22, Ali İmran 105, Bakara 211, Fatır 24, 37, Araf 35, Şuara 208, Zümer 71, Enam 131, Muhammed 32, İbni Kesir 9/4706
  Hudâ beyan edildikten sonra. Nisa 115
  Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi sıkın. Tirmizi 2815, Ebu Davud 4607, İbni Mace 42
  Humma ateşini su ile soğutun. Müslim 2209
  Hummayı suyla soğutun. İbni Mace 3471, 3475
  Huneyn gazası. Müslim 1745
  Hurma ağacının Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip geri yerine dönmesi. Tirmizi 3869
  Hurma aşılama meselesi. İbni Mace 2470
  Hurma kütüğünün ağlaması. Buhari Menakib 25, Tirmizi 503
  Hurma misali. Müslim 2811
  Hurma ve meyvede el kesme yoktur. Tirmizi 1475
  Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Buhari Edep 34
  Husuf ve kusuf namazı. İbni Mace 4059, 4062
  Hutbede bile olsa imam, namaz kılın. Müslim 687, Nesei 1395
  Hutbetu’l-Hace. Müslim 867, Nesei 3/188, İbni Mace 7, 46, Ebu Davud Sünne 5
  Hüküm verilmez bilinmeden. Enam 119, Lokman 20, Hacc 8
  Hulle yapan ve yaptırana lanet olsun. Ebu Davud 2076, İbni Mace 1935
  Hüseyin’e işkence edilmesi ve edenin akıbeti. Buhari 8/3526
  Hüsnü zan ibadetin güzellindendir. Ebu Davud Edeb 4993
  Hüsnü zan ederek ölün. Ebu Davud 3113, Müslim 2877, İbni Mace 4167   
 10. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  I Harfi İle Başlayan Hadisler

  Irkçılık yapan bizden değildir. Müslim 1848, Ebu Davud 5121, Nesei 4119
  Irzlarınız, canlarınız, mallarınız aranızda haramdır. Tirmizi 2248
  Isba’ (parmak). Müslim 2786, Tirmizi 2226
  Isırmaya karşı kısas da yoktur, diyet de. Nesei 4731   
 11. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  İ Harfi İle Başlayan Hadisler

  İbadette ihlas. Araf 29, Tevbe 112, Zümer 2, 11, 14, Mümin 14, 65
  İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir. Darimi 196, Araf 12, Sad 76
  İblisin kibri. Bakara 34, Araf 11, 13, Hicr 28, 33, İsra 61, 62, Kehf 50, Taha 116, Sad 71, 76
  İbni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in duası. Buhari 9/4063
  İbni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların, İslamdan hiçbir nasibleri yoktur. Abdurrezzak 11/26, Beyhaki 18/139
  İbni Mesud (Radiyallahu Anh)’ın Cuma günü duası. Ebu Davud 1091
  İbni Ömer’in 14 yaşında savaşa gitmesi. Ebu Davud 4406, Müslim 1868
  İbni Ömer (Radiyallahu Anh), Azerbeycan’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı. Abdurrezzak Musannef 4339, Beyhaki 3/152, İbni Hacer Telhis 2/47, Ahmed 5552, Heysami Mecmeu’z-Zevail 2/158
  İbrahim vefat ettiği vakit Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu üzerine cenaze namazı kıldı. Ebu Davud 3188
  İbni Sayyad hadisi. Tirmizi 2347, Müslim 2924, 2932
  İbrahim (Aleyhisselam)’ın fazileti. Müslim 2369
  İbrahim (Aleyhisselam)’ın putlara karşı tutumu. Buhari 7/3139
  İbrahim (Aleyhisselam)’ın yaratma sırrını merak etmesi. Bakara 260, Buhari 9/4232
  İbrahim (Aleyhisselam)’ın seksen yaşında olduğu halde Kaddum köyünde sünnet oldu. Buhari, Müslim, El-Lü’lüü ve’l-Mercan 1529
  İbrahim (Aleyhisselam) tek başına bir millettir. Nahl 120
  İbrahim (Aleyhisselam)’ın babası Azer’le mulakatı. Buhari 7/3144
  İbraniceyi öğren. Buhari Ahkam 40
  İbret için yolculuk yapmak. Ali İmran 137, Enam 6, 11, Yusuf 109, Nahl 36, Hac/46, Neml 69, Ankebut 20, Rum 9, 42, Fatır 44, Mumin 21, 82, Muhammed 10
  İç don giymek. İbni Mace 3579
  İçinde resim bulunan eve melek girmez. Tirmizi 2956, Müslim 2104, Buhari 8/3749, 13/5954
  İçine bir şüphe girdiğinde onu terk et. Ahmed 5/254, Tirmizi 2637
  İçki içene kırk sopa vurulur. Müslim 1706, Ebu Davud 4479, İbni Mace 2570, Buhari 14/6638
  İçki içenin hiçbir namazı kabul olmaz. İbni Mace 3377
  İçki içenin kırk gün namazı kabul olmaz. Tirmizi 1924
  İçki içmeyiniz, çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır. İbni Mace Eşribe 1
  İçki on yönlü lanetlenmiştir. İbni Mace 3380
  İçki ticareti yasaktır. İbni Mace 3382
  İçkili iken namaza yaklaşmayın. Ebu Davud Eşribe 1
  İçkinin haram kılındığını bilmeden Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e içki hediye edilmesi. Müslim Müsakat 68, Buyu 90, Taberani Eşribe 12, Darimi Buyu 35, Eşribe 9, Tirmizi Eşribe 12, Nesei Buyu 90
  İçkinin haramlılığı ve haddi. Maide 90, 91, Müslim 1635, 1707, 2066, 2075, Ebu Davud 4480, Tirmizi 1469
  İçkiyi başka isimlerle içecekler. İbni Mace 3384, 4020
  İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Müslim 1716
  İddiacının iddasını ispatlamada ona mühlet tanınması. Buhari 5/2467
  İddiacıya iddiasını belgelemesi, şahid getirmesi ve bu konuda kendisine mühlet tanınması. Buhari 5/2467, 2468
  İfk olayı. Buhari 5/2452, 2457, 8/3870, 3887, 10/4592, 4617, Ebu Davud 4735, Müslim 2770, Nur 11, 22
  İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur. Nesei 4652
  İfrad haccı. Müslim 1231
  İğrendim deme. Müslim 2251
  İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz. Nesei 2670
  İhrama girmeden önce gusletsin. Muvatta 1/433
  İhram da olan kadının örtüsü. İbni Mace 2935
  İhramlı, akrep, fare, çaylak, karga ve kuduz köpek öldürülebilir. Müslim 1199, 1200, Nesei 2841, Ebu Davud 1846
  İhramlı koku sürünebilir. Ebu Davud 1745, Müslüm 1189, Tirmizi 920, İbni Mace 2926
  İhramlıya av haramdır. Müslim 1193
  İhsan nedir. Buhari 1/203
  İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir. Tirmizi 2441
  İki ayağın üst üste atılması. Müslim 2089, Tirmizi 2915, Ebu Davud 4865
  İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı. Tirmizi 2126
  İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende cenneti verdiririm. Tirmizi 2520
  İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün. Müslim 1853
  İki dinin mensupları birbirine mirascı olamaz. Darimi 2996
  İki elimle yarattığıma secde etmene mani nedir? Sad 75
  İki ezan arası namaz. Müslim 838
  İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır. Nesei 682
  İki günde, Ramazan ve Kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur. Darimi 1760, Buhari Savm 66, 67, Müslim Siyam 140, Ebu Davud Savm 48, Tirmizi 768, İbni Mace Siyam 36
  İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim. Tirmizi 2824
  İki kere emme. Müslim 1450
  İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır. Nesei 3273
  İki kişi cemaattir. Buhari 2/692, İbni Mace 972, 975
  İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz. Ebu Davud 4018, Müslim 1437, Tirmizi 2944, İbni Mace 661
  İki Müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirinden ayrılmadan önce Allah onu bağışlar. Tirmizi 2874
  İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de cehennemdedir. Müslim Fiten 14
  İki büyük Müslüman grub birbiriyle harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır. Müslim 157, 8/417, Buhari 7/3380
  İki Müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman. İbni Mace 3963
  İki namazı cem. Müslim 703, 705, 1288, Tirmizi 187, Buhari 2/612, Ebu Davud 1206, 1220, İbni Mace 1069
  İki namazı cemde bir kamet yeterlidir, önünde ve ardında sünnet kılınmaz. Nesei 658, 660
  İki namazı cemde sünnet namaz yoktur. Müslim 1288
  İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık ve boşa geçen zaman. Tirmizi 2405
  İki obur doymaz. Darimi 338
  İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı. İbni Mace 3314
  İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar. Buhari 3/1163, Ebu Davud 1008, Müslim 583
  İki secde arasında dua. Tirmizi 283
  İki secde arasında el kaldırma. İbni Ebi Şeybe 1/230, Nesei 2/206, Müsned 3/436, İbni Mace 860, 861, 865, Ebu Davud 723, 739, 740, Taberani Zevaid 2/101
  İki sur arası zaman. Müslim 2955
  İki şey bırakıyorum. Muvatta Kader 3
  İki şey vardır ki insanlar için bu küfürdür. Müslim Tergib ve Terhip 7/34
  İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş gibidir. Müslim 626, Ebu Davud 414, Muvatta 1/63
  İkindiden önce sünnet namazının kılınacağına dair gelen rivayet ZAYIF. İbni Hacer Telhis, Abdullah İbni Mubarek bu hadis batıldır der, İbni Teymiyye, 23/123, ravilerinden Muhammed bin Sad el Müezzin, bilinmeyen birisidir der. Ebu Davud 1271, Tirmizi 425, Tergib ve Terhip 1/553, Taberani Mucemu’s-Sağir 777
  İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Nesei 518
  İkindiden sonra namaz yoktur. Buhari Mevakıt 33
  İkiyüzlüler en şerli olanlardır. Müslim 2526, Ebu Davud 4872
  İlham (vahiy) ancak Nebilere mahsustur. El Kenz 5/241
  İlham (vahiy) gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu. Buhari 7/3445
  İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır. İbni Mace Mukaddime 23
  İlim amel etmeyi gerektirir. Ebu Davud 1548, İbni Mace 253, 254, 3837, Saf 2, 3, Bakara 44, Buhari 7/3065, Tirmizi 2532, Fussilet 33
  İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır. Tirmizi 2784
  İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. UYDURMA Acluni 11/67
  İlim talep etmede nöbetleşme. Buhari 1/249
  İlim insanlardan söküp alınmaz. Tirmizi 2790
  İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır. ZAYIF Tirmizi 2827
  İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun. Tergib ve Tergip 1/158
  İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir. Müslim Fedail 15
  İlim yazılır. Buhari 1/264
  İlimle gönderildiği. Müslim 2282
  İlk kaldırılacak huşudur. Tirmizi 2791
  İlk kılınan Cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada kılındı. Ebu Davud 1068, Buhari Cuma Bab 11
  İlk kıyası yapan iblistir. Darimi 195, 196
  İlk yaratılan kalemdir. Tirmizi 3537
  İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur. Tirmizi 2787
  İlmi her yerdedir. Talak 12, Araf 89, 156, Taha 5, 6, Hadid 4, Rad 2, Furkan 59
  İlmi her yeri kuşatır. Talak 12, Araf 89
  İlmi, şu üç şey için öğrenmeyiniz. Cahillerle çekişme, alimlerle mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için. Darimi 261
  İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyamet günü ona cennetin kokusunu haram kılar. Ebu Davud 2664, Darimi 1/257
  İlmi yazın. Darimi 43, Müslim 2493, 3004
  İlmi, başkan olmadan önce öğrenin. Ömer’in sözü Darimi 256
  İlmin kalkacağı. Müslim 2671
  İmam bidatçı bile olsa uyulacağı. Buhari 2/722, 723
  İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin Cuma’nın ecrinden mahrum kalacağı. Nesei 1401
  İmam, kendisine uyulsun diye imamdır. Nesei 794, Müslim 411
  İmam okuduğunda cemaat sussun. İbni Mace 847, Ebu Davud 826
  İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşekbaşına döner. Nesei 828
  İmamete layık olan. Müslim 672
  İmamı azam ümmetimin ışığıdır. UYDURMA Aliyu’l-Kari
  İmamın arkasında amin demek. Ebu Davud 932, Tirmizi 248, İbni Mace 855, Müslim 410
  İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi. Buhari 1/253
  İmamın sürtesi cemaatin sütresidir. Müslim 504, Buhari 2/576
  İmamlar kureyşten olacak. Müslim 1821, Buhari 15/6989, Tirmizi 2323, Ebu Davud 4280, Tirmizi
  İman ancak ameldir. Tirmizi 2746, İbni Mace 57, Buhari 1/166
  İman artar ve eksilir. Buhari 1/195, Enfal 2, Tevbe 124, 125, Nahl 102, Furkan 73, Secde 15, Zümer 2, 3, Zariyat 55, Ali İmran 173, Feth 4, Azab 22, Muddesir 31, Nesei 4977, İbni Mace 57, 61, 75, Müslim 57, 58, Buhari 1/195, Kehf 13
  İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin. Hucurat 14, Ebu Davud 4684
  İman imtihanı getirir. Ankebut 2
  İman itaatle artar, masiyetle eksilir. İbni Mace 61,75
  İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde ederlerdi. Tirmizi 4188
  İman ve cimrilik bir arada bulunmaz. Nesei 3100
  İman ve İslam arasındaki fark. Buhari 3/1406
  İman ve İslam’ın ortak anlatımı. Nesei 4958
  İman Yemendedir. Darimi 80, Müslim İman 82, 84, 89, 90, Tirmizi 2344
  İman yetmiş küsür şubedir. Ebu Davud 4676, Buhari İman, Müslim 35, Tirmizi 2746, Nesei 4971, 5007, İbni Mace 57
  İmanda ihlas. Ali İmran 16, 17, Muminun 57, 61, Ankebut 2, 3, Feth 29, Hadid 7
  İmanın alameti Ensarı sevmektir Buhari 1/171
  İmanın, amel ile munasebeti. Buhari 1/179, 195
  İmanın en zayıf noktası. Tirmizi 2263, Ebu Davud 4340, Müslim 49, İbni Mace 4013, Nesei 5011
  İmanın kabul edilmeyeceği zaman. Müslim 157
  İmanın tadını alır. Tirmizi 2758
  İmanla alakalı. Bakara 239, Tevbe 94, Yusuf 17, Hucurat 14, Maide 41, Bakara 8, 136, Müslim 83, Buhari 1/193, Tevbe 124
  İmkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulumdur. Nesei 4663
  İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna. Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve kendisine duacı olan evlat. Ebu Davud Vesaya 2880, İbni Mace Mukaddime 20, Müslim 1631, Nesei 3681, Tirmizi 1376, Buhari 14/6432, Rikak 101
  İnsanlar,“iman ettik demekle, hiç denenmeden hemen bırakılı verileceklerimi zannediyorlar.” Ankebut 2
  İmtihan. Bakara 155, 214, Ali İmran 186, Ankebut 2, 3, Muhammed 31, Nisa 79, Şura 30, 48, Yunus 107, Secde 20, 21, Necm 43, Teğabun 11
  İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerden diliyle belağat yapandan Allah hoşlanmaz. Tirmizi 3010
  İnfak ve infak yapmaya teşvik. Müslim 993
  İnsan, bilmediğinin düşmanıdır. UYDURMA Aliyu’l-Kari 115
  İnsan öldürenin cezası. Buhari 8/3605, 9/4308
  İnsana üç oyun mübahdır. Ebu Davud 2513
  İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibadettir. Müslim 1006
  İnsanın şeytanı vardır. Müslim 2814
  İnsanın yaratılış safhaları. Buhari 7/3028, 3111, 10/4581, 11/4954, 14/6488
  İnsanın yüzüne vurmayın. Buluğu’l-Meram 4/68, Müslim
  İnsanlar iftarda acele ettiği müddetçe hayırda olacak. Ebu Davud 2353, Nesei 1698, İbni Mace 1698, Tirmizi Savm 695
  İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan bir tane bulamazsın. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 186,
  İnsanlara anlayacağı şeyi anlatın, yoksa siz Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Buhari İlim 49
  İnsanlara derecelerine göre muamele edin. Ebu Davud Edep 23
  İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır dua ederler. Darimi, 295, Tirmizi İlim 19
  İnsanlara ilham (vahiy) gelmiyecek. Buhari 7/3445, 15/6863, El-Kenz 5/241, İbni Hazm Mualla 6/394, El-Hatip Kifaye 78, 306, Enam 121, İbni kesir 6/2814, 2799
  İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz? Bakara 44
  İnsanlarda kusur araştıran kaybeder. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rrekaik 9
  İnsanları cehenneme sokan, dillerinin kazandığı şeylerdir. Tirmizi 2749
  İnsanların Adem’in sureti üzerine yaratıldığı. Buhari 7/3106
  İnsanların azaları şahidlik eder. Müslim 2968,
  İnsanların bazısı Allah’tan başkasını isterler. Bakara 165
  İnsanların çok olmasına rağmen Allah’ın razı olduğu kimseler azdır. Buhari 14/6420
  İnsanların en hayırlısı benim asrımdır. Buhari Şehadet 9, Rikak 7, Eyman 10, 27, Tirmizi 2320, 2403, İbni Mace Ahkam 27, Müslim 2526
  İnsanların en iyisi ömrü uzun, ameli iyi olanıdır. Tirmizi 2431
  İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyendir. Nesei 2559
  İnsanoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister, ağzını ancak toprak doldurur. Tirmizi 2440, Darimi 2781, Buhari Rikak 10, Müslim Zekat 116
  İnsanoğlunun yanı başında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi. Tirmizi 2573
  İnşallah demek gerekiyor. Nesei 3812
  İnşallah demenin mahiyeti. Buhari 11/5316
  İntihar edenin cenaze namazını kılmaması. Ebu Davud 3185, Müslim 978, Nesei 1966, Tirmizi 1074, İbni Mace 1526
  İntihar haram kılınmıştır. Müslim 109, 116
  İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur. Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse, Allah yardımı keser ve onu bırakır. Tergib ve Terhib 6/50, Nesei
  İpek elbise ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır. Nesei 8/161, Tirmizi 1774
  İpek giyen cennete giremez. Tirmizi 2970, İbni Mace 3588, 3591
  İpek giymede ruhsat olan yer. Buhari 6/2737
  İpek haramdır ama bitlenince giyilebilir. Müslim 2076
  İpek kullanmanın nehyedilişi. Buhari 3/1176
  İsa (Aleyhisselam)’ın geri geleceği. Müslim 155, 156, 242, 243, 2897, Tirmizi 2334, Buhari 5/2294, 7/3263
  İsa (Aleyhisselam)’ın hırsızlık yapan birini görmesi. Müslim 2368
  İsa (Aleyhisselam)’ın yeryüzüne ineceği. Buhari 5/2058, 2294, 7/3263, Tirmizi 2278, 2324, İbni Mace 4078
  İsa (Aleyhisselam)’ın haçı kırması, domuzu öldürmesi. Buhari 5/2294, Tirmizi 2324, 2345
  İsa (Aleyhisselam) ile aramda Nebi yoktur. Müslim 2365, Ebu Davud 4675, Buhari Enbiya 4/202
  İslam aleniliktir, iman ise kalptedir. Müsned 111, 135
  İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Nesei 4968, Buhari1/165
  İslam camiasından ayrılan, cahiliye ölümü ile ölür. Müslim 1849, Buhari 15/6994
  İslam dini kolaylıktır. Buhari 1/191
  İslam dininin tamamlandığı. Maide 3, Enam 38, Nahl 89, Ahzab 37, Müslim 245, 177, Maide 67, Tergib ve Terhib 1/101, Buhari1/206, Taberi14,108, İbni Mace43,46, Hayatu’s-Sahabe 3/742
  İslam fıtratı üzerine doğmak. Müslim 2658
  İslam garip geldi garip gidecek. İbni Mace 3986, 3988, Müslim 144, 145, Tirmizi 2765, Buhari 1/31
  İslam, beş esas üzerine kurulmuştur. Tirmizi 2736
  İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr’de ayakta durdum. Müteakiben Allah bana Beytu’l-Makdis ile gözümün arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa’ya bakarak onun nişanelerinden Kureyş’e haber vermeye başladım. Buhari 10/4508
  İsrailoğullarında birbirini kardeş edinmiş iki zat vardı. İkisinden birisi günahla uğraşır, öbürü ibadete çalışırdı. Ebu Davud Edeb 51, Bab 4901, Tirmizi Kıyametin Sıfatları, İbni Mace Zühd
  İslam kendinden önce yapılmış olan kötülüğü yıkar. Müslim 192
  İslam, garip olarak başladı ve ileride garip olacaktır. O gariplere müjdeler olsun. Tirmizi 2764
  İslama girmeden önce gusül. Ebu Davud 355, Nesei 1/109, İbni Huzeyme 254, İbni Hibban 234
  İslamda topluca bir araya gelip ağlama yoktur. Nesei 1853
  İslamı güzelleştirin. Müslim 120
  İslamı, alimin hatası, münafığın Kur’an vasıtasıyla mücadelesi ve saptırıcı önderlerin hükmü yıkar. Darimi 220
  İslamın rükünleri. Müslim 12
  İspat davacıya, yemin de davalıya düşer. Tirmizi 1356
  İsra (miraç). Müslim 162, 168, 173, 174, Buhari 8/3632, 3641
  İsra gecesinde namazın farz kılınması. Buhari 1/445
  İsra hadisesi ve miraç. Buhari 8/3632, 10/4507
  İslam garib olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garipliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir, ne mutlu o gariblere. Müslim 145, Tirmizi 2764
  İsrailoğullarının arkadaşının başına gelenleri bilmiyor musunuz? Onların elbiselerine idrar bulaşınca dokunan yeri keserlerdi. Arkadaşları bu titizlikten onları nehyetti de kabrinde azap olundu. Ebu Davud 22
  İsrailoğulları yetmiş fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. İbni Mace 3993, Tirmizi İman 18, Bab No 2779, Darimi 2521, Ebu Davud 4596
  İsraf ve kibir senden vazgeçtiği sürece dilediğini giy. İbni Mace 3605
  İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmazdı, et kokmazdı, Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına hainlik yapmazdı.Müslim Rıda 2/1092, 1470
  İsrailoğullarına iki vakit namaz farz kılındı. Nesei 1/285
  İstanbulun fethi. Buhari Cihad 93, Müslim 2897
  İstemeksizin sana bir şey verilirse ondan ye ve başkalarına da ikram et. Müslim Zekat 112, Ebu Davud Zekat 28, 31,
  İsteyen dilenciyi geri çevirmeyin. Ebu Davud 1665
  İstibra. Müslim 292
  İstihare namazı. Buhari Teeccüd 25, Deavat 49, Tevhid 10, Tirmizi 478, Nesei 3255, İbni Mace 1383, Ebu Davud 1538
  İstihare yapan mahrum kalmaz. Taberani Mucemu’s-Sağir 677
  İstisna. Müslim 1654
  İstişare edilen kişi kendisine emniyet edilen kişidir. Tirmizi 2975
  İşeme adabı. Buhari 1/351,
  İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma ve konuşma! Çünkü onlar Allah’ın ayetleri hakkında yersiz delilsiz sözlere dalarlar. Darimi 221, Enam 68
  İşlerinin başına kadın geçiren millet iflah olmaz. Nesei 5353
  İştiha (canının çektiği) her şeyi yemek israftır. İbni Mace 352
  İtikafa girmek. Müslim 1173
  İyi ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir. Darimi 2792
  İyi ve kötü çığır açan. Müslim 1017, 2674
  İyiler nesil nesil ölüp gidecek, geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak. Darimi 2722, Buhari Rikak 9
  İyiliği kendisini sevindiriyor ve kötülüğü de kendisini üzüyorsa, işte o kimse mümindir. Tirmizi 2254
  İyilik dokunsa Allah’tandır. Nisa 79
  İyilik eskimez, kötülük unutulmaz. Müsned Ebu Hanife 463/17
  İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakının. UYDURMA Aliyu’l-Kari
  İyilikle kötülükle imtihan ederiz. Araf 168
  İyilikler kötülükleri giderir. Müslim 2763
  İyiniz iyiliği umulan, kötünüz iyiliği umulmayan. Tirmizi 2362
  İyiyi kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Enfal 29
  İzin almadan önce selam verilir. Tirmizi 2852
  İzin isteme üçe kadardır. Tirmizi 2830
  İzin isteme ve adabı. Müslim 2153
  İzin vermedikçe, hiçbir kimsenin kendi meclisinde ne baş köşeye oturulur, ne de imam olunur. Nesei 783   
 12. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  K Harfi İle Başlayan Hadisler

  Ka’ab bin Malik (Radiyallahu Anh)’ın tevbesi. Tirmizi 3299, Enfal 42, Tevbe 117, 119, Müslim 2769, Ebu Davud 4600
  Kaba sinek düşerse onu daldırıp çıkarın. Nesei 4243
  Kabe’nin çıplak tavaf edilmeyeceği. Buhari 4/1552
  Kabe’nin yıkılıp tekrar inşa edilmesi. Müslim 1333
  Kabe’ye ilk putu getiren. Buhari 9/235
  Kabe’yi Habeş tarafından gelen bir bacaksız tahrif edecek. Nesei 2891
  Kabın içine sinek düşerse, öbür tarafının da batırılacağı. Buhari 12/5801
  Kabir azabı vardır ve haktır. Buhari 3/1298, Tergib ve Terhib 7/54, Nesei 2058, 2059, Müslim 2871, Ebu Davud 4750, Tirmizi 3119, İbni Mace 4269
  Kabir azabını anlatan ayetler. İbrahim 27, Mümin 46, Mümtehine 13, Taha 124, Enam 98, Abese 21
  Kabir azabını dilsiz hayvanlar dahi duyar. Müslim 586
  Kabrin içindekiler azap olunuyorlar ama. Ebu Davud 20, Buhari Vudu Bab 57, 3/1284, Müslim 292, Nesei 39, İbni Mace 374 Tirmizi Taharet Bab 53, No 70, Buhari 3/1300
  Kabir ehli, öyle bir azapla azap edilirler ki; onların azaplarını hayvanların hepsi işitir. Buhari 14/6311
  Kabir üzerine mescid kurulmaz. Buhari 3/1263
  Kabir duası. Müslim 975, Ebu Davud 3221
  Kabir ölüyü sarıp sıkar. Nesei 2057
  Kabir sorgusu ve azabı. Müslim 2871, Tirmizi 1076, Nesei 2059, Ebu Davud 4750, İbrahim 27, İbni Mace 4269
  Kabir üzerine bina yapmak, kireçle badanalamak ve yazı yazmak yasaktır. Nesei 2028
  Kabir üzerine namaz. Müslim 954, 971, Ebu Davud 3229, Tirmizi 1050
  Kabir üzerine yazı yazılmaz. İbni Mace 1563
  Kabir yanında kurban kesilmez. Ebu Davud 3222
  Kabir yükseltilmez üzerine kubbe yapılmaz. Müslim 969, Ebu Davud 3218, Tirmizi 1049, Nesei 2029, İbni Mace 1575
  Kabir üzerine yazı yazmayı yasaklamıştır. İbni Mace 1563
  Kabir yanında hayvan kesimi yoktur. Ebu Davud 3222
  Kabirde namaz kılınmaz. Müslim 532, Nesei 760
  Kabire iki ve üç kişi konulabilir ve şehitler yıkanmaz. Buhari 3/1267
  Kabire oturulmaz ve kabire doğru namaz kılınmaz. Müslim 972, Ebu Davud 3229, Tirmizi 1050
  Kabirlerden medet umulmaz. Nahl 20, 21, Yunus 106, Araf 194, Ahkaf 5
  Kabirlere gittiğinizde selam verin. Müslim 975
  Kabirleri çiğnemeyin, üzerine oturmayın. Müslim 971, Ebu Davud 3228, İbni Mace 1566
  Kabirleri yükseltmek, yapmak, tuğla, taş, kerpiç kullanmak çamur ile sıvamak üzere kubbeler yapmak bidattır. Müslim 969, Tirmizi 1058, Ebu Davud 3218, Nesei 2029, İbni Mace 1575
  Kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim, artık onları ziyaret edin. Müslim 1977
  Kaplumbağanın kabuğundan istifade edilir. Ebu Davud 4213
  Kabre çevirmeyin evlerinizi. Müslim 780, Tirmizi 448
  Kadem (ayak). Müslim 2848, Buhari 14/6540
  Kader hadisleri. Ebu Davud 4694, Müslim 2643, 2647, Tirmizi 2216, 2246, İbni Mace 78, Buhari 14/6492, 12/ 5757
  Kader konusunda münakaşa etmeyin. Tirmizi 2216
  Kaderi ancak dua önler. Tirmizi 2225
  Kaderi inkar edenler bu ümmetin, mecusileridir. Eğer hasta olurlarsa onları ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerine teşyi etmeyin. Ebu Davud 4691
  Kaderi inkar edenlerle karşılıklı oturmayın. Onlarla sohbet etmeyin ve onların hiçbir işini hakimlere iletmeyin. Ebu Davud 4710
  Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi. Muvatta 4/310
  Kaderinden kaderine kaçıyorum. Müslim 2219, Muvatta 4/238
  Kaderle alakalı ayetler. Enam 3, 17, 18, 38, 59, 67, Yunus 67, Rad 11, 39, Talak 3, 12, Furkan 2, Ahzab 38, Kamer 49, 53, Ala 3, Bakara 243, Ankebut 22, Hud 6, İsra 58, Neml 75, Fatır 11, Yasin 12, Kaf 4, Kamer 53, Hadid 22, Hicr 24, Tegabün 11
  Kaderledir her şey. Müslim 2655,
  Kadın avrettir. Tirmizi 1182
  Kadın dört şeyden nikahlanır. Buhari 11/5183, Müslim 1466
  Kadın güzel koku sürünüp sokağa çıkarsa zina etmiş gibidir. Tirmizi 2936
  Kadın halası üzerine nikahı kıyılmaz. Buhari 11/5204, Ebu Davud 2066, Müslim 1408
  Kadınlara mut’a nikahını yasakladı. Taberani Mucemu’s-Sağir 256
  Kadınlarla baş başa kalmasın ve arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin. Darimi 307
  Kadın kocasının döşeğine davette icabet eder. Müslim 1436
  Kadın kocasının evinden sadaka verebilir. Nesei 2529
  Kadın masiyette kocasına itaat etmez. Buhari 11/5289
  Kadın nafile oruçta kocadan izin alır. Buhari 11/5278
  Kadın saçını kesebilir. Müslim 320
  Kadın sonraki erkeğin balcağızından, erkekte onun balcağızından tatmadıkça birinci erkeğe helal olmaz, üç talakla boşamada. Ebu Davud 2309, Müslim 1433, İbni Mace 1932, Tirmizi 1126
  Kadının üzerine cenaze namazı kıldırırken tam ortası hizasında durdu. Müslim 964, Ebu Davud 3195, Tirmizi 1035, Nesai 1978, İbni Mace 1493
  Kadının tam orta hizasında, erkeğin baş tarafında saf tutulur. Buhari 3/1254
  Kadın, ayaklarını örtecek kadar uzun ve geniş elbise ile namaz kılar. Ebu Davud 640
  Kadın, kadının avretine bakmasın, erkek de erkeğin avretine bakmasın. İbni Mace 661
  Kadına altın ve ipek helal, erkeğe haramdır. İbni Mace 3595, 3598
  Kadına dokunmanın abdesti bozmadığı. Buhari 2/588, Tirmizi 86, Ebu Davud 179, 178, İbni Mace 502, Nesei 168, 171
  Kadına karşı iyi olanınız en hayırlı olanınız. İbni Mace 1609
  Kadını iki şey örter, bunlar beyi ve kabir, hangisi iyi örter denildiğinde. Taberani Mucemu’s-Sağir 741
  Kadının bir ayda üç hayz olması. Buhari 1/441
  Kadının dininin noksanlığı ve aklının noksanlığı. Müslim 79, Ebu Davud 4679, Buhari 4/1819, 1/402, Tirmizi 2745
  Kadının eline ve yüzüne bakılır evlenmede. Müslim 1424
  Kadının eteği topuğuna kadar uzundur. İbni Mace 3580, 3583
  Kadının guslü Buhari 1/385
  Kadının kestiği yenir. Buhari 12/5583
  Kadının saçını kesmesini men etti. Tirmizi 917
  Kadınla kadın, erkekle erkeğin aralarında hiçbir şey bulunmadığı halde tek bir örtü içinde yatmaları, saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vücuda dövme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzun üzerine ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti. Darimi 2651, Ebu Davud Libas 10, Nesei Zinet 20
  Kadınlar cemaat olabilir ve kamet getirir. Ebu Davud 592, İbni Ebi Şeybe
  Kadınlar erkeklerden önce camiden çıkar. Ebu Davud 1040, İbni Mace
  Kadınlar hakkında Allah’tan korkun. Müslim 1218
  Kadınlar hakkında Allah’tan korkunuz. Çünkü onları Allah adıyla aldınız. Müslim 4141
  Kadınlar sizin tarlanızdır. Bakara 223, Ebu Davud 2163, Müslim 1435, İbni Mace 1925
  Kadınlar, avrettir. Kadın evinden çıkınca şeytan gözlerini ona dikip derki. Seni görüpte beğenmeyen hiç kimse olamaz.Mecmeu’z-Zevaid Salat 2/35
  Kadınlara itaat pişmanlıktır. UYDURMA Aliyu’l-Kari 80
  Kadınlara dübürlerinden (anüs) yaklaşmayın. İbni Mace 1923
  Kadınlara sohbet ediyordu. Buhari İlim 32, 35
  Kadınlardan erkeklere benzeyene, erkeklerden de kadınlara benzeyene lanet etti. Tirmizi 2934
  Kadınlardan sonra en çok atları severdi. Nesei 3930
  Kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz kendimizi hadım ederdik. Darimi 2173, Buhari Nikah 8, Müslim Nikah 6-8, Nesei Nikah 4, Tirmizi 1088, İbni Mace Nikah 2
  Kadınları Allah geride bıraktığı gibi sizde bırakın. UYDURMA Aliyu’l-Kari
  Kadınları en büyük fitne bıraktım. İbni Mace 3998, 4003, Tirmizi 2929
  Kadınları mescidden menetmeyin. Müslim 442, Ebu Davud 566
  Kadınların küpelerini ve bileziklerini çıkarıp vermeleri. Buhari İlim 32
  Kadınların nasıl beyat edeceği. Müslim 1866
  Kadınların şahitliği. Kadının şahitliği. Buhari 5/2446
  Kadınlarınızı dövmeyin. Buhari 15/6027, 11/5002, 5288
  Kadınlarla tokalaşma olmaz. Nesei Biat 18, 4192, İbni Mace Cihad 43, 2874, Muvatta Beyat 2, Buhari Talak 18, Ahkam 49, Müslim İmaret 88, 89, Ebu Davud İmaret 9, 2941, Tirmizi 3523
  Kadınlarla konuşun ama onların zıddını yapın. UYDURMA Aliyu’l-Kari 74
  Kadınlarla musafaha etmem. Yüz kadına söyleyeceğim şeyler bir kadına söylediğim şey gibidir. Nesei 4163
  Kadınlarla tokalaşmam. Nesei 4163
  Kadir gecesini itaatle geçirmek imandandır. Buhari 1/257
  Kadir gecesini Ramazanın son 7 gününde arayın. Ebu Davud 1385, Müslim 1165
  Kadir gecesinin fazileti. Müslim 1165, 1170, Ebu Davud 1372, Tirmizi 789
  Kafeste kuş beslenebilir. Buhari Edep 81, 13/6092
  Kafire bedel, Müsliman öldürülmez. Buhari 15/6778
  Kafire karşılık mümin öldürülmez. Ebu Davud 4506, Tirmizi 1434, İbni Mace 2659, Nesei 4716
  Kafirin diyeti Müslimanın diyetinin yarısı kadardır. Nesei 4779
  Kafirin Müsliman olmadan önceki amelinin hükmü. Müslim 123
  Kafir kadınla evlilik bağlarını tutmayın. Mümtehine 10
  Kafirle onu öldüren cehennemde ebedi olarak bir arada olmaz. Müslim 1891, Ebu Davud 2495
  Kafirlerden yardım dilenmez. Müslim 1817
  Kafirlerin ağaçlarını kesme. Müslim 1746
  Kafirlerin kalpleri birbirine benzer. Bakara 118, Ali İmran 11, Hud 110, Zariyat 52-53
  Kafirlerin size kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda bir günah yoktur. Müslim Misafirun 4. Bab No 686, Ebu Davud 1199, Nesei 1433, Tirmizi 3224, İbni Mace 1065
  Kahine gitmek ve kehanette bulunmak şirktir. Müslim 537, 1567, 2228
  Kahinlik ve ücreti haramdır. Buhari 8/3594
  Kahkaha ile gülmek namazı bozar. Taberani Mucemu’s-Sağir 699
  Kalbinde hardal danesi kadar hayr bulunan kişi cehennemden çıkar. Tirmizi 2720
  Kalbinde zerre kadar iman. Müslim 91
  Kalbleri döndüren Allah. Müslim 2654
  Kalblerine mühür vurulanlar. Buhari 10/4871
  Kalem üç kimseden, yani uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğ çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar deliden kaldırılmıştır. Darimi 2301, Müsned 6/100, 101, 144, Müstedrek 2/5, Ebu Davud Hudud 16, Nesei Talak 22, İbni Mace Talak 15
  Kalem üç kişiden kaldırıldı. Darimi 2301, Ebu Davud Hudud 16, Nesei Talak 22, İbni Mace Talak 15
  Kalemi yarattı. Tirmizi 2244
  Kalkarken ve otururken selam verin. Tirmizi 2848
  Kalp, Allah’ın evidir. UYDURMA Aliyu’l-Kari 87
  Kalpler, Rahmanın iki parmağı arasındadır. Tirmizi 2226
  Kamet geldikten sonra, nafile kılınmaz. Abdurrezzak 3987, Müslim Misafirun 63, Nesei İmamet 60, Tirmizi 417, İbni Mace 1151, Ebu Davud 1266
  Kametin tek tek okunacağı. Müslim 385
  Kan alanın da, aldıranın da orucu bozulur. ZAYIF Ebu Davud 2367, İbni Mace 1680, Darimi 1737, Ebu Davud Savm 28, İbni Mace Siyam 18, Tirmizi 771, İbni Huzeyme 3/226
  Kan aldırdı, oruçlu iken Allah Rasulü. Buhari Tıp 11 No 161, Tirmizi Savm 773, İbni Mace 1682, Muvatta Siyam 30
  Kanın abdesti bozduğuna dair ZAYIF rivayetler. Darekutni 157, Nasburraye 1/37, Fi Ahkamu’l-Kebair 2/13
  Kanın abdesti bozmadığı. Nesei 171, Ebu Davud 198, Buhari 1/320, Ebi Şeybe 1/92, Muvatta 1/77, Darekutni 1/52
  Kanın pisliği ve onu yıkama. Müslim 291
  Kapların ağzını kapalı tutun. Müslim 2014
  Kaplarınızın üzerini örtün. Tirmizi 3011
  Karakargalar gibi ensar kadınları başlarını örtüler aldılar. Ebu Davud Libas 3456
  Kara tane, çörek otu ölümden başka her derde devadır. İbni Mace 3447, 3449
  Kardeş olun, kardeş. Müslim 2580, Tirmizi 2826, Ebu Davud 4893
  Kardeşinin derdine sevinip gülme. Tirmizi 2621
  Kardeşiniz için bağışlanma dileyiniz. Ebu Davud 3221
  Kardeşleriniz ileride onları görmeyi çok isterdim. Muvatta 1/85
  Kardeşleriyle zina edenin cezası. Buhari 14/6666
  Kareli elbiseyi giyene lanet. İbni Mace 10/413
  Karga etinin hükmü. İbni Mace 3248
  Karganın gagalaması gibi secde etmeyi, yırtıcı hayvanlar gibi kolları uzatıp yayması ve devenin yer edindiği gibi yer edinmeyi yasakladı. Nesei 1112
  Karı koca hakkı. Buhari 11/5284
  Karınca öldürmeyin. Müslim 2241, Darimi 2005, Buhari 7/3097, İbni Mace 3225
  Karıncayı öldürmek ve yuvasını yakmak yasak. Nesei 4337, İbni Mace Sayd 10, Kudsi Hadisler 210, Buhari Cihad 153, Müslim Selam 149, Nesei Sayd 138, Ebu Davud Edeb 164
  Karısı siyah oğlan doğuran sahabe. Tirmizi 2211
  Karısını arkadan kullanan melundur. Ebu Davud 2162, İbni Mace 1923
  Karnınızı tıka basa doldurmayın, çünkü kalbi karartır. İlmi göğsünüzde muhafaza edin ve gülmeyi çoğaltmayın ki, kalp onu geri kusar. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 269
  Kasten bana yalan isnad etmeyin. Buhari İlim 38, Müslim Zühd 72
  Kaş alınmaz. Müslim 2125
  Kattat cennete giremez. Kattat söz taşıyandır. Buhari Edeb 50, Müslim İman 149, Ebu Davud Edeb 33, Tirmizi Birr 79, Taberani Mucemu’s-Sağir 396
  Katır ve merkep etinin haramlılığı. İbni Mace 3197, 3199, Nesei 3336, 4313, Ebu Davud 3790
  Katil, mirascı olamaz. Tirmizi 2192
  Kayınbiraderle gelinin bir arada yalnız kalmaları ölümdür. Müslim 2172
  Kayınbiraderle gelinin aynı odada başbaşa kalması haramdır. Müslim 2172
  Kays bin Asım Müsliman olduğu zaman gusletti. Nesei 190
  Kaza, ancak dua ile geri çevrilir. Ömrü ise ancak iyilik artırır. Tirmizi 2225, İbni Mace Mukaddime 10, Fiten 22
  Kaza namazı vardır diyenlere. Ebu Davud 1237, Buhari Megazi Gazvetü’r-Rika 145, Nesei 1554, Tirmizi 564
  Kaza namazı yoktur. Buhari 2/648, Müslim 684
  Kaza ve kader sırrı. Buhari 14/6486, 6498
  Kazandığın sevaplar seni sevindiriyor ve işlediğin günahlar da üzüyorsa sen gerçekten müminsin. Ahmed 5/251
  Keçinin ayeti yemesi. İbni Mace 1944
  Kedi etinin haramlılığı. İbni Mace 3250
  Kediyi hapsedenin durumu. Buhari 2/758, 7/3097, 5/2192
  Kediyi hapsedip ölümüne sebeb olanın hali. Buhari 2/758, 5/2192
  Kediyi öldürmek haramdır. Müslim 2242
  Kelam (konuşma). Ali İmran 77, Bakara 253, Nisa 164, Araf 144, Kasas 74, Şuara 10
  Keler yemek helaldir.Buhari 12/5603, Müslim 1943, Nesei 4294
  Kelimeyi tevhid cennetin anahtarıdır. Buhari 3/1174
  Kelimeyi tevhidin önemi. Buhari 14/6341
  Kemiğe ulaşan yaraların diyeti beş devedir. Nesei 4823
  Kendimizi hadım mı yapalım. Abdurrezzak 14048, Şafii Umm 7, 161, Buhari Tefsir Maide 9, Nikah 6, 8, Müslim Nikah 11, İbni Hibban 4129, Beyhaki 6/79, 200, 201
  Kendini kadınlara benzetenin hükmü. Ebu Davud Edep 61
  Kendini öldüren tekfir edilmez. Müslim 116
  Kendisi cehennem ateşine haram olan kişi. Tirmizi 2606
  Kendisinden haya edilmeye en layık olan zat, Allah’tır. Tirmizi 2918
  Kerahat sayılan şiirin beyanı. İbni Mace 3759, 3761
  Kerahat vakitleri. Müslim 825, Buhari 2/638
  Kertenkeleyi öldürün. Müslim 2237, 2240
  Kesilirken üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek yoldan çıkmadır. Enam 121
  Keşke demek şeytandandır. Müslim2664, İbni Mace 79, Ahmed 2/366
  Kevser. Müslim 400, Ebu Davud 4747
  Kıbleden başka tarafa namaz. Müslim 526, Ebu Davud 1045
  Kıblemize yönelen ve bizim gibi namaz kılan ve kurban kesen, bayram namazını kılmadan kurban kesmesin. Nesei 4372
  Kıblenin farz oluşu, on yedi ay Beytül-Makdise namaz kılınması. Nesei 468, 488, Müslim 525
  Kırda yaşayan kabalaşır, av peşinde koşan gafil olur, devlet adamına yaklaşan ya dininden, ya canından olur. Nesei 4289, Tirmizi 2357
  Kırık kaptan içmeyin. Ebu Davud 3722, 3728
  Kırk gün kalacak, bir günü bir sene, bir günü. Tirmizi 2341, Ebu Davud 4321, Müslim 2137, İbni Mace 4075
  Kırk gündür temizlenmede en son sınır. Tirmizi 2907
  Kırk haneye kadar herkes komşudur. UYDURMA Aliyu’l-Kari 57
  Kırmızı elbise giymenin hükmü. Buhari 13/5896, Nesei 5282
  Kısas işlenen fiilin cinsinden yapılması. Nesei 4752
  Kısas. Müslim 1680, Nesei 4727, 5417, Ebu Davud 4499
  Kısır kadınla evlenmeyin. Nesei 3213
  Kıskançtır Allah. Müslim 1499, 2760
  Kıyamet alametleri. Ebu Davud 4310, Müslim 2901, 2941, 157, İbni Mace 4069, 4041, Tirmizi 2301
  Kıyamet alametleri. Buhari 1/240, 5/2299, 6/2967, 7/3379, 11/5308, 12/5641, 14/ 6427, 6663
  Kıyamet günü dört kişinin mazeretleridir deli, çocuk, fetret döneminde yaşayan ve ihtiyar. İbni Kesir 9/4706
  Kıyamet alametlerinin en öncesi bir ateştir ki o insanların doğu tarafında batıya sürüp toplar. Buhari 14/3697
  Kıyamet gününde ilk sorulacak şey namazdır. Nesei 3981
  Kıyamete kadar azda olsa hak bir taife olacak, yoldan çıkan sapkınlar onlara asla zarar veremeyecek. Müslim 1920
  Kıyamete kadar hak bir taife olacak. İbni Mace 6, Tirmizi 2330
  Kıyas helali haram, haramı helal yapar. Darimi 198
  Kıyas yapmaktan sakının, siz kıyas yapmayı kabul ederseniz kesinlikle haramı helal, helalı haram yaparsınız. Darimi 110
  Kıyas yapmaktan sakının. Darimi 203
  Kıyası ilk yapan iblistir. Güneş ve ayada, başka yolla değil, ancak kıyas aletleri ile tapılmıştır. Darimi 195
  Kız çocuklarının yapma bebekle oynamaları. Buhari 13/6093
  Kız isteyen yüzüne bakabilir. Buhari 11/5215
  Kızgınlık anında kendini tutma. Müslim 2608
  Kızgınlık anında talak gerçekleşmez. Ebu Davud 2193, İbni Mace 2046
  Kızım Fatma dahi hırsızlık yapsa onun elini keserim. Müslim Hudud 8, 11
  Kibir hakka karşı gelmek ve insanları da hakir görmektir. Müslim İman 147, Tirmizi 2067
  Kibir. Müslim 91
  Kibirden uzak durmak ve tevazu sahibi olmak. İbni Mace 4173
  Kibirlenen cennete giremez. Müslim 2620, 2853, Ebu Davud 4801, Tirmizi 2610, İbni Mace 4115
  Kilisede namaz. Buhari 2/553
  Kim, Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Talak 2
  Kim, Allah’a ibadet ediyorsa, o diridir ölmez. İbni Mace Cenaiz 65, Ali İmran 144
  Kim, Allah’a itaat etmeyi adarsa, O’na itaat etsin, kim de Allah’a isyan etmeyi adarsa, O’na isyan etmesin. Darimi 2343, Buhari Eyman 28, Ebu Davud Eyman 22, Tirmizi 2564, Nesei Eyman 27, 28, İbni Mace Kefferat 16, Muvatta Nuzur 82
  Kim, Allah’a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Tirmizi 2411
  Kim, Allah’ın indirdiği ile hükmederse ayetinin tefsiri. Nesei 5365
  Kim, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Nebisi olduğuna şehadet ederse, Allah cehennem ateşini ona haram kılar. Tirmizi İman 2775 Müslim İman 23
  Kim, ben cennetliğim derse o ateştedir. Mecmeu’z-Zevaid 1/186
  Kim, bana iki çenesi ve iki bacağı arasındakine teminat verirse bende ona cenneti temin ederim. Tirmizi 2520
  Kim, benim bir dostuma düşmanlık yaparsa, şüphesiz ki ben ona karşı savaş ilan etmiş olurum. Buhari Rikak bab 38
  Kim, mezarımı Cuma günü ziyaret eder ve Yasin okursa. ZAYIF İbni Adiy 1/286, Zayıf hadisler silsilesi 1/66, Ebu Davud 3121, İbni Mace 1448
  Kim, benim sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir. Buhari Nikah 1, Müslim Nikah 5, Nesei Nikah 4, Darimi Nikah 3
  Kim, bir doğru yola çağırırsa onun için ona uyanların sevabı, kim sapıklığa çağırırsa onun için ona uyanların vebali hiç eksik olmadan vardır. Ebu Davud 4609, Müslim 2674, Tirmizi 2814, İbni Mace 206
  Kim, bir kavme özenirse, benzerse o da onlardandır. Ebu Davud 4031
  Kim, bizim şu işimizde dinimizde olmayan bir şeyi sonradan icad ederse bu reddolunur. Müslim 1718, Ebu Davud 4606
  Kim, bu dünyada ikiyüzlü olursa, kıyamet günü onun ateşten iki dili olacaktır. Darimi 2767, Ebu Davud Edep 37
  Kim, deve eti yemişse abdest alsın, orada bulunanlar hepimiz yedik dediler. Öyleyse hepiniz abdest alın buyurur. El-Haşimi 160
  Kim, dinini değiştirirse onu öldürün. Ebu Davud 4351, Tirmizi 1485, Nesei 4045, 4050, Buhari 15/7005, 15/6789, 14/6657, Müslim 1671
  Kim, dünya isterse, bizde orada o’na, dilediğimizi dileğimiz, kimse için acele edip veririz. Sonra da o’na cehennemi hazırlarız. Yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya gider. İsra 18
  Kim, dinini münakaşalara hedef kılarsa çok kanaat değiştirir. Darimi 310
  Kim, dinini üstün tutmak istiyorsa, hükümdarın huzuruna gitmesin, namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin. Darimi 307
  Kim, geceleyin yola koyulursa menzile ulaşır. Tirmizi 2567
  Kim, görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve duyuruş olduğunu ortaya çıkarır, onu rezil rüsvay eder. Darimi 2751
  Kim, içinde Allah’ın isminin zikredildiği bir mescid yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar. Nesei 689
  Kim, ikindi namazını terk ederse onun bütün amelleri boşa gitmiştir. Buhari 2/617
  Kim, ilimsiz amel yaparsa onun ifsad ettiği ıslah ettiğinden daha fazladır. İbni Abdilberr Camiu Beyani’l-İlim 1, 33, Darimi 311
  Kim, inanarak ve sevabını umarak Ramazanda oruç tutsa geçmiş günahları affolunur. Müslim 760
  Kim, insanları kızdırmak pahasına Allah’ı razı ederse, Allah, insanların şiddetine karşı ona yeter. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 199
  Kim, kasıtlı olarak bana yalan söylerse cehennemde ki oturma yerine hazırlansın. Tirmizi 2796
  Kim, Kehf suresinin ilk on ayetini ezberlerse deccalin fitnesinden emin olur. Müslim 809, Tirmizi 3046, Ebu Davud 4323
  Kim, kendinin ne olduğunu bilmek isterse kendini Kur’an’a arz etsin. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 37
  Kim, kendisini zarardan koruması için bir şey takarsa Allah o kimsenin korumasını taktığı şeye bırakır. Tirmizi tıbb 34, Nesei Tahrim 19, Ahmed 4/211, 310
  Kim, kırk dirhemi varken dilenirse o muhtaç olmadığı halde dilenmiş olur. Nesei 2584
  Kim, kötü çığır açarsa. Tirmizi 2814
  Kim, kötülük işlerse onunla cezalanır. Ebu Davud 3093, Müslim Cennet 2876, Buhari Cennet
  Kişi cennet ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyle cennet arasında bir arşın kalır. Buhari Kader 1, Müslim Kader 1, Ebu Davud Sünnet 16
  Kim, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Miraç gecesinde Rabbini gördüğünü söylerse Allah’a en büyük iftirada bulunmuştur. Müslim İman 287, Buhari Tefsir 53 Bab 1
  Kim namazı kasten terk ederse, Allahın zimmeti o kimseden beri olmuştur. İbni Mace 4034, Buhari Edebu’l-Müfred 18
  Kim, size Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in idrarını ayakta yaptı derse inanmayın. Nesei 28
  Kim uğur getirsin diye bir şey takınırsa Allah ona hiç uğur getirmesin. Kim kendini korusun diye bir şey takarsa Allah onu korumasın. Ahmed 4/310, Hakim Müstedrek 4/417, İbni Hibban Mevarid 1413, Albani Sahiha 492
  Kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur, sihir yapan şirke girer. Birtakım şeyler takan, muska ve nazarlık, taktığı şeye bırakılır. Yani Allah’ın himayesinden çıkar. Nesei 4064
  Kim, yalan olduğunu bildiği halde benden bir hadis anlatırsa iki yalancıdan biri kendisidir. Tirmizi 2799, 2806
  Kime bir ilim sorulur da o ilmi saklarsa, Allah kıyamet gününde ona ateşten bir gem takacaktır. Ebu Davud İlim 9
  Kime delilsiz bir fetva verilirse onun günahı ancak fetva verene düşer. Darimi 161
  Kime delilsiz, belgesiz fetva verilirse bunun günahı ona fetva verenin üzerinedir. Ebu Davud İlim 8
  Kime koku arz olunursa, reddetmesin. Müslim 2787, Ebu Davud 4172, Nesei 5261, 5223
  Kimin ilmi artarsa korkusu artar. Darimi 269
  Kimin kesecek kurbanlığı varsa Zilhicce ayı girdiğinde kurban kesene kadar 10 gün saçından ve tırnağından bir şey kesemez. Ebu Davud 2791, Müslim 1977, Nesei 4367, Tirmizi 1561
  Kimse kimsenin günahını çekmez. Necm 38, 39, Bakara 48, Fatır 18, Ankebut 12, Sebe 25
  Kimse kimsenin günahını çekmez. Ankebut 12, Bakara 48, Necm 38, 39
  Kimseden bir şey istemeyin. Ebu Davud 1642, Müslim 1043
  Kirpi haramdır. Ebu Davud Etime 29
  Kisranın yıkılışı. Buhari 15/7111
  Kisra’ya, Kayser’e, Necaşi’ye ve her diktatöre mektup yazıp Allah’a ibadete davet etmiştir. Müslim 1774
  Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Ebu Davud 4833, Tirmizi 2484, 2492
  Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez, fakat o söz yüzünden cehenneme yetmiş yıl dibe düşer. Tirmizi 2416
  Kişi geceleyin karılarının kapılarını çalmasın, iki adam dinlemedi çaldılar ve onlardan her biri, karısının yanında bir adam buldu. Tirmizi 2854
  Kişi içtiği zaman sağ tarafa verir bardağı ve böylece gider. İbni Mace 3425
  Kişi sevdiği ile beraberdir. Buhari 13/6129, Müslim 2640, Ebu Davud 5126
  Kişi sevdiğiyle haşr olunur. Tirmizi 2492, Müslim 2639
  Kişi sünnet üzere olduğu sürece doğru yol üzerindedir. Darimi 143
  Kişinin kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmaması imandandır. Buhari 1/175
  Kişinin mümin olarak sabahlayıp, kafir olarak akşamlaması. Tirmizi 2291
  Kişinin Müslimanlığını güzelleştirmesi. Buhari 1/193
  Kişinin sözüne değil, ameline bakılır. Muvatta 4/397, Saff 2, 3
  Kişinin, Allah’ın üzerindeki hakkını bildikten sonra cahil olarak yaşaması, kendisi için bilmediği şeyi söylemesinden daha hayırlıdır. Darimi 112
  Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeterlidir. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 379
  Kitab ehli olanlara, Müslüman önce selam vermez. Müslim 2163, 2167
  Kitab ve bir benzeri bana verildi. Ebu Davud 4604
  Kitab ve hikmeti indirdi. Nisa 113, Ali İmran 164, Cuma 2, Bakara 129, 151, Ahzab 34, Nahl 44
  Kocalarının izni olmadan karılarını ziyaret etmeyin. Tirmizi 2928
  Kocası ölen kadın doğurunca iddeti biter. Müslim 1484
  Koçları, horozları, boğaları ve köpekleri kendi aralarında düğüştürmekten nehy etti. Ebu Davud 2562, Tirmizi 1761
  Koğuculuk yapmak haramdır. Müslim 105
  Koku, süt ve yastık geri çevrilmez. Tirmizi 2941
  Kolaylığı emir ve nefret ettirmeyi terk etme. Müslim1732, 1734
  Koltuğuna yaslanarak ‘bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım. Tirmizi 1780, 2800, 2801, İbni Mace 12, 13, Ebu Davud 4604
  Komşunun duvarına mertek çakma. Müslim 1669
  Komşuya eziyet haramdır. Müslim 46
  Konuşan fitneyi bekler, dinleyen ise rahmeti bekler. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 54
  Konuşmak namazda haramdır. Müslim 537
  Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun. Darimi 2705, Ebu Davud Edep 86, Tirmizi 2416
  Korkaklıktan ve tembellikten Allah’a sığınma. Buhari 14/6314
  Korkmak. İbni Mace 3547, 3549
  Korku namazı. Ebu Davud 1236, Nesei 1550
  Korkutmayın. Müslim 1732, Ebu Davud 4835
  Kostantiniyye (İstanbul) feth edilecek. Buhari Cihad 93
  Koyun gütmemiş hiçbir peygamber yoktur. Muvatta 4/364, Buhari İcare 37/2, 7/3213
  Koyun gütmesi Allah Rasulü’nün. Buhari 5/2088
  Koyunun zekatı. Nesei 2448
  Koyunun zekatını vermeyenin cezası. Nesei 2449
  Köle satıyorum köle. Müsned 3/161
  Köleye ve ata zekat yoktur. Nesei 2462, 2479, Ebu Davud 1574,Tirmizi 620, İbni Mace 1790, Müslim 982
  Köpeği (ava) salarken Allah’ın adını anın. Buhari Zebaih 7, 10, Müslim Sayd 2, 6, Nesei Sayd 1, 6, İbni Mace Sayd 3
  Köpeğin kabı yalaması. Müslim 279
  Köpeğin oturuşu gibi oturmayın. Müslim 493, Ebu Davud 897, İbni Mace 892, Tirmizi 275
  Köpeğin parası haramdır. Müslim 1567, Nesei 4272, İbni Mace 2159
  Köpeğin yaladığı kabı yedi kere yıkayın. Nesei 67
  Köpek bedeli alana, dövme yapana, ondan ücret alana, faiz yiyene, yedirene ve suret yapana lanet ediyor. Buhari 4/1929, İbni Mace 2151
  Köpek bulunan eve melek girmez. Müslim 2104, Tirmizi 2955, Buhari 8/3749, 13/5954
  Köpek ve resim bulunan eve melek girmez. Nesei 4261, 4263
  Köpeklerin öldürülmesi. Müslim 1570, 1576, Nesei 4260
  Köpeklerle avlanma. Müslim1929, Buhari 12/5603, Nesei 4254
  Körükçünün misali. Ebu Davud 4829
  Kötü kaderden Allaha sığınma. Nesei 5456
  Kötü komşudan Allaha sığının. Nesei 5467
  Kötülükler haram kılınmıştır. Müslim 2760
  Kötülükleri iyilikler siler. Muhammed 33
  Köy, çiftlik gibi geniş arazi sahibi olmayın, sonra dünyaya meyledersiniz. Tirmizi 2430
  Kudret helvası. Bakara 57, Araf 160, Taha 80
  Kuduran hayvana binilmesini ve etinin yenilmesini yasak etti. Nesei 4425
  Kuduran hayvanın sütü de içilmez. Nesei 4426
  Kul ile kafirlik arasında namazın terki vardır. Tirmizi 2753
  Kul ile şirk arasında namaz vardır. Tirmizi 2752
  Kul şirke kaçtığı vakit, kanı helal olur. Müslim 124, Ebu Davud 4360, Nesei 4057
  Kulağa ezan okuma. ZAYIF Tirmizi 1553, Ebu Davud 1505
  Kulaklara mesh. Tirmizi 36
  Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiğinde o arkadaşlarının ayak seslerini işitir. Buhari 3/1298, İbni Hibban 3120
  Kul kabrine konulduğu ve dostları ondan geri döndüğünde o onların ayakkabı seslerini işitir. Ebu Davud 3231, Müslim Cennet 2870, Nesei Cenaiz 209, Buhari 3/1260, Ebu Davud 4752
  Kulla küfür arasındaki fark namazı terk etmektir. Müslim 82, 134, Tirmizi 2753, Ebu Davud 4678, İbni Mace 1078,
  Kulluk edin şirk koşmayın. Araf 58, 73, Hud 50, 84, Müminun 23, 32, Sad 5, Saffat 35, 36, İsra 23, Hacc 62, Bakara 21, Fatiha 4, Nisa 36, Beyine 5, Gafir 14, Zümer 2, 3, Zuhruf 28, Mümtehine 4, Bakara 256, Enam 82
  Kulluk. Zariyat 56, Beyine 5, İsra 23, Zümer 3, Enbiya 25, Nahl 36, Hud 1, 2
  Kulum Ben Hastalandım gelmedin. Müslim Birr 43
  Kulumun nafilelerine bakın onun farzlarını ikmal edin. Ebu Davud 864, İbni Mace 1425, Taberani Mucemu’l-Kebir 10425
  Kulun Allah’a en yakın anı secde mahallidir. Nesei 1134, Müslim 482, Ebu Davud 875
  Kunut. Tirmizi 397, 462, Müslim 1076, Ebu Davud 1440, 1445
  Kur’an ayetleri kafirlerin küfrünü artırır. Tevbe 124, 125, İsra 41, 46, 60, 82, Hacc 72, Şuara 5, 6, 198, 201, Yasin 45, 46, Casiye 9
  Kur’an ayetleri üzerinde münakaşa etmek küfürdür. Enam 68
  Kur’an ayetleri üzerine münakaşa etmek küfürdür. Ebu Davud 4603
  Kur’an bilmeyip de namaz kılmak isteyene, Subhanallah, Elhamdulillah, Allah-u Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah demesi yeterli. Nesei 934
  Kur’an dinlerken ağlaması. Müslim 2315, 800
  Kur’an ile tedavi olmak. İbni Mace 3533
  Kur’an mahluk değildir. Ebu Davud 4737, Tirmizi
  Kur’an okumayı dört kişiden öğrenin Abdullah ibni Mesud’dan, Ebu Huzeyfe’nin kölesi Salim’den, Übey ibni Kab’dan ve Muaz bin Cebel’den. El-lü’lü ve’l-Mercan 1600, Buhari, Müslim
  Kur’an okunurken susun. Araf 204
  Kur’an okuyacaklar, boğazlarından aşağı inmeyecek, Müslümanları öldürüp putperestleri bırakacakları, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sizler o güne erişmiş olsanız bir tane bile bırakmadan hepsini öldürürdünüz. Nesei 2568, 4085
  Kur’an okuyan ve okumayan müminin misali. Tirmizi 3024
  Kur’an onların boğazından aşağı inmez. Müslim 1064
  Kur’an ölülere okunmaz. Rum 52, Fatır 22, Necm 39, İbni Mace 2755, İbni Kesir 13/7554, Yasin 54
  Kur’an ve Sünnet, zikirdir. Hicr 9
  Kur’an ve Sünnetin korunduğu. Hicr 9, Hakim 1/93, Camiu’s-Sağir 1/297, Haşr 7, Necm 3, 4, Enam 50, Nahl 44, Bakara 111, Ebu Davud 4604
  Kur’an yedi harf üzerine indirilmiştir. Buhari 11/5086
  Kur’an yedi harf üzerine okunur. Müslim 818
  Kur’an’a batıl yaklaşamaz. Fussilet 41, 42
  Kur’an’da nasih ve mensuh. Bakara 106, Rad 39, Nahl 101, Ala 6, 7
  Kur’an’da on beş yerde secde ayeti vardır. ZAYIF Ebu Davud 1401, İbni Mace 1057, Buhari 3/1040,
  Kur’an’dan sadece Rasulullah’a 13 mesele sorulmuştu. Darimi 127, Bakara 189, 215, 217, 219, 220, 222, Maide 4, Araf 87, Enfal 1, İsra 85, Kehf 83, Taha 105, Ahzab 63, Naziat 42
  Kur’an’ı aklınızda tutmaya çalışın, çünkü o, insanların hafızalarından, develerin iplerinden kurtulup kaçmalarından daha hızlı kaçıp gider. Darimi 3350, 2748, Müslim Misafirun 228, Tirmizi Kıraat 10, 3111
  Kur’an’ı sünnetle konuşturmak. Nahl 44, Kıyamet 16-19, Nisa 59, 65, 82
  Kur’an’ı, üzerinde uyuştuğunuz sürece okuyun. O’nda ihtilafa düştüğünüzde ise kalkın dağılın. Darimi 3362, Buhari İtisam 26, Müslim İlm 4
  Kur’an’ı, 3, 7, 10, 15, 20, 30, gün de hatmedin. Ebu Davud 1388, Müslim 1159, Tirmizi 2947, İbni Mace 1347, Nesei 1390
  Kur’an’ın Ebu Bekir zamanında toplanması. Tirmizi 3300
  Kur’an’ın korunması. Buhari 11/4950
  Kur’an’la çekişmek küfürdür. Ebu Davud 4603, Mişkat 336
  Kur’an’la düşman arazisine sefer yasaktır. Ebu Davud 2610, İbni Mace 2879, Müslim 1869, Muvatta Cihad 9
  Kur’an’la tedavi. Buhari 12/5760
  Kurbağa öldürmek yasaktır. Nesei 4334
  Kurban Allah için kesilir. Müslim 1977
  Kurban etinin hepsinin yenilebileceği. Buhari 12/5633
  Kurban etinin üç gün saklama emri ve neshi. Müslim 1968
  Kurban kesmede vekalet verilebilir. Buhari 5/2146, Ebu Davud 1764
  Kurban kesmek isteyen kimse zilhicce ayı girinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin. Nesei 4342
  Kurban seferde de kesilir. Müslim 1975, Ebu Davud 2814
  Kurbanda ortaklık en fazla yedi kişidir. Müslim 1318
  Kurbanın vakti. Müslim 1963
  Kurbanlık hayvanlardan tek gözü kör, topal çok hasta ve çok zayıf kurban olmaz. Nesei 4349
  Kureyşten gelecek halifeler. Ebu Davud 4280, Müslim 1821
  Kusanın, cünüp olanın, kan aldıranın orucu bozulmaz. Ebu Davud 2376
  Küsûf namazı. Müslim 901, 909, Ebu Davud 1183
  Kusur araştırmadan sakınmak. Hucurat 12, Kalem 11
  Kusurları bağışlayıcı olmak. Ali İmran 134
  Kuş besleme helaldir. Buhari Edep 81
  Kuşlar gibi rızıklandırıldınız. Tirmizi 2447, İbni Mace 4164
  Kuşları uğursuz saymak şirktir. Ebu Davud 3910, İbni Mace 3538, Tirmizi Siyer 1664
  Kuşların sağa sola uçuşundan hareket ve seslerinden mana çıkarmak, falcılık yaparak insanları şaşırtmak, putlara inanmak gibidir. Tergib ve Terhip 6/58, Ebu Davud, Nesei
  Kuşluk namazı 8 rekattir. Muvatta 1/263
  Kuşluk namazı. Müslim 718, 721, Ebu Davud 1286, 1432, Tirmizi 474, Nesei 226
  Kuşluk namazının iki rekat oluşu. Muvatta 1/197
  Kutuplarda namaz en yakın yere takdim edilir. Ebu Davud 4321, Müslim 2935, Tirmizi 2341, İbni Mace 4075
  Kuyruk kemiğinden tekrar diriltileceğiz. Ebu Davud 4743, Müslim 2955, Nesei 4079, İbni Mace 4266
  Kuyruk ol baş olma. UYDURMA Temyiz 126
  Küçük cihaddan büyük cihada döndük. UYDURMA Aliyu’l-Kari 69
  Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz. Bu da kalp cihadıdır. UYDURMA Acluni 1/310
  Küçük günahlar. Buhari 14/6415
  Küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye dönmeyin. Buhari Vudu 11, Müslim Taharet 59, Ebu Davud Taharet 4, Taberani Mucemu’s-Sağir 388
  Küfrün nankörlük manasına geldiği. Şuara 19
  Küfür ile iman arasındaki fark namazın terkidir. Tirmizi 2751
  Küfür şarktadır. Tirmizi 2344
  Kürtajın haramlılığı. İsra 31, Enam 51, Müslim 86, 141, 142, 606
  Küs olmayın. Müslim 2559, Tirmizi 2092, Ebu Davud 4910   
 13. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  L Harfi İle Başlayan Hadisler

  Laf getiren de götüren de cennete giremez. Ebu Davud 4871, Buhari 8/20
  Lahit yapma. Müslim 966, Ebu Davud 3208, Tirmizi 1050
  La ilahe illallah diyor, Usame (Radiyallahu Anh) öldürüyor. Müslim 158, Nesei 2011
  La ilahe illallah diyenimi öldürdün. Müslim 97, Ebu Davud 2643, İbni Mace 3927
  La ilahe illallah zikrinin fazileti. İbni Mace 3794, 3799
  La ilahe illallah’ın manası. Müslim 21, 23, 26, 32, 29, 97, 144, Muhammed 19, Buhari 3/1174, 13/5880
  Lakap takma. Buhari 13/6032, İbni Mace 3741
  Lanet edici değiliz. Müslim Birr 87, 2597
  Lat ve Uzza diyen La ilahe illallah desin, kim gel kumar oynayalım derse bir sadaka versin. Buhari Tefsir 53, Edep 74, Eyman 5, Müslim Eyman 4, 5, Tirmizi 1574, Nesei Eyman 11
  Lat ve Uzza. Buhari 10/4805
  Layık olmayana ilim öğretmek, domuzların boynuna inci ve altın takmak gibidir. İbni Mace 224
  Lebbeyk. İbni Mace 2922, 2924
  Lebid bin A’sam’ın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sihir yapması. Buhari 12/5789
  Leş yiyen her hayvan haram kılınmıştır. Tirmizi 1857, Buhari Tıb 11, Ebu Davud Sünnet 5, Et'ime 25, 32, Nesei Sayd 60
  Lezzetleri kesen ölümü sıkça anın. Tirmizi 2409
  Livata eden, deniz suyu ile yıkansa bile yine cünüptür. UYDURMA Aliyu’l-Kari 87
  Lokman (Aleyhisselam)’ın oğluna nasihatı ve şirk en büyük zülümdür demesi. Buhari 7/3239, 10/4654
  Lokman hekimin oğluna nasihatı:
  −‘Yavrum âlimlerle otur, dizlerinin dibinden ayrılma, çünkü Allah’ın yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltirir. Muvatta 4/419
  Loğusalıkta namaz kaza edilmez. Ebu Davud 312
  Lukata. Müslim 1722, Tirmizi 1389, Ebu Davud 1701
  Lut kavminin helakı. İbni Mace. 2561
  Lutilik yapan ile yaptıranı öldürün. Tirmizi 1483   
 14. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  M Harfi İle Başlayan Hadisler

  Mağaraya sığınan ve mağarada kalan üç kişi. Müslim 2743
  Mahlukun ilk yaradılışı. Müslim 2789
  Mahremin sınırı. Buhari 10/4585, 4680
  Mahremsiz yola çıkılmaz. Tirmizi 1178
  Mâiz bin Malik üzerine cenaze namazı kılmadı. Onun üzerine cenaze namazı kılmaktan nehy de etmedi. Ebu Davud 3186, Müslim 1694, Tirmizi 4430
  Makyaj yapan kadına lanet. Müslim 2125
  Mal fitnedir. İbni Mace 3995, 3997
  Mal ve şeref hırsı zarar verir. Tirmizi 2482
  Malı överek satmak yasaklanmıştır. Nesei 4468
  Malın en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve imanı hususunda erkeğe yardım eden imanlı bir kadın. Tirmizi 3291
  Malını müdafa ederken öldürülen şehittir. Nesei 4069, 4078
  Mallarınız, canlarınız, ırzlarınız aranızda haramdır. Tirmizi 224
  Mantarın fazileti. Müslim 2049
  Masa üstünde ve yer sofrası üzerinde yemek. İbni Mace 3292
  Masiyetler cahiliye işidir. Buhari 1/184
  Maymun, domuz ve fare şekline çevrilen toplum ve nesiller. Buhari 7/3091, 3227
  Maymunlar maymunu recm etti. Buhari 8/3600
  Mazeret kabul etmeyi sever. Müslim 2760, 1499
  Mazeretlerin kabulu. İbni Mace 3718
  Mazluma yardım onu zülümden kurtarmak, zalime yardım ise zulmune engel olmaktır. Müslim Birr 15
  Mazlumun bedduâsından sakının, çünkü kabul olunur. Muvatta 4/423
  Meclise girerken ve çıkarken selam verin. Ebu Davud 5208
  Mecliste otururken Allah’ı zikir şarttır. Ebu Davud 4855
  Mecliste öfkelendiğin zaman euzu çek. Müslim 2610
  Meclisten kalkerken dua. Tirmizi 3656, Ebu Davud 4857
  Medine iyi insanların yeridir, kötülükleri yasaklar. Nesei 4167, Muvatta 4/226
  Medine şehri ancak demirci körüğü gibidir, kirini dışarı atar, temizini de süzüp tavsiye eder buyurdu. Buhari 16/7205, Müslim 1381
  Medine’de şirk hakim iken Mekke’ye gidip biat ettik. Nesei 4149
  Mehdi’nin çıkması. İbni Mace 4082, 4088, Tirmizi 2333
  Mekke’de savaşmak haramdır. Nesei 2862
  Mekke’den Medine’ye sefere çıktık ve dönünceye kadar namazları kısalttık. Nesei 1452
  Mekke’li müşriklerin namaz kıldıkları. Enfal 35
  Mekke’li müşriklerin oruç tuttukları. Müslim 1126
  Mekke’li müşriklerin hac yaptıkları. Tevbe 28, Müslim 2473, 3028, İbni Kesir el-Bidaye 3/145
  Mekke’li müşriklerin kurban kestikleri. Enam 136
  Mekke’li müşriklerin mescid yaptıkları. Tevbe 17
  Mekke’li müşriklerin adak adakları. Müslim 1656
  Mekke’li müşriklerin köle azat ettikleri, sadaka verdikleri, sılayı rahim yaptıkları. Buhari 10/4805, 11/4936
  Mekke’li müşriklerin lat, menat ve uzza putlarına taptıkları Buhari 10/4805
  Mekke’li müşriklerin salih insanları araya vasıta koymaları. Zümer 3, Yunus 18, Bakara 165, Yasin 74, Ahkaf 5
  Mekke’nin fethi. Müslim 1780
  Mektublar. Müslim 1773
  Mektubun mühürlenmesi sünnettir. Tirmizi 2860
  Mektup mühürsüz okunmaz. Ebu Davud 4214, Tirmizi 2719, Nesei 5199, İbni Mace 3641
  Melekler nurdan, cinler ateşten, Adem topraktan yaratılmıştır. Müslim 2996
  Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmezler. Buhari 7/3099
  Memura hediye vermek, haramdır. Müslim 1832
  Meni gelmesiyle kadının yıkanması. Müslim 310
  Meni ve mezi abdesti bozar. Buhari 1/321, Müslim 303, İbni Mace 504, Ebu Davud 206, Tirmizi 114, Nesei 152, 157
  Meninin hükmü. Müslim 288
  Mensuh ve nasih. Hacc 52, Nahl 101, Bakara 106, Rad 39, İbni Kesir 9/4179, 4577, 11/5687, 2/485, Müsned 1/362, İbni Sa’ad 2/342, Hakim Müstedrek 2/230
  Merhaba demesi. Tirmizi 2877
  Merhaba. Buhari 13/6134
  Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Buhari Edep 18, Ebu Davud 145, Müslim Fedail 65
  Merkep eti necistir yemeyin. Nesei 69
  Meryem oğlu İsa’nın inişi. Tirmizi 2278, 2345, 2334, Buhari 5/2294
  Mescid namazı. Müslim714, 715, 875, Tirmizi 315, Buhari 2/891
  Mescid yapmanın fazileti. Müslim 533
  Mescide cenaze namazı kılınır. Müslim 973, Ebu Davud 3189, Tirmizi 1038, Nesei 1969, İbni Mace 1518
  Mescide giderken parmaklarınızı birbirine kenetlemeyin, çünkü namazda sayılırsınız. Tirmizi 383, Ebu Davud 562
  Mescidde insanlar karşılıklı övünmedikçe kıyamet kopmaz Ebu Davud 449, İbni Mace 739, Nesei Mesacid 2, 11, 32
  Mescide ne maksatla gelinirse nasibi odur. Ebu Davud 472
  Mescide sarımsak ve soğan yiyerek gelmeyin. Buhari Ezan 160, Müslim 73, Ebu Davud 3822
  Mescidde uyunabilir. Nesei 722
  Mescidi Nebevi’den sonra Cuma namazı kılınan ilk mescid. Buhari 9/4066
  Mesh üzerine mesh. Müslim 276, Nesei 17, Tirmizi 93, 99
  Mesih Deccal. Müslim 169
  Meşrik ve mağrip arası kıbledir. Tirmizi 341, İbni Mace 1011
  Meymune ile evlenmesi ihramlıyken. Buhari 8/3960
  Meyva olgunlaşmadan satılmaz. Müslim 1534, Nesei 4496
  Mezarına gidip kabrini ziyaret etmek için izin istedim annemin, ziyarete izin verdi, onun için istiğfarda bulunmama izin vermedi. Müslim 976, Nesei 2036, İbni Mace 1572, Ebu Davud 3234
  Mezarlara doğru namaz kılmayın. Müslim 974
  Mikat yeri. Müslim 1181, Nesei 1183, Ebu Davud 1738
  Minada namazı kısaltma. Müslim 694
  Miraç’a çıkarıldığım gece İbrahim ile karşılaştım. Tirmizi 3691 Deavat 59
  Miraç. İsra 1, 60, Necm 5, 19, Buhari 1/447, Tirmizi 2563
  Miraç’ta İdrisi 4. semada gördüm. Tirmizi 3365, Meryem 50
  Miras bırakmaz peygamber. Buhari İhtisam 5, Müslim
  Miras hisselerini sahiplerine verin, geri kalan ise en yakın erkeğe aittir. Müslim 1615
  Misafir için üç gece, mukim için 1 gecedir, meshin müddeti. Müslim Taharet 85, Ebu Davud 157, Tirmizi 95, İbni Mace 552, 553, Ahmed 1/96, 100, 113, 118, 120, 123, 146, 149, 2/27, 4/240, 5/213
  Misafir kabul edilmeyince geri döner. İbni Mace 3359
  Misafir, öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılabilir. Nesei 486, 487
  Misafirin hakkı. İbni Mace 3675
  Misafirlik üç gündür, gerisi sadakadır. Müslim 48, Ebu Davud 3748
  Misk kullanma. Müslim 2252
  Misvak ağzı temizleyen bir alettir. Nesei 5
  Misvak. Müslim 252, 256
  Mizah babı. İbni Mace 3719, 3724
  Muaz bin Cebel’in Yemene gönderilişi. Buhari 3/1321, 1423, Müslim 19, 31, Nesei 2512, 2431, Ebu Davud 1584, Nesei Zekat 56, Buhari Tevhid
  Muaz’ın neyle hükmedersin hadisi. ZAYIF Darimi 170, Tirmizi 1343
  Mucizeler. Müslim 2279-2281, 706, 1392
  Muellefe-i kulûb. Müslim 1059
  Muhacirin fakirleri, zenginlerden beş yüz önce cennete girecektir. Tirmizi 2456
  Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir. Muvatta 4/415, Müslim Zekat 167
  Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye. Müslim 2584, Tirmizi
  Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bütün insanlara gönderildi. Müslim152, 154
  Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dışındaki için adam öldürülmez. Nesei 4061, 4062
  Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) soyuna zekât helal değildir. Nesei 2437
  Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetinin sıfatı. İbni Mace 4282, 4292
  Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabı, amellerden namazdan başka herhangi bir amelin bırakılmasını küfür saymazlardı. Tirmizi 2757
  Muhammed’in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa elini keserdim. Müslim Hudud 18
  Mukim olan keyfi cem yapabilir. Nesei 589, 590, 603
  Muminin ölüm alameti alnı terler. Nesei 1828
  Muminler kardeştir. Hud 45, 47, Hucurat 10, 13
  Munafese, tecessüs ve suizan haramdır. Müslim 2563
  Musa (Aleyhisselam) banyo yaparken elbise koyduğu taşın kaçması. Tirmizi 3436, Ahzab 69, Müslim 2372, 339
  Musa (Aleyhisselam)’ın fazileti. Müslim 339, 2372, 2375
  Musa (Aleyhisselam)’ın kabrinde namaz kılıyor olması. Nesei 1631
  Musa (Aleyhisselam)’ın, ölüm meleğinin gözünü çıkarması. Müslim 2372
  Musa (Aleyhisselam) ile Hızır’ın görüşmesi. Buhari 7/3202, 10/4531, Tirmizi 3356, Kehf 62
  Musa ve Adem (Aleyhisselam)’ın birbirlerine delil getirerek munazara etmesi. Buhari 14/6503, Müslim Kader 14
  Musa, hayatta olsaydı o da bana tabi olurdu. Darimi 1/440, Müsned 3/470
  Musa’nın Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti. Tirmizi 3268, Araf 143
  Musa’ya nisbetle Harun gibisin. Taberani Mucemu’s-Sağir 568, İbni Mace 115, Tirmizi 3975
  Muska ve nazar boncuğu takmak haramdır. Nesei 7/4064
  Mut’a konusundaki (nesh olmadan önce) ruhsatı. Buhari 11/5209, Müslim 1405, 1406, İbni Mace 1963, Darimi 2201, Nesei 3352
  Mut’a nikâhı Fetih yılında yasaklanmıştı. Ebu Davud 2073, İbni Mace 1962, Müsned 3/404, Müslim 1406
  Mut’a nikâhından nehyetti. Ebu Davud 2072, İbni Mace 1962, Ahmed 1540
  Mut’a nikahının kıyamete kadar haram kılınması. Darimi 2203, Nesei 4314, Tirmizi 2/1129, Muvvatta Nikah 18/41, 3/49, Müslim 1406, 1407, Buhari 11/5208, 8/3936, İbni Mace 5/1961, Beyhaki 7/207
  Mut’a şu gününüzde kıyamet gününe kadar haramdır. Kim bir şey verdiyse onu geri almasın. Müslim 1406, İbni Mace 1962, Darimi 2201, Nesei 3349, 3352
  Mutedil davranın ve doğruyu arayın. Mü’minin uğradığı her musibette keffâret vardır. Hatta Mü’mine batan dikende ve ona çekilen güçlükte bile. Tirmizi 3228
  Müctehidlerin ihtilafını beyan. Müslim 1720
  Müezzin ezan okuduğunda canlı ve cansız ne varsa şâhitlik eder. Nesei 645
  Müflis kimdir, biliyor musunuz? Tirmizi 2533
  Mühür yüzük kullanmak. Buhari 13/5909
  Müjdeleyin, korkutmayın. Müslim 1732, Ebu Davud 4835
  Mükafatını yalnız Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutmak imandandır. Buhari 1/190
  Mü’min Allah nezdindeki azabı bilse, cennetine kimse tama etmezdi. Kafir de Allah indindeki bilse cennetinden kimse ümidini kesmezdi. Müslim 2755
  Mü’min bir delikten iki kere sokulmaz. İbni Mace 3982, Darimi 2784, Müslim 2998, Ebu Davud 4862
  Mü’min bir, kâfir yedi bağırsakla yer. İbni Mace 3256, 3258
  Mü’min çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir. Tirmizi 2043
  Mü’min elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Müslim 64, 65
  Mü’min farkında olmadan amelinin boşa gitmesinden korkar. Buhari 1/200
  Mü’min kardeşi kendine tercih etmek. Haşr 9
  Mü’min kardeşine kafir demenin hükmü. Buhari 13/6076
  Mü’min kardeşinize dua edin. Müslim 2732, Ebu Davud 1533
  Mü’min karnını tıka basa doyurmaz, onun vasiyeti hep koltuğunun altındadır. Darimi 3180
  Mü’min korkak olur mu? Evet, Cimri olur mu? Evet, Yalan söyler mi? Asla. Muvatta 4/394
  Mü’min kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur, facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar kurtulur. Nesei 1931
  Mü’min kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur. Facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket ağaç ve hayvanlar kurtulur. Nesei 1931
  Mü’min Kur’an’ı okuyan ve onunla amel eden kimsedir. Buhari Fedail Kur’an 36
  Mü’min olmadan cennete giremezsiniz. Tirmizi 2828
  Mü’min ve Müslüm farkı. Buhari 1/182
  Mü’min, çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir. Tirmizi 2043
  Mü’mini kafirlikle itham eden onu öldüren gibidir. Tirmizi 2773
  Mü’minin amelinin boşa gitmesinden korkması. Müslim 119
  Mü’minin ferasetinden sakının çünkü Allah’ın nuruyla bakar. Tirmizi 3332, Hicr 75
  Mü’minin imanca en kamil olanı ahlakı en güzel olanlarıdır. İbni Mace Fiten 17, Tirmizi 2743, Ebu Davud Sünne 1
  Mü’minin malı ve kanı haramdır. İbni Mace 3931
  Mü’minin misali. Ebu Davud 4829, Müslim 2811
  Mü’minin Mü’min üzerinde altı hakkı vardır. Tirmizi 2880
  Mü’minin ölüm alameti alnı terler. Nesei 1828
  Mü’minin ruhu cennet ağaçları arasında yellenir. Nesei 4/108
  Mü’minin rüyası Nebiliğin 46/1’dir. Tirmizi 2373
  Mü’minler birbirini perçinleyen duvar gibidir. Müslim Birr 65, Buhari Salat 89
  Mü’minlerin iman bakımdan en kamili, ahlak bakımından en güzel ve çoluk çocuğun karşı en lütufkar olandır. Tirmizi 2743
  Mü’minlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en güzel olanıdır. Darimi 2795, Ebu Davud Sünne 15, Tirmizi Rada 11, 1971
  Münafığın alameti. Tirmizi 2766, Müslim 85, Nesei 5023, Ebu Davud 4688
  Münafığın namazı Müslim 822, Tirmizi 160, Nesei 512, Ebu Davud 413, İbni Mace 1403
  Münafık gece uykusuz kalmaz. Yani gece ibadet etmez. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 93
  Münafıklardan biri ölürse sakın cenaze namazı kılma. Kabrinin başında durma. Tevbe 84
  Münafıkların cenaze namazı kılınmaz. Buhari 3/1289, Tirmizi 3294, Nesei 1900, 1967, Tevbe 80, 84, 113
  Münafıkların hasletleri. Müslim 58, 59
  Münafıkların namazlarını kılma ve kabrinin yanında durma. Tevbe 84, Nesei 1900, 1967
  Münasebette söylenecek söz. Müslim 918
  Münker gördüğünüzde onu elinizle, dilinizle, kalbinizle değiştirin. Müslim 49, 50, 78, İbni Mace 4013, Ebu Davud 4340, Tirmizi 2263, Nesei 5011
  Münkerin elle, dille, kalple düzeltilişi. Müslim 49, 78, İbni Mace 4013, Ebu Davud Salat 232, Nesei İman 17, Tirmizi 2259, 2263
  Mürtedin malını mirasını Müslüman alır. Darimi 3079, İbni Ebi Şeybe 11/355
  Müskir, sarhoşluk veren her şey haramdır. İbni Mace 3386, 3391
  Müslümana kabirde sorulduğu vakit, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ ın kulu ve. İbrahim 27, Ebu Davud 4750., Müslim, cennet 2871, Tirmizi, tefsir 1, Nesei, cenaiz 2059, Buhari 3/1294
  Müslümanın malı gönüllü verdiği dışında alınmaz, yasaktır. Şeyh El-Bani Sahih’ il Cami no 7539, Ahmed
  Müslüman olana gusül gerekir. Nesei 190
  Müslüman boş sözlerden yüz çevirendir. Tirmizi 2419
  Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette bulundukları kişidir. Tirmizi 2762
  Müslüman hiçbir zaman pis olmaz. Nesei 263, 264
  Müslüman kadın nikâhı haram olan bir erkeksiz bir gecelik mesafeye sefer düzenleyemez. Ebu Davud 1723, İbni Mace 2899, Müslim hacc 421
  Müslüman kâfire, kâfir de Müslümana mirasçı olamaz. Buhari 14/6629, Muvatta 2/436, feraiz babı, Müslim feraiz 3/1, no 1614, Tirmizi 2189, 2108, İbni Mace 2729, Ebu Davud feraiz 10. bab no 2909, Darimi feraiz
  Müslüman kendini küçük düşürmesin. Tirmizi 2355
  Müslüman kimdir. Buhari 1/167, 14/6410,
  Müslüman Müslümana kâfir derse ikiden birine döner. Tirmizi 2774
  Müslüman necis olmaz. Müslim 371, Ebu Davud 230, Nesei 268, İbni Mace 535, Buhari
  Müslüman olduğum zaman Rasulullah bana gusül etmemi emretti. Nesei 190
  Müslüman öldürmek küfürdür. Müslim 64
  Müslüman pis olmaz. Nesei 269, 271
  Müslümana kafir diyenin hükmü. Müslim 60, Buhari 13/6030, 6076
  Müslümana sövmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür. Müslim İman 116, Tirmizi İman 2771
  Müslümana sövmek, Allah’ a itaatsizliktir. Tirmizi 2771
  Müslümanın adı. Hac 78
  Müslümanın atına ve kölesine zekât yoktur. Nesei 2462
  Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle. Müslim Birr 49
  Müslümanın işi derli toplu iken onu dağıtan kimsenin hükmü. Müslim 1852
  Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur. Tirmizi Fitne 2247
  Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı. Müslim 2162
  Müslümanlar arasında günahı en büyük olan kimse aslında haram olmayan bir şeyin hükmünü sorup o şeyin haramlılığına sebep olan insandır. Müslim 2358, Ebu Davud 4610
  Müslümanlar ve Yahudiler karışık haldeyse selam verin. Tirmizi 2844
  Müslümanlık garip olarak başladı. Darimi 2758, Tirmizi 2764, İbni Mace Fiten 15
  Müstehaza ve yıkanması, özür kanı ve namazı. Müslim 333
  Müşrik bir kadınla cima eden ve onunla evlenen kimsede müşrikin bir benzeri olur. Ebu Davud 2787
  Müşrik çocukları yaşasaydı ne yapacaklarını Allah daha iyi bilir. Nesei 1750
  Müşrik olarak ölen çocukların hali. Müslim 2660, Nesei 1950, Ebu Davud 4711, Buhari 14/6491
  Müşrikle evlenmeyin. Buhari 11/5363
  Müşrikler karşı lisanınızla, kalplerinizle, mallarınızla cihad ediniz. Ebu Davud 2504, Darimi 2/313, Nesei 6/7, İbni Hibban 1618, Hakim 2/81
  Müşriklere dua edilmez, af dilenmez. Tevbe 113, 115, Tirmizi 3298
  Müşriklerle evlenmeyin. Buhari 15/5363, Ebu Davud 2787
  Müteşabih ayetlere uyanlardan sakının. Darimi 147, Buhari Tefsir 3, Müslim İlim 1, Ebu Davud Sünne 2, Tirmizi 3176, İbni Mace Mukaddime 7
  Mütteki bir yere dayanarak yemek yemeyin. İbni Mace 3262, 3263
  Müzik sesinden kulağın tıkanacağı. Ebu Davud 4924   
 15. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  N Harfi İle Başlayan Hadisler

  Nafaka vermek. Müslim 998
  Nafile evde kılınır. Ebu Davud 1043, Müslim 208, Tirmizi 447, 448, İbni Mace 1377
  Nafile namaz cemaatla kılınabilir. Müslim 658, Buhari 1/476, 3/1127
  Nafileden tamamlanır farzlar. Ebu Davud 864, İbni Mace 1425
  Nakışlı elbise ile namaz kılmak. Müslim 556, İbni Mace 3550, Ebu Davud 914
  Nalınlarla, ayakkabılarla namaz kılma. Nesei 775
  Namahrem kadına ansızın bakışı sordum, o gözünü başka tarafa çevir. Darimi 2646, Müslim Adap 45
  Namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin. Darimi 307
  Namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Tirmizi 2757, İbni Ebi Şeybe Musannef 10495 İman 137
  Namazı olmayanın dini yoktur. Taberi Mucemu’s-Sağir 60, El-Kenz 21618
  Namaz günahlara kefarettir. İbni Mace 1395, 1398
  Namaz hataları siler. Buhari Mevakıt 6, Tirmizi 3027
  Namaz ilk farz olduğunda iki rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra, sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar namazı ise dörde tamamlandı. Nesei 452, 456, Müslim Muhtasar 202, 685, Ebu Davud Salat 1198, Buhari Taksir 5, 3/1060
  Namaz imandandır. Buhari 1/192
  Namaz kılanın önünden geçilmez, geçmek isteyen engellenir. Müslim 507
  Namaz kılınmayan vakitler. Müslim 831
  Namaz kılma şekli. Nesei 889
  Namaz kılmadıkça onlarla savaşın. Müslim 1854, Tirmizi 2367, Ebu Davud 4760
  Namaz Mekke’de farz kılındı. Nesei 451, Müslim 162
  Namaz önce 2 rekat farz kılındı, seferde namaz aynı kaldı, hazarda 4 oldu. Nesei 452, 456
  Namaz usulüne uygun kılınır. İbni Mace 3977
  Namaz zikir’dir. Cuma 9
  Namaz, oruç ve sadakanın misali. Tirmizi 3022
  Namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum. Tirmizi 1908
  Namazda amel. Ebu Davud 917, Müslim 543, Nesei 828
  Namazda boynu üzerine çocuk taşıma. Buhari 2/590, Müslim 543
  Namazda el şaklatmanın hükmü. Müslim 422, Tirmizi 366, Ebu Davud 939
  Namazda el ve ayak çemreme yapılabilir. Buhari 13/5848
  Namazda eller göğüs üzerine bağlanır. Müsned 5/226, 4/318, İbni Huzeyme 479, 480, Beyhaki 2/30, Ebu Davud 759, Buhari 2/755, Muvatta 1/202
  Namazda elleri kaldırarak dua. Nesei 1184
  Namazda elleri kaldırma. Buhari 2/752, Buhari cüzde 12, Müslim 390, Ebu Davud 721, 723, 738, İbni Mace 859, 862, 864, 866, 868, Tirmizi 255, 303, Muvatta 1/94, 95, Nesei 1143, İbni Hazm Mualla 4/92
  Namazda hac gibi bir vakti vardır. Tabarani Kebir 9375, Abdurrezzak 3747
  Namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı. Tabarani Evsad, Zevaid 2/102, Buhari Cüzünde 12, 25, Ebu Davud 738, Muvatta 1/95
  Namazda iftidah tekbirinde, rukuya giderken ve doğrulurken elleri kaldırma. Buhari 2/753, İbni Mace 859, 862, 864, 858, Müslim 390, Ebu Davud 723, İbni Hazm Mualla 4/94
  Namazda konuşulmaz. Ebu Davud 949, Müslim 539, Tirmizi 401, Nesei 1220, Buhari Tevhid 42
  Namazda kunut. Ebu Davud 1440, Müslim 1076
  Namazda önce dizler yere konur. ZAYIF Ebu Davud 839, İbni Mace 882, Tirmizi 267
  Namazda saçla oynamanın kerahati. Buhari 2/809
  Namazda secdeye giderken önce eller sonra dizler konur. Nesei 1091, Tahavi 1/245, Buhari Tarihi 1/139, Ebu Davud 840, Darimi 1327, Darekutni 1/345, Beyhaki 2/99, Buhari 2/796
  Namazda sehv secdesi. Buhari 1/489, 491, 3/1162
  Namazda selam alma. Müslim 938, Ebu Davud 923, Nesei 1222
  Namazda şeytandan Allah’a sığınma. Müslim 2203
  Namazda şifa vardır. İbni Mace Tıb 10
  Namazda uyuklayan namazda uyuklayan namazı bırakır. Müslim 784
  Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı. ZAYIF Tirmizi 256, 257, Ebu Davud 748, 750, 752
  Namazda yorulursan oturabilirsin. Müslim 784, Ebu Davud 1312
  Namazda yürüme. Müslim 544
  Namazda yürüyerek bana kapıyı açtı. Tirmizi 598, Ebu Davud 922, Nesei 1206
  Namazdan sonra tekbir getirme. Ebu Davud 1002, 1028, 1034, Müslim 583
  Namazı gösteriş için kılmak gizli şirktir. İbni Mace Zühd 21
  Namazı kısaltmak. Nisa 101, Müslim 686
  Namazı oturarak kılma. Müslim 735, Nesei 1160, Tirmizi 368, Ebu Davud 950
  Namazı unutan ve uyuyup kalan ne yapar. Müslim 648, Nesei 617, 620, Ebu Davud 435, 441, 442, Tirmizi 177, 178, İbni Mace 696, 697
  Namazın anahtarı taharettir. İbni Mace 275
  Namazın bir tekini yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez. Buhari 2/648
  Namazın dışında amellerden hiçbirinin terki için küfrü görmüyorlardı. Tirmizi 2757, 2622
  Namazın farz kılınışı ve miraç. Nesei 447, 450
  Namazın kazası olmaz. Buhari 2/648, Müslim 684
  Namazın önemi ve terki. Rum 31, Müslim 82, Ebu Davud 4678, İbni Mace 1078, Tirmizi 2753, 2756, İbni Mace 1080, 1079, Nesei 462
  Namazın seferde kısaltılacağı. Buhari 3/1468, 1471
  Namazın tarifi. Buhari 7/3037
  Namazın tek rekatında istirahat oturuşu. Tirmizi 283
  Namazın vakitleri. Müslim 610
  Namazla yemek çakışırsa ne yapılır. Buhari 2/702
  Namazları cem etmek. Buhari 2/612
  Nazar boncuğu, efsun, muska yapmak şirktir. Ebu Davud 3883, İbni Mace 3530
  Nazar değmeye okuma. İbni Mace 3510, 3512
  Nazarlık ve muska takmak yasaktır. İbni Mace 3530, 3531
  Necaşi öldüğü zaman saf tutturdu dört tekbir ile gıyabında cenaze namazı kıldı. Ebu Davud 3204, Tirmizi 1022, Nesai 1973, Müslim 951, Buhari, 3/1251
  Necm suresinin tefsiri. Buhari 10/4798
  Nefis kötülüğü emreder. Yusuf 53, Kaf 16
  Nefis sürekli kötülüğü emreder. Yusuf 53
  Nefislerine zulmedenler. Enam 82, Buhari 9/4355
  Nefret ettirmeyin, güçleştirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müslim Cihad 8 No 1732, Ebu Davud 4835
  Neneye 6/1 pay vardır. Darimi 2937
  Nerede olursanız olun O sizinledir. Hadid 4
  Neshin çeşitleri. Müslim 630, 977, 1690, İbni Kesir 4/1594, Tirmizi 258, 3141, Buhari 1/192, Nesei 2034, Ebu Davud 747, Nisa 15
  Neyle hükmedersin hadisi. ZAYIF Tirmizi 1343, Ebu Davud 3592
  Nezr. Müslim 1639, 1645
  Nifas halinde ölen bir kadın üzerine namaz kıldırırken tam ortası hizasında durdu. Müslim 964, Ebu Davud 3195, Tirmizi 1035, Nesai 1978, İbni Mace 1493
  Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih olur. Buhari Nikah 36, Ebu Davud Nikah 19 No 2085, Tirmizi Nikah 17, İbni Mace Nikah 15
  Nikah duası. Tirmizi 1111
  Nikahı haram olan kadınlar. Nisa 22, 24
  Nikahı helal olanlar. Mearic 29, 30
  Nikahı helal ve haram olanlar. Buhari 11/5198, 5205
  Nikahta def çalma. Buhari 11/5237
  Nikahta şart. Müslim 1418
  Nimet verdiğimizde yan çizer, kötülük gelip çattığında dua eder. Fussilet 51
  Niyet babı. İbni Mace 4227, 4230
  Niyetlere göre mahşere gidecekler. Tirmizi 2262
  Nuh (Aleyhisselam)’ın kavminin taptıkları putlar ve inatları. Buhari 11/4935   
 16. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  O Harfi İle Başlayan Hadisler

  O Allah’ın size verdiği bir sadakadır. Nesei 1433, Tirmizi 3224
  O gördüğünüz zevcem Safiye’dir. Müslim Selam 8
  O gün onlara 50 misli sevap. Tirmizi 3250
  O işitendir görendir. Şura 11
  On iki halifeye kadar bu dinin üstünlüğü devam edecek. Müslim 1821, Ebu Davud 4280
  O’nun ahlakı Kur’an’dı. Müslim Misafirun 139
  O senin, sende onun balcağızından tatmadıkça. Buhari Libas 6, Darimi Talak 49, Nesei Talak 9, İbni Mace Talak 32
  O şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutuyor. Ali İmran 175
  O, bir nurdur nasıl göreyim. Müslim 178
  O kendi hevasından konuşmaz. Necm 3, 4
  O Rahman arşa istiva etti. Taha 5
  O uyumaz. Müslim 179
  Of, üf bile deme. İsra 23, Enbiya 67, Ahkaf 17
  Oğluna emret karısını boşasın. Ebu Davud 2179, Müslim 1471, İbni Mace 2019
  Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Buhari 11/5151, Tirmizi 2283
  Omuzları birleştirin namazda. Ebu Davud 662, Buhari
  On alamet olamadan kıyamet kopmayacak. Müslim 157, 2901, Ebu Davud 4311, Tirmizi 2274, İbni Mace 4041, 4068
  On iki rekât sünnet kılana. İbni Mace 1140
  On sekiz gün, kıyıya vuran balinanın etini yedik. Nesei 4330
  On şey fıtrattandır. Nesei 5008
  Ona bak çünkü anlaşabilmeniz ve birbirinizi sevebilmeniz için bu şarttır. Nesei 3220
  Ona indirilen bu kitapta recm ayeti vardı. Müslim 1691
  Onbeş yaşına girenleri mükellef sayın. Abdurrezzak 9717, Şafi Umm 3/79, 7/312, İbni Sa’ad 4/143, Müslim İmare 91, Ebu Davud 2957, 4406, Tirmizi 1375, Nesei Talak 20, İbni Mace 2543
  On bir kadının kocalarını övmesi. Müslim 2448, Buhari
  On emir. Tirmizi 3351
  On iki halifenin hepsi kureyşten olacak. Tirmizi 2323
  Onlar bilmiyorlar Ya Rabbi, kavmimi affet İbni Mace 4025
  Onlar dünyanın değersiz metaına dinlerini satarlar. Tirmizi 2291
  Onlar hallerini değiştirmedikçe Allah değiştirmez. Rad 11
  Onlar için dünya hayatında müjde vardır. Tirmizi 3303, Yunus 64
  Onlar keler deliğine girse. Müslim 2669
  Onlar ki, iman ettiler imanlarına zülüm bulaştırmadılar. Maide 82, Lokman 13, Tirmizi 3261
  Onların arasında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Maide 48
  Onların çoğu Allah’a ortak koşmadan iman etmezler. Yusuf 106
  Onların çoğu zanna tabi olurlar. Yunus 36
  Onu kendimden yapmadım. Kehf 81
  Onu öldürdüler, soru bilgisizliğin cezası değimli. İbni Mace Taharet 93, Ebu Davud Taharet 127, Darimi Vudu 191
  Orta namaz ikindi namazıdır. Tirmizi 3166
  Orta namazı kaçırmayın. Nesei 473
  Ortak koşmam. Cin 20, 21
  Orucu kaza eder hayızlı kadın. Buhari 4/1819
  Orucun farz kılınışı. Nesei 2092
  Orucun girişi fecrin doğuşu. Müslim 1090
  Orucun nihayeti güneş tepeyi aşınca. Müslim 1100
  Orucunu tamamlasın, konuşsun, gölgede otursun. Buhari Eyman 31, Ebu Davud Eyman 19
  Oruç bedenin zekâtıdır. ZAYIF İbni Mace 1745
  Oruç ve namazın misali. Tirmizi 3022
  Oruçlu cima ederse kefferati. Müslim 1111, İbni Mace 1681, Tirmizi 720
  Oruçlu gıybet ederse orucunu yıpratır. Darimi 1739
  Oruçlu hanımını öpse oruç bozulmaz. Müslim 1106, Ebu Davud 2382, İbni Mace 1684
  Oruçlunun duası red olunmaz. İbni Mace 1752
  Osman’ın Bedr, Uhud ve Rıdvan beyatında olmayışı ve bunun açıklanması. Buhari 8/3865, 7/3455, Tirmizi 3954, Darimi 2764, Ebu Davud Sünne 9
  Osman’ın fazileti. Müslim 2401
  Otlu yolda sefer ettiğiniz vakit deveye hakkını verin. Ebu Davud 2569, Müslim İmaret 1926, Tirmizi
  Otur camiye gelince kimseye eziyet verme. Ebu Davud Salat 238
  Oturanı kaldırıp yerine oturmayın. Tirmizi 2896
  Oturarak bevl. Tirmizi 12, İbni Mace 307
  Oturarak namaz kılma. Buhari 3/1072, Müslim 735, Ebu Davud 950, İbni Mace 1231, Nesei 1661, Tirmizi 372
  Oturarak su iç. Müslim 2034
  Oturarak uyuma abdesti bozmaz. Müslim 376
  Otuza yakın yalancı deccalin çıkacağı. Tirmizi 2315
  Oynayan çocuklara selam verme. Müslim 2168
  Oyuncak bebek ve oyuncak at ile oynaması Aişe annemizin. Ebu Davud 4932, Müslim 1422, İbni Mace 1876, Buhari   
 17. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  Ö Harfi İle Başlayan Hadisler

  Öfkelenince abdest al. Ebu Davud 4784
  Öfkelenince euzu çek. Müslim 2610
  Öfkelenme. Ebu Davud 4777, İbni Mace 4186, Tirmizi 2022, 2089
  Öğle namazını sıcak günlerde geciktirir, soğuk günlerde erken kılardı. Nesei 499
  Öğle namazının önünde ve arkasında namaz. Ebu Davud 1269, Tirmizi 420
  Öğle ve ikindinin kıratı sessiz olur. Müslim 451
  Öğrenci olmadıkça âlim olamazsın, kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı âlim olamazsın. Darimi 299, Ebu Derda’nın sözü
  Öğrenilecek ilim. Müslim 6/105, 677
  Öğüt isteyene öğüt vermek Müslümanın görevlerindendir. Müslim Selam 5
  Öldükten sonra dirilme. Müslim 2790
  Ölen namına oruç olur. Müslim 1147, 1149
  Ölene yeri gösterilir. Müslim 2866
  Ölü eti haram diyor. Bakara 173, Maide 3, Enam 145, Nahl 115, Hacc 30
  Ölülerinize misk koyun. Ahkamu’l-Cenaiz Albâni
  Ölmeden önce ölünüz. UYDURMA Acluni 1/310
  Ölmek üzere olanlarınıza tevhidi telkin edin. Ebu Davud 3117, Müslim 916, İbni Mace 1445, Nesei 1827
  Ölü dostunun ayak sesini işitir. Müslim 2870, Ebu Davud 3231
  Ölü evine yemek götürün. Ebu Davud 3132, İbni Mace 1610, Tirmizi 1003
  Ölü üzerine namaz kıldığınız vakit onun için ihlâsla dua edin. Ebu Davud 3199, İbni Mace 1497, Buhari 3/1263
  Ölü yerine hac yapılır. İbni Mace 2903, 2905
  Ölülere sövmeyin. Darimi 2514, Buhari Cenaiz 97, Nesei Cenaiz 26
  Ölülerin arkasından feryat etmeyin. Müslim Cenaiz 29, İbni Mace Cenaiz 51
  Ölülerinize Yasin suresini okuyun. ZAYIF Ebu Davud 3121, İbni Mace 1448
  Ölülerinizi beyaz kefenle sarın. Tirmizi 2961
  Ölülerinizi hayırla yad edin. Nesei 1936
  Ölümü istemeyin. Müslim 2680, Nesei 1818, 1823
  Ölümü sıkça anın. Tirmizi 2409, İbni Mace 4258, 4265, Nesei 1824
  Ölümü temenni etmedikçe kıyamet kopmayacak. Buhari 15/6970, Müslim 8/444
  Ölünceye kadar kimse Allah’ı göremez. Müslim 178
  Ölünün ardından kesilmeyen ameller. Müslim 1631, Ebu Davud 2880, Nesei 3681
  Ölünün önce kefeni alınır, sonra borçları ödenir sonra da vasiyetler yerine getirilir. Darimi 3242, Buhari Cenaiz 26
  Ölürken tevbe kabul olunmaz. Nisa 18, 168, 169
  Ölüye Kur’an okunmaz. Rum 52, Fatır 22, Necm 39, Bakara 286, Fıkhu’s-Süne 1/387
  Ölüyü güneş doğarken ve batarken gömmeyin. Müslim 831, Ebu Davud 3192, Tirmizi 1035, İbni Mace 1519
  Ömer bin Abdullah bayıldı ve şuurunu kaybetti geçen namazları kaza etmedi. Muvatta Vukuu’s-Salat 24
  Ömer’in Şureyh’e yazdığı mektup. Darimi 169
  Ömer ve Ebu Bekir’e uyun. Tirmizi 3923, İbni Mace, 17
  Ömercik ne yapıyor kuşcuk. Buhari Edeb 81, 13/6092
  Önce elleri sonra dizleri koyun, deve çöküşü gibi çökmeyin. Ebu Davud 840
  Önce namazdan hesaba çekileceksiniz. Nesei 463-465
  Önce selam veren Allah’a yakındır. Tirmizi 2834
  Önceki ümmetlerin yoluna karışı karışına uyacaksınız. Buhari 16/7202
  Önden ve arkadan çıkan şey abdesti bozar. Maide 6, Nisa 43, Buhari 1/288, Müslim 362
  Önünden ye. Müslim 2022
  Öpme abdesti bozmaz. Müslim 2318, 2770, Ebu Davud 5218, Nesei 170, 171
  Örtünme ile alakalı. Ahzab 59, Nur 31, Müslim 2770, Buhari 10/4598, Ebu Davud 2488
  Öşür. Müslim 981
  Öven kimsenin yüzüne toprak saçın. Tirmizi 2504, Müslim 3002, Ebu Davud 4804, İbni Mace 3742
  Öyle açık konuşurdu ki birisi onun söylediği kelimeleri saymak istese sayardı. Buhari Menakıb 23, Müslim Zühd 71
  Özür kanında kadın namaz kılabilir. Ebu Davud 104   
 18. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  P Harfi İle Başlayan Hadisler

  Panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymadan bizi men etti. Darimi 2651, Ebu Davud Libas 10, Nesei Zinet 20
  Papuçlarınızı neden çıkardınız? Senin çıkardığını gördük. Ebu Davud 650
  Paraya tapan yok olsun, giyim kuşam hastası yok olsun. Buhari Cihad 70, İbni Mace Cühd 8
  Parmak işareti. Ebu Davud 727, Nesei 2/236, Müslim 580, İbni Mace 912
  Parmak uçları ile tesbih yapılır. Ebu Davud 1501, Tirmizi 3482, 3634, 3715, Nesei 1356
  Parmakları arasını hilallemek. Tirmizi 38
  Parmaklarından su fışkırması. Tirmizi 3872, Nesei 77
  Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutun çünkü kulların amelleri o günler arz edilir. Ebu Davud 2436, Nesei 2360, 2188, İbni Mace 1739, Tirmizi 744
  Peçenin delilleri. Buhari 4/1550, 10/4598, Müslim 2770, Ebu Davud 2488
  Pehlivan kimdir. Müslim 2608, Ebu Davud 4779
  Perşembe gününün sabahı ümmetime bereketli kılınmıştır. Taberani Mucemu’s-Sağir 43, Buhari Cihad 103, Darimi Siyer 2, Ebu Davud Cihad 455
  Peruk takana ve taktırana vücuduna dövme yapana ve yaptırana lanet olsun. Ebu Davud 4168, Buhari Libas 7/212, Müslim 2127, Nesei Zinet 5247, Tirmizi 2932
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salâvat getirmek. Ahzab 56
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fark edilir derecede uzun veya kısa, süt beyaz veya esmer, pek kıvırcık saçlı veya pek düz saçlı değildi. Tirmizi 3864
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatının sonuna kadar masa üzerinde yemek yemedi. Tirmizi 2468
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eli sahip olmadığı bir kadının eline değmemiştir. Tirmizi 3523, Mümtehine 12
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in rüyada Rabbini görmesi. Tirmizi 3448
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kırk yaşında iken vahiy indi. Tirmizi 3862
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazda ruku ve secdeye eğilirken ve secdeden kalkarken tekbir alırdı. Muvatta 1c. 95
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zevcelerinden bazısını öper sonra abdest tazelemeden namaz kılardı. Nesei 171
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kelime anlaşılsın diye üç kere tekrarlardı. Tirmizi 3882
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında namazda konuşurduk daha sonra bu yasaklandı. Tirmizi 3169
  Peygamberler ancak öldükleri yere defnedilirler. Tirmizi 1023, İbni Mace cenaiz 65
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her halinde Allah’ı zikrederdi. Müslim 373, 256, Ebu Davud 18, İbni Mace 302, Tirmizi 3606
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in güzel huylu oluşu. Müslim 2310, Ebu Davud 4773
  Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisi için ayağa kalkılmasını istemezdi. Tirmizi 2901
  Peygamberin dört ismi. Tirmizi 2995
  Peygamberler miras bırakmaz, o sadakadır. Müslim 1758, 1761, Ebu Davud 2976
  Peynir ve sadeyağ helaldir. İbni Mace 3367
  Put satma haramdır. Müslim 1581   
 19. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  R Harfi İle Başlayan Hadisler

  Rahman’ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Onu dilediği yere çevirir. Müslim Kader 17 No 2654, İbni Mace 199, Tirmizi Kader Bab 7, 2226
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) biri Receb ayında olmak üzere dört umre yapmıştır. Buhari Megazi 35, Müslim Hacc 217, 220, Ebu Davud Menasik 79, Tirmizi 812, İbni Mace Menasik 60, Darimi Menasık 39
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dünyadan ayrılıncaya kadar peş peşe iki gün arpa ekmeğinden doymamıştır. Tirmizi 2462
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaat Allah’a itaattir. Nisa 40
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sihir yapılması. Buhari 12/5789, Nesei 4065
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca çirkin konuşmamıştır ve bir şeye özenmemiştir. Müslim Fedail 13, 16. Bablar No 2309, 2321
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayber günü evcil eşek etini men etti, muta nikâhını haram kıldı, at etini ise izin verdi.Müslim Sayd 24, 32, Ebu Davud Etime 33, Nesei Sayd 31, Buhari Zebayih 26
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her halinde Allah’ı zikrederdi. Tirmizi 3606
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hiç kimseye gizli bir şey söylememiştir. Müslim 1978
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ağlaması. Müslim 923, Ebu Davud 3125
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı Kur’an’dır. Nesei 1601
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in anne ve babasının durumu. Müslim 976, İbni Mace 1572, Ebu Davud 3234, Nesei 2036
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in konuşmalarını herkes anlardı. Ebu Davud Edep 21
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in miraca çıkması. Müslim 162
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yüzünün kanaması. Müslim 1790
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaat farzdır. Buhari 10/4775, 15/6986, 2/953
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Rabbini dünyada görmedi. Müslim 175, 177
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) veda hutbesi. Buhari 9/4091
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında deve keser gibi at kestik ve onu yedik. Nesei 4384
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında hicaptan önce erkek ve kadın karışık abdest alıyordu. Nesei 71
  Rabb edindiler âlimleri hahamları. Tevbe 31, Tirmizi 3292, İbni Kesir 7/3454
  Rabbim beni yedirir ve içirir. Buhari Savm 48, Müslim Siyam 57, 61, Tirmizi 775, Darimi Savm 14
  Rabbimden annemin kabrini ziyaret için izin istedim, ziyarete izin verdi ama tevbe için izin vermedi. Müslim 976, Ebu Davud 3234, İbni Mace 1572, Nesei 2036
  Rabbimden üç şey istedim. Müslim 2889
  Rabbimiz güldü. İbni Mace 13
  Rabbimizin ilmi her yeri kuşatmıştır. Araf 89, Talak 12
  Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır, eşinin senin üzerinde hakkı vardır, her hak sahibinin senin üzerinde hakkı vardır.Buhari Savm 57, 59, Enbiya 37, Müslim Siyam 183, Ebu Davud Savm 66, Nesei Siyam 69
  Rabbiniz’den mağfiret dileyin, sonra tevbe edin. Hud 90
  Rabbinizi de göreceksiniz. Artık doğmasından önceki ve batmasından önceki namazların hiç birinden alıkonmamak elinizden gelirse ona çalışınız. Bundan sonra Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et. Kaf 39. ayeti okudu. Müslim 183, Buhari 10/ 4786
  Rahman arşa istiva etti. Taha 5, Araf 54, Secde 4, Rad 2, Yunus 3, Furkan 59, Hadid 4, Mülk 16, 17, Nahl 49, 50, Mümin 36, 37, Fatır 10, Ali İmran 55
  Rahmetim gazabımı geçti. Buhari Tevhid 55, Müslim Tevbe 14, 16
  Rakı on şekilde haram kılınmıştır. İbni Kesir 5/2454
  Ramazan ayı 29 gündür. Müslim 1083
  Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır. Nesei 2100
  Ramazanda özürsüz ve hastalıksız orucu bozana kefferat nedir. Buhari 4/1802
  Ramazanda umre yapmak bir hacca muadildir. Buhari Umre 4, Ebu Davud Menasık 79
  Ramazanda umre. Müslim 1256
  Ramazanın son on gününde itikafa girilmesi. Ebu Davud 2462, Müslim 1172, Tirmizi 790, 792, Nesei 386, İbni Mace 1770
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i Yahudi bir kadının zehirlemeye kalkışması. Buhari 12/5796, Ebu Davud 4508, Müslim 2190
  Raşid halifelere uyun. Tirmizi 2815, İbni Mace 6, 11, Ebu Davud Sünne 5
  Recm ayetini insanların terk edeceği. Müslim 1691
  Recm edilenin cenaze namazı kılınır. Nesei 1958
  Recm hükmünün tevratta olduğu. Müslim 1699, 1697, 1691, Buhari 15/7107, 14/6684, Ebu Davud 4418, Tirmizi 1460, Nesei 4034
  Recm’in hadislerde geçtiği yerler. Buhari 3/1023, 1029, 8/3600, 14/6670, 6684, 15/7107, Müslim 5/1690, 1697, 1699, Tirmizi 3/1455-1457, 1463, Müslim 585, 2867, 2868, 2869, 5/1691, Ebu Davud 5/4331, 4459, Nur 2, İbni Kesir 11/5685, İbni Mace 347, 348, Nesei 1958
  Recmedilen kadın. Nur 2, İbni Kesir 11/5685, Buhari 15/7107
  Recm ediyorlar maymunlar maymunu. Buhari 8/3600
  Recmi, deccali, şefeati ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek. İbni Kesir 11/5687, Müslim 585, 2867, 2868, 2869, Buhari 3/1023, 1029, 1299, İbni Mace 347, 348, Ebu Davud 4751, 4753
  Recm’in Tevrat’ta da olduğu. Buhari 14/6670, Müslim 5/1699
  Resim bulunan eve melek girmez. Müslim 2104, Buhari 7/3145, 13/5956, Nesei 5312, 5330, Riyazu’s-Salihin 305
  Resimlerin yasaklanması. Darimi 2665, Müslim Libas 93, Nesei Kıble 12
  Resimli bir örtüye doğru namaz kılınmaz. Nesei 761
  Ressamlar kıyamet günü diriltilir ve onlara haydi yarattığınız şeye can verin denilir. Buhari Tevhid 56, Müslim Libas 103, Nesei Ziynet 114, Taberani Mucemu’s-Sağir 713
  Rasul demedim, nebi dedim. Buhari 1/367
  Rasul size neyi veriyorsa onu alın, neyi yasaklıyorsa ondan sakının. Buhari 10/4845, 2/953, 15/7069, Haşr 7
  Rasullerin ilki Nuh’dur. Buhari 7/3122
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile namaz kıldım. Tekbir aldığı zaman, ellerini kaldırırdı. Ebu Davud 723
  Rey ve kıyasın batıllığı. Muvatta 4/246, Camiu’s-Sağir 1/297, İbni Abdil Berr Cami 2/134, Buhari 4/1819, 16/7190, Nisa 105, Ebu Davud 162, 164, İbni Mace 52, 56
  Rıdvan beyatından hiçbiri ateşe girmeyecektir. Ebu Davud 4653, Tirmizi 4113
  Rıfk yumuşaklık. Müslim 2593, Ebu Davud 4807, 2478
  Riba haramdır. Bakara 275, Müslim 1584, 1597
  Ribayı yiyene yedirene lanet. Müslim 1597
  Rivayetleri üç kere tekrarlardı. İbni Mace Taharet 48
  Riya haramdır. Müslim 2985
  Riya yapanı Allah teşhir eder. Tirmizi 2488
  Riya. Müslim 1905
  Riyanın en azı dahi şirktir. İbni Mace Fiten 16, Tabarani Mucemu’s-Sağir 611, Hakim
  Riyanın haramlılığı. İbni Mace 4202, 4207
  Ruh O’na yükselir. Mearic 4
  Ruh olmayan cesetlerle nasıl konuşuyorsun? Taberani Mucemu’s-Sağir 746, Müslim Cihad 83, 2873, 2874, Ebu Davud Cihad 125, Nesei Cenaiz 117, Buhari 3/1295
  Ruhbanlığı yasak etti. Tirmizi 1089
  Ruhlar birbirini tanır. Müslim 3638, Ebu Davud 4834
  Ruhlar toplu cemaattir. Müslim 2638
  Ruhtan soruyorlar deki. İsra 81, Müslim 2794
  Ruk’a, temaim ve telve muska çeşitleri şirktendir. Ebu Davud Tıbb 17, İbni Mace Tıbb 39
  Rukusu ve secde arası oturması. Müslim 471, Tirmizi 286, Ebu Davud 852
  Ruku ve secdede Kur’an okunmaz. Ebu Davud 4045
  Rukuda dua. Müslim 484, İbni Mace 889, Ebu Davud 877
  Rukudan kalktığı zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Buhari 2/752
  Rukyenin ücreti alınır. Müslim 2201
  Rum harbi ile İstanbul’un fethi arasında altı sene vardır, yedinci sene Deccal çıkacak. Ebu Davud 4296, İbni Mace 4092, Müslim 2897, Tirmizi
  Rumların İranlılara galip gelmelerine müminlerin sevinmeleri. Tirmizi 3103
  Rüşvet. Bakara 188, Neml 35, 36, Buhari
  Rüya babı. Müslim 2261, 2275
  Rüya üç çeşittir. İbni Mace 3906, 3907
  Rüyasında beni gören gerçekten beni görür. Tirmizi 2378, Müslim 2266
  Rüzgâra sövmeyin. Tirmizi 2353, Ebu Davud 4908, İbni Mace 3727
  Rüzgârdan Allah’a sığınma. Müslim 899
  Rüzgârı lanetleme! Çünkü o vazifelidir. Şurası muhakkak ki herkim, lanete müstehak olmadığı halde bir şeyi lanetlerse lanet kendisine döner. Tirmizi 2044   
 20. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  S Harfi İle Başlayan Hadisler

  Saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vücuda dövme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymadan bizi men etti. Darimi 2651, Ebu Davud Libas 10, Nesei Zinet 20
  Sanatkârı ve sanatını yapandır. Buhari İlahi Kelamın Müdafası 117
  Sizden biri bir münker görürse onu elliyle değiştirsin. Müslim 49
  Sizler ayakkabıları kıldan olan bir kavimle savaş edene etmedikçe kıyamet kopmaz. Ebu Davud 4304, Buhari Cihad 6/2741 7/3367, Müslim 1912, İbni Mace 4096, Tirmizi 2312, Nesei 3179
  Saad bin Ebi Vakas’ın fazileti. Müslim 2410
  Saad bin Ebi Vakkas’ın olayı. Tirmizi 2470
  Saba rüzgârı ile bana yardım edildi. Taberani Mucemu’s-Sağir 735
  Sabah ezanında essalatu hayrun minen nevm denmesi. Nesei 647
  Sabah namazından sonra oturma. Müslim 670, Tirmizi 585, Nesei 1358, Ebu Davud 4850
  Sabah namazının sünneti iki rekattir. Müslim 723, 726
  Sabah namazının vakti. Müslim 645
  Sabah ve akşam aşikâr okunur. Müslim 449
  Sabaha çıktığın zaman kendine akşamın sözünü etme, akşama çıktığın zamanda sabahtan söz etme. Tirmizi 2435
  Sabahın sünnetini düşman süvarisi dahi kovalasa terk etmeyin. Ebu Davud 1258, Müsned 9242
  Sabahtan önce vitri kılmakta acele edin. Ebu Davud 1436, Tirmizi 467, Müslim 750
  Sabır ilk anki sabırdır. Ebu Davud 3124, Müslim 923, Tirmizi 992, Nesei 1870, İbni Mace 1596
  Saç ve sakalın beyazı yolmak yasaktır. İbni Mace 3721
  Saçı örgülü kadın örgüsünü çözmeden gusül edebilir. Müslim Hayz 58
  Saçı ulayana lanet etti. Tirmizi 2932
  Saçı ve elbiseyi toplamaktan nehyedildim namazda. Buhari Ezan 133, 134, Müslim Salat 226, 231, Ebu Davud Salat 1515
  Saçları örgülü kadın gusülde çözmez. Müslim 58
  Saçları topuz yaparak bir erkek namaz kılamaz. Ahmed 1/304, Müslim Salat 232, Ebu Davud 647, İbni Huzeyme 910, Taberani Mucemu’l-Kebir 12196, Beyhaki 2/108
  Sad ile beraber Şam’ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, O namazları kısaltıyordu. Abdurrezzak Musannef 4350
  Sadaka vermekten kulun malı eksilmez. Tirmizi 2427
  Sadakadan dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir. Nesei 2608
  Sadakanın en üstünü ilim öğrenmek ve onu öğretmektir. İbni Mace Mukaddime 20
  Sadakaya teşvik. Müslim 94
  Sadakayı gizli verin. Müslim 1031
  Saflarda düzensiz durmayın, sonra ihtilafa düşersiniz. Nesei 807
  Safları düzeltin. Müslim 435
  Safların gerisinde tek başına namaz olmaz. Ebu Davud 682, Tirmizi 230, İbni Mace 1004
  Sağ elinle yazı yaz. Tirmizi 2803
  Sağ elinle ye. Müslim 2034
  Sağ elle tesbih etmek. Ebu Davud 1502, 5065, Tirmizi 3715
  Sağ ile başlamak. Buhari 2/526
  Sağa sola bakılmaz namazda. Ebu Davud 910
  Sağlık ve boş vakit, insanlardan pek çoğunun aldandıkları iki büyük nimettir. Buhari Rikak 1, Tirmizi Zühd 1, 2405, İbni Mace Zühd 15, Darimi Rikak 2
  Sahabenin bağışlandığı. Müslim 2494, Tirmizi 4120, 4111, 4113, Ebu Davud 4654
  Sahabenin fazileti. Tevbe 100, Enfal 64, Haşr 8, 9, Feth 18, 19, Buhari 7/3432, 3412, 8/3551, 3559, 3562, İbni Mace 161, Müslim 1856, Tirmizi 4113
  Sahabeye sövmek haramdır. Müslim 2540
  Sahibinin izni olmadan davar sağılmaz. Müslim 1726
  Sahur ile namaz arası 50 ayet okuyacak kadardır. Nesei 2155
  Sahur yemeği. Müslim 1095
  Sahur, kâfirlerle sizin orucunuz arasındaki farktır. Müslim 3/131
  Sahura kalkın sahurda bereket vardır. Nesei 2147, 2150
  Sakalı bırakın bıyığı kısaltın. Nesei 5228, Tirmizi 2913, 2912, Müslim 254, 260, Ebu Davud 145, 4198, 4200, Buhari 13/5926, Muvatta 2/64
  Sakalı hilalleyin. Ebu Davud 145
  Sakalı kınalayın. Müslim 2102, Nesei 5079, Ebu Davud 4204
  Sakalından, sakalının eninden ve boyundan alırdı. ZAYIF Tirmizi 2911
  Sakın hiçbirinizi gece leş gibi yatan, gündüzünde durmadan hareket eden bir sinek gibi dinlenmeden, dünya için çalışan bir kişi bulmayayım. Abdullah bin Mübarek Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 118
  Sakın sahabelerime sövmeyin. Müslim 2540, Buhari 7/3432
  Sakın sizden birinizi emrettiğim veya menettiğim hususlardan biri kendisine gelince koltuğuna yaslanmış olduğu halde ‘bilmiyorum, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım. Tirmizi 2800, İbni Mace 12, Ebu Davud 4604
  Salavat getirin. Ebu Davud 1530, Nesei 1297, Müslim
  Salih kadınla evlenin. Müslim 1467
  Salihler deryaya daldı, Nebiler sahilde yaya kaldı. MEVZU Şatahatu’s-Sufiyye 31
  Sana ruhtan soruyorlar. Müslim 2794
  Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Rad 30
  Sana zikri indirdik ki insanlara bunu anlatasın. Nahl 44
  Sana, savaş ganimetlerini soruyorlar. Enfal 1
  Sapan taşından nehyetti. Müslim 1954, Nesei 4819, İbni Mace 17, Ebu Davud 5270
  Sapıklık aşalığına düşmekten, düşmanların şerrinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Allah’a sığınırım. Nesei 5456
  Saptırıcı alimlerin geleceği. Müslim 1847
  Saranın tedavisi. Müslim 2265
  Sargılar üzerine mesh. İbni Mace Tahare 134
  Sarhoşa 40 sopa had vurulur. İbni Mace 2569, 2571
  Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa 43, Tirmizi 3215
  Sarhoş olana dayak atın. Nesei 5628
  Sarhoşluk veren her şeyin haram oluşu. Buhari 12/5647, 13/6090, İbni Mace 3386, 3391, Nesei 5653
  Sarı halka takmak ondan bir fayda sağladığına inanmak şirktir. İbni Mace Tıbb 39, Ahmed 4/445
  Sarığın ucu omuzlar arasına sarkıtma. İbni Mace 3587
  Sarık üzere mesh. Tirmizi 100, Müslim 275, Nesei 104, 106
  Sarımsak ve soğan yiyen mescidlere girip kokusuyla rahatsız etmesin. Muvatta 1/70, Müslim 561
  Satılan malı övmek yasaklanmıştır. Nesei 4481
  Savaş halinde nöbetleşe namaz kılmak. Buhari 8/3861, Nisa 101
  Sazlı ve sözlü eğlenme kalpte nifak yeşertir. Ebu Davud
  Secde etmesini emretseydim kadının erkeğine secde etmesini emrederdim. Ebu Davud 2140, Tirmizi 1168
  Secde ve Tebareke suresini okumadan yatmazdı. Tirmizi 3627
  Secdede ayaklar dik ve yapışık olur. Nesei 1100
  Secdede biraz oturmadan kalkmazdı. Ebu Davud 843, Tirmizi 286
  Secdede elleri kaldırma. Buhari Cüzü 12, 25, 32, İbni Mace 860, 861, 865, Ebu Davud 723, 739, 740
  Secdede ne okunur. Ebu Davud 1414, Tirmizi 261, Nesei 1130
  Secdeden kalkarken ellerini kaldırırdı. Nesei 1143
  Secdeye giderken eller önce konur. Buhari 2/796, Buhari Tarih 1/139, Nesei 1091, Ebu Davud 840, Tahavi 1/245, Darimi 1327
  Secdeyi tilavet. Müslim 575
  Seferde iki namazı cem. Müslim 703
  Seferde kurban kesilir. Müslim 1975, Ebu Davud 2814
  Seferde mesafe. Buhari 6/2762, Müslim 690, Ebu Davud 1201, 1233
  Seferde sünnet kılınmaz. Müslim 689, Buhari 3/1066, Nesei 1457, Muvatta 1/188
  Sefere üç yer dışında hasseden yola çıkılmaz. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Buhari 3/1130, Müslim 1392
  Seferde vitr kılınır. İbni Mace 1194
  Seferde namaz iki rekattir, kim sünnete muhalefet ederse inkar etmiş olur. Abdurrezzak 4281, Taberani Kebir
  Seferi olan imam namaz kıldırır, mukim cemaat ona uyarsa son ikiyi cemaat kendi tamamlar. Muvatta 1/192
  Sekizincide oturur, dokuza kalkar ve oturur selam verirdi vitirde. Müslim 788, Ebu Davud 1340
  Selam almak namazda. Müslim 928, Darimi 1368, Ebu Davud 1923, Tirmizi 368
  Selam ver tanıdığına tanımadığına. Buhari İman 20
  Selam vermek İslam’dandır. Buhari 1/300
  Selamdan önce kelam, selamdan sonra kelam yoktur. Tirmizi 2841
  Selamı parmakla Yahudiler, elle Hrıstıyanlar verir. Tirmizi 2835
  Selamın tamamı tokalaşmadır. Tirmizi 2870, 2871, 2874
  Selamlaşma adabı. Müslim 2160, Tirmizi 2861, Ebu Davud 5197
  Semada olanının eminiyim. Müslim 632, 1064
  Semadadır Allah Müslim 537, Ebu Davud 930, İbni Kesir 4/1783
  Semadadır hadisi. Müslim 537, Ebu Davud 930, İbni Kesir 4/1783, Buhari 4351, Müslim 1064
  Semanın arası beşyüz senedir. Ebu Davud 4723, İbni Mace 193
  Semanın yedi kat oluşu. Muminun 17
  Semaya gözleri dikmeyin namazda. Ebu Davud 913, İbni Mace 1045
  Semud kavminin helakı. Fussilet 17
  Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah’ın birliğine davet et. Müslim 19, Ebu Davud 1584, Tirmizi 621, Nesei 2437, İbni Mace 1783, Buhari 16/7247
  Sen önceden kitab nedir, iman nedir bilmiyordun. Şura 52
  Seni uyutan Allah beni de uyuttu. Tirmizi 3373, Taha 14
  Senin babanda benim babamda ateştedir. Müslim 203, Ebu Davud 4718
  Serçeyi dikip atış yapmayı yasakladı. Nesei, Darimi Edahi 16
  Sesinizi Kur’an ile süsleyin. Müslim 792
  Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir. İbni Mace 1031
  Sevablar on mislidir. Buhari Enbiya 37, Müslim Siyam 181
  Sevdiğini kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Buhari İman 41, Müslim İman 71, Nesei İman 19, Tirmizi 2628
  Sevdiğini ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur, sevmediğini de ölçülü sevme bir gün gelir dostun olur. Tirmizi 2065
  Sevdiğinizi söyleyin. Ebu Davud 5124, Tirmizi 2393
  Sevgi göstermezler. Mücadele 22
  Sehv secdesi. Buhari 1/489, 3/1163, Müslim 573, Ebu Davud 1023, Tirmizi 392
  Sevindirici bir haber aldığında secdeye kapanırdı. Ebu Davud 2774, İbni Mace 1394
  Sevmek Allah içindir. Müslim 2566
  Seyyidiyim Ademoğlunun. Tirmizi 3355
  Sığırın zekâtı. Nesei 2443
  Sığırın zekâtını vermeyenlerin cezası. Nesei 2447
  Sıkıntı duası. Müslim 2730
  Sıla et, annene vazifeni ifa et. Ebu Davud 1668, Buhari 13/5990
  Sılayı rahim farzdır. Müslim 2554
  Sırat üzerinde ara, şayet bulamazsan amel terazisinin yanında ara. Tirmizi 2550
  Sırtlan etinin hükmü. Nesei 4303
  Sırtta çocuk ile namaz. Ebu Davud 917, Müslim 543, Nesei 828
  Sidretu’l-Munteha. Müslim 173
  Sigara haramıdır. Araf 157, Nisa 29, Bakara 219, İsra 26, 27, Gaşiye 6, 7
  Sihir yapılması Rasulullah efendimize. Müslim 2189
  Sihrin hükmü. Müslim 2189
  Simsarlık yasaklanmıştır. Nesei 4479
  Sineğin kanadındaki ilahi sır. Buhari 7/3098
  Sinek bir kaba düşerse ters çevir. İbni Mace 3504, 3505, Buhari Tıb 58, Darimi 1701
  Sirke ne güzel katıktır. Nesei 3776, İbni Mace 3316
  Siyah sarık takmış. Nesei 5308, 5311
  Siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeyin için. Müslim 1090, Nesei 2169, Tirmizi 3292
  Siz Allah’a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız kuşların rızıklandırıldığı gibi sizde rızıklandırılırdınız. Tirmizi 2447, İbni Mace 4164
  Siz benden sonra bazınız bazınızın boynunu vurarak kâfir olarak dönmeyin. Ebu Davud 4686, Müslim 66, Nesei 4130, İbni Mace 3943, Buhari Edep 48/8
  Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Müslim Fedail 141
  Siz günah işlemeseniz, Allah günah işleyecek bir halk yaratır, onları affederdi. Müslim 2748, Tirmizi 3768, Riyazü’s-Salihin 1871, Tergib ve Terhip 6/136
  Siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allah, günah işleyecek ve kendilerini bağışlayacağı yaratıklar yaratırdı. Tirmizi 2646, 3768, Müslim 2748
  Siz kendinizi temize çıkarmayın, O sakınanları daha iyi bilir. Necm 32
  Siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz. Bakara 85
  Siz Kur’an’dan bildiğinizle amel edin, ondan bilmediğinizi ise bilenine sorun. Ahmed 2/300, 400
  Siz ne sağıra ve nede gaibe dua ediyorsunuz, size şah damarınızdan daha yakın olana ediyorsunuz. Buhari Tevhid 9, Müslim Zikir 44
  Siz uyuduğunuzda şeytan kafanıza üç düğüm atar. Muvatta 1/222
  Sizde mi körsünüz. ZAYIF Ebu Davud 4112, Tirmizi 2927
  Sizden biri bir kavmi ziyaret ettiğinde onlara namaz kıldırmasın. Nesei 787
  Sizden biri Cuma’ya giderse gusletsin. Nesei 1376
  Sizden biri ölümü temenni etmesin. Ebu Davud 3109, Nesei 1821, İbni Mace 4265, Müslim 2680, Tirmiz 978
  Sizden biriniz bir kadına dünür olduğunda eğer kadının nikâhına celb edecek yerlerine bakmaya gücü yeterse yapsın. Ebu Davud 2082, Tirmizi Nikah 5, Ahmed, 3334, Müslim Nikah
  Sizden biriniz bir parçası iki omzunu örtmeyen tek parça kumaş ile namaz kılmasın. Abdurrezzak 1374, Ahmed 2/255, Buhari Salat 5/2, Ebu Davud 627, Tahavi 1/381
  Sizden biriniz cehenneme uğrayacak sonra ondan amelleri sayesinde çıkacaklardır. Tirmizi 3368, Meryem 71
  Sizden biriniz din kardeşini severse bunu ona bildirsin. Tirmizi 2502
  Sizden biriniz şakada olsa kardeşine silah doğrultmasın. Tirmizi 2250
  Sizden herhangi birisi bir münker gördüğünde değiştirsin. Müslim 49, 50, Rüya 2, 6, Buhari İlim 28, Tabir 3, 10, 26, 46, Ebu Davud Tıb 24, Melahim 17, Nesei İman 17, Darimi Rüya 5, 6, Muvatta Rüya 4
  Sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberinde cin arkadaşı ile melek arkadaşı olmasın. Darimi 2785, 2737, Müslim Münafıkın, Buhari Rikak 18
  Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin, bilmeyende Allah bilir desin. Darimi 179
  Sizden öncekiler kafaları testere ile kesilir, demir taraklarla taranır gene de dönmezlerdi. Ebu Davud 2649
  Sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız. Müslim 2667
  Size bir emir verdiğim zaman gücünüz nispetinde yapın. Buhari İhtisam 2, Müslim Hacc 412, Nesei Menasik 1, İbni Mace 1
  Size bir kavmin lideri geldiğinde ona ikram ediniz. İbni Mace Edep 19
  Size farz olmasından korktuğum için teravihe çıkmadım. Nesei 1604
  Size iki şey bıraktım, Allah’ın kitabı ve benim sünnetim. Muvatta Kader 3, Hakim Müstedrek 1, 93, Darekutni 4/245, Beyhaki 1/114, Bezzar 601, 223, Taberi Es-Sünnet 80, İbni Şahin Et-Tergib Fi Fadaili’l-A’mal 528, Suyuti Camiu’s-Sağir 1/297
  Size ne oluyor ki üzerinde Allah’ın adı zikredilmiş olan şeylerden yemiyorsunuz. Enam 119
  Size sık sık ağzınızı misvaklamayı söyledim. Nesei 6
  Sizi bıraktığım müddetçe sizde beni bırakın ve ancak size hitab ettiğim zaman benden alın. Tirmizi 2819
  Sizi gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bıraktım. İbni Mace 43
  Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğreteninizdir. Ebu Davud 1452, Tirmizi 3070, İbni Mace 211
  Sizler ancak zayıflarınız sebebiyle rızık ve yardım alıyorsunuz. Buhari Cihad 76, 80, Tirmizi 1754, Nesei Cihad 43, İbni Mace Cihad 78
  Sizler benim yanımda olduğunuz gibi aynı şekilde olsanız melekler sizi kanatlarıyla gölgelendirir. Tirmizi 2569
  Sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim, artık edebilirsiniz. Müslim 977, Ebu Davud, 3235, Nesei 2034, Tirmizi 1060
  Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Buhari 13/6048
  Soğuk ve rüzgarlı günlerde cemaatle namaza gitmeyebilirsin. Nesei 654
  Sohbete gelince selam vermenin adabı. Ebu Davud 5177, Müslim 1479
  Sol elle yiyeni men edin. Müslim 2021
  Son en alt semaya iner. Buhari Teeccüd 14, Deavat 13, Müslim Misafirun 168
  Sonradan çıkan her şey bidattır. Ebu Davud Sünne 5, Müslim 866, Nesei İydeyn 22, İbni Mace 7, Darimi 16, 23
  Sorup öğrenmeye gitmek ve ehline de öğretmek. Buhari 1/246
  Soy sebebi ile nikâhı haram olanlar süt sebebiylede haramdır. İbni Mace 1937, Nesei 3285
  Soy sop davası için ölen bizden değildir. Müslim 1848
  Sövmeyin. Müslim 2537, Tirmizi 2043, 2047, Ebu Davud 4894
  Sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip hadleri aşanlar helak olmuştur. Müslim 2670
  Sözü doğru olanın rüyası da en doğru olur. Müslim 2263
  Sözümü aktarın. İbni Mace 24
  Sözümü duyup onu duymayana ulaştıran kişinin Allah yüzünü bereketle aydınlatsın. Tirmizi 2794
  Sözün sihirlisini söylerdi. Buhari Tıb 12/5791
  Sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidir, denilecek. Darimi 2545, Müslim
  Su dağıtan en son içer. Taberani Mucemu’s-Sağir 599, Ebu Davud Eşribe 19, Tirmizi Eşribe 20, 1956
  Su içmenin şekli. Müslim 2024, 2027
  Subhanallah, bu söz Musa’nın kavminin sözüne benzedi. Tirmizi 2271
  Sui zandan sakının. Müslim 2563
  Sultan velisi olmayanın velisidir. Buhari 11/5228
  Suret bulunan eve melek girmez. Müslim 2104
  Suret haramdır. Nesei 2033, Müslim 2104, Buhari 5/2296, 4/1929, 7/3145, 16/7432, İbni Mace 2151
  Susan kurtulur. Darimi 2716, Tirmizi Kıyamet 50
  Suyu ayakta içme. Müslim 2034
  Suyu içince sağdakine ver. Müslim 2160
  Suyu satmayı yasak etti. Nesei 4635
  Süleyman’ın bir gecede bütün eşlerini dolaşması Nesei 3812
  Süleyman kardeşimin duası olmasaydı, o bağlanır (iblisi kast ediyor) Medine çoçuklarıda onunla oynardı. Nesei 1215
  Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. Darimi 223
  Sünnet namazları evde kılınır. Ebu Davud 1300
  Sünnet namazlar. Müslim 723, 736, Nesei 874, 869, 1795, Tirmizi 419, 439
  Sünnet Nuh’un gemisine benzer ona binen kurtulur. İmam Malik Suyuti Miftahu’l-Cenne 53
  Sünnet olmak, etek tıraşı, bıyık kısaltma, tırnak kesme, koltuk altını yolma fıtrattandır. Nesei 9
  Sünnet vahiydir. Necm 3, 4, Ahkaf 9, Hakka 44, 47, Enam 50, Araf 3, Maide 49, Nisa 105, Nisa 113, Bakara 231, Bakara 151, Bakara 129, Ali İmran 164, Cuma 2, Ahzab 34, Ebu Davud 4604, Hakim Müstedrek 1/93, Beyhaki 10/114, Kıyame 16, 19, Buhari 1/243, Buhari 10/4668, 11/5307, Müslim 687, Ahmed 2/12, 192, İbni Kesir 13/7529
  Sünnet, Kur’an’dan ayrı hüküm koyma selahiyyetine sahiptir, haram ve helal kılma yetkisine sahiptir, Kur’an’ın mücmelini beyan eder, Kur’an’ın umumi olan hükmünü tahsis eder. Nisa 59, 65, 80, 113, Haşr 7, Ahzap 34, 36, Ebu Davud 4605, 4604, İbni Mace 12, Necm 3, 4, Nahl 44, Buhari 10/4668
  Sünnete sarılın. Müslim 2674, 2358, Ebu Davud 4604, Tirmizi 2815, İbni Mace 12, 49
  Sünnete uy, bidat işleme, sünnete uydukça asla sapıtmazsın. Darimi 204
  Sünnete uymak. Buhari 15/7136
  Sünnete uymak kurtuluş vesilesidir. Darimi 97
  Sünnete uyun azı dişinizle dahi olsa. Darimi 96
  Sünnete uyun ve ona azı dişinizle sımsıkı sarılın, dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının, sonradan çıkarılan şey bidattır, ve her bidat sapıklıktır. Ebu Davud 4607, Tirmizi 2815, İbni Mace 42, Müslim 867, Nesei 1578, 1404
  Sünneti terk bidatı doğurur. Ahmed 4/1055
  Sünneti terk ederseniz şaşırır kalırsınız. Darimi Mukaddime, Ahmed 417, 455
  Sünnetin terk edilmesi dinin yok olup gitmesinin başlangıcı olacaktır. İpin bir büklüm gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet derken yok olup gider. Darimi 98
  Sünnetinde kitap olarak açıklanması. Müslim 1691
  Sünnetten yüz çeviren benden değildir. Müslim 1401
  Süreyya yıldızında da olsa iman bazı kişiler onu elde eder. Tirmizi 3926
  Sürme, gözleri parlatır, kirpikleri büyültür. Nesei 5081
  Süryaniceyi 18 günde öğrendi. Tirmizi 2857
  Süt amcanın yanına girilir. Nesei 3302
  Süt dolu iki kadeh getirildi. Ve bunlardan birini seç denildi. Buhari 10/4508
  Süt emme. Müslim 1450
  Süt emziren hamile kadın oruç tutmayabilir. Nesei 2310
  Süt içmenin cevazı. Müslim 2009
  Süt kardeş kızının haram olması. Müslim 1446
  Süt kardeşliği ancak açlıktan dolayıdır. Buhari Nikah 21, Müslim 1455
  Süt ve bal karışımı hüznü giderir. Müslim 22
  Sütreye doğru namaz kıl. İbni Huzeyme 800, Abdurrezzak 2305, Müslim 501, Ebu Davud 687
  Sütü için beslenen ve yük taşımak için kullanılan develere zekât yoktur. Nesei 2442   

Bu Sayfayı Paylaş