Mekkî ve Medenî Surelerin Özellikleri

'İslam ve Din Bölümü' forumunda ค ร ђ к tarafından 19 Haziran 2011 tarihinde açılan konu

 1. ค ร ђ к

  ค ร ђ к <b><font face="Arial Narrow"><font size="2">Edep k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  8,140

  Mekkî ve Medenî Surelerin Özellikleri

  a) Tevhit ve iman esaslarına davet.

  Bu hususta Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:
  “Çünkü onlara Allah’dan başka ilah yoktur dendiği zaman, büyüklük taslarlardı. Delirmiş bir şair için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz derlerdi.”
  Saffat: 35-36
  Kuşkusuz Araplar “La ilahe illallah’ın” manasını biliyorlardı. Bu sebeple onu söyleyen kimseler, şirk olan Allah’dan gayrına ibadet etmeyi terk ediyordu.
  b) Allah’dan gayrına dua vb. şirki şeylerden sakındırmak.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “Allah’dan gayrı sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere dua etme. Eğer dua edersen kuşkusuz o halde sen zalimlerden olursun.”
  Yunus: 106
  c) Onlarla Allah’a yaklaşmak ve Allah’ın katında şefaatlerini talep etmek adı altında velilere ibadet etmeyi iptal etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “İyi bil ki halis din Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinerek: ‘Biz bunlara, sadece bizi Allah’a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz’ derler. Şüphesiz ki Allah, onların arasında, ayrılığa düştükleri şeyde hüküm verecektir. Allah yalancı nankör kimseyi doğru yola iletmez.”
  Zümer: 3
  “Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de yarar vermeyen şeylere tapıyorlar ve: ‘Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir!’ diyorlar. De ki: Allah’ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah’a haber veriyorsunuz? Allah onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir.”
  Yunus: 18
  d) Kıyamet gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “Kâfirler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini zannettiler. De ki: Hayır, Rabb’im hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Bu, Allah’a göre kolaydır.”
  Tegabun: 7
  e) Nuh, Hud, Salih vb. geçmiş nebilerin tekzip edici kavimlerin kıssalarını ve akıbetlerinin haberleri.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “Görmedin mi Rabb’in, Âd kavmine ne yaptı? Yüksek sütunlu İrem’e? Ki beldeler arasında onun eşi yaratılmamıştı. Vadîde kayaları oya (rak evler yapa) n Semud’a? Ve kazıklara sahibi Firavn’a? Bunlar ülkelerde azmıştı. Oralarda çok kötülük etmişlerdi. Bu yüzden Rabb’in onların üzerine azap kırbacını çarptı.”
  Fecr: 7-13
  f) İman edenleri sabır üzere teşvik.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “Onların dediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl.”
  Müzzemmil: 10
  g) Müşriklere en güzel üslubu kullanarak Kur’anla mücadele etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur’an ile onlara karşı büyük cihat et.”
  Furkan: 52
  “Sen hikmetle, güzel öğütle Rabb’inin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et...”
  Nahl: 125
  h) Ulûhiyet tevhidini gerektirir Rububiyet tevhidi üzerine Aklî ve kevnî deliller ikame etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara, nasıl dikildi? Yere, nasıldı yayılıp döşendi? Sen öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.”
  Gaşiye: 17-21
  i) Mekkî sürelerin bir özelliği de kulağa sert gelen ifadelere sahip olmasıdır.
   

Bu Sayfayı Paylaş