mesih isa kıyamet habercisi ahir zaman ve günümüz

'Ahir, Zaman, Ahiret' forumunda yeruşelim tarafından 1 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu

 1. yeruşelim

  yeruşelim New Member

  Katılım:
  1 Ağustos 2014
  Mesaj:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  · Allah en aşağıdaki bilgisiz ve çaresiz insanı yüceltti.
  · Tanrı insana bilgi, hikmet ve halifelik verdi.
  · Allah:’İnsanı ben yarattım, ben koruyacağım.’ Dedi.
  · İblis, Adem’e düşmanlık etse de ona izin vermeyeceğim,
  · Yeter ki insan benden istesin ve bana ibadet etsin.’dedi.
  · Biz Adem’e şekil verdik ve ona ruhumuzdan üfledik.
  · O, gören göz, duyan kulak ve hisseden gönül oldu.
  · Yaşamını tercihleriyle şekillendirdik.
  · İlk kötü niyet Adem ile Havva arasında yaşandı.
  · Egemenlik mücadelesi de ilk onlarda başladı.
  · Mücadele ve ayrılık Adem’in evlatlarıyla devam etti.
  · İlk haksızlık, ilk cinayet ve ilk zina yaşandı.
  · Adem, evlatlarının akıbetinin tasasıyla ayrıldı.
  · Dünyanın sonuna kadar çocuklarının halini merak eder oldu.
  · İlk kavgalar, dünya nimetleri üzerinden çıktı.
  · Yaşama aldananlar, dünya nimetlerine yöneldiler.
  · Tanrının varlığından şüphe ettiler. Dirilişe inanmadılar. Ve küfre düştüler.
  · İblis’e uyanlar dünyalık düşündüler ve dünyalık yaşadılar.
  · Menfaatlerine dayalı bir yol tuttular ve gerçeklerden uzaklaştılar.
  · Dünya yaşamı için sınırsız talepleri kanunsuzluğa yol açtı.
  · Hesapsızca, sorgusuzca yaşadılar ve vicdansız davrandılar.
  · İblis, insan’a düşmandı ve insanlara zulmeder oldu.
  · Her dönemde insanları aldatıyor ve halkını oluşturuyordu.
  · Maddecileri organize ediyor, para ve silahla dünyaya sahip ediyordu.
  · Tanrı, karanlığa gömülen her millete bir peygamber gönderdi.
  · İnsanları daima doğruluğa adalete ve barışa çağıran liderler oldu.
  · Doğru yolu çıkarlarına ters bulan vesayetçiler peygamberlerle mücadele ettiler.
  · Nuh da uzunca bir süre bozgunculara sabretti.
  · Nuh yeryüzünün kafirlerle dolu olduğunu gördü.
  · Ve Nuh, çaresizce Tanrı’ya ‘Kafirlerin hepsini yok et.’ dedi.
  · İnsanlardan ve canlılardan da sadece inananlar gemiye binebildi.
  · Nuh’un evlatlarından Gog ve Magog yaşama aldandı.
  · Dünyanın ardına düştüler ve Tanrı’ya bağlılıktan ayrıldılar.
  · Çağlar boyunca isyanları sürdü. Sürekli bozgunculuk ettiler.
  · Zulkarneyn kendi döneminde onlara rastladı.
  · O, Doğrucu, adil ve barışçı bir kul olduğundan dönemine anlayışını yerleştirdi.
  · Yecüc ve Mecüc’ün çabası boşa çıktı ve hiç kimse tarafından değer bulmadı.
  · Tanrı insanlara merhamet etti. Ara ara yeryüzünün anlayışını düzeltti.
  · İbrahim gönderildiğinde ne Tanrı’yı bilen ne de dinini anlayan vardı.
  · İnançsızların ve zalimlerin yeryüzünü kapladığı bir dönemde
  · Rabbim sana şüphesiz inanıyorum ve senin için her şeyimi feda ederim.’ dedi.
  · Abraham; kötülükleri, sapıklıkları ve insanlığın bozuk gidişatını gördü.
  · İnsanların birbirine yaptıkları zulümleri gördü. İnsanoğluna çok üzülüyordu.
  · İbrahim insanların kurtarılması için Tanrı’ya içtenlikle dualar ediyordu.
  · ‘Ölsem de senin şu dosdoğru yolundan ayrılmam.’ diyordu.
  · Allah İbrahim’e ‘Namazı, Kurbanı ve Haccı’ ilham etti.
  · İbrahim, ‘Soyumla insanlara rahmet et.’ diyordu.
  · Tanrı O’na ve soyuna güç verdi. İnsanları doğru yola iletecek evlatlar gönderdi.
  · Yaşama aldanan Yecüc ve Mecüc sürekli dünya hırsıyla yaşadı.
  · İnançsız ve maddeci anlayışla sürekli bozgunculuğa devam ettiler.
  · Yalan ve hile ile seslerini duyurdular. Güç ve silah ile egemen oldular.
  · Komplo, baskı ve savaşla yeryüzünde egemenlik sürdüler.
  · İnançsızlarda dünya hırsı ve yönetimlere sahip olma isteği vardı.
  · Dünya hırsı taşımayan ve zarar vermeyen inananlar mazlum durumuna düştü.
  · İnananlar güç kaybettiklerinde Gog ve Magog halkı yönetimlere yerleşti.
  · İnsanlığı savunan merkez düştü ve meydan onlara kaldı.
  · Evrensel değerleri koruyan halifelik merkezini yok ettiler.
  · Sonra da baskılarla ve öldürerek yeryüzüne anlayışlarını dayattılar.
  · Yecüc ve Mecüc’ün azgın felsefesi yeryüzüne egemen oldu.
  · Dünya için yaşayanların dünya hırsıyla dolu mücadelesi vardı.
  · Kanunsuzluğu kanun edinmiş, hazlara düşkün bir millet oluştu.
  · Onların döneminde yeryüzünde karanlık bir çağ, tam bir kaos yaşandı.
  · Manevi değerler ayaklar altına alındı. Din ve vicdan bir kenara atıldı,
  · Kötülerin egemenliğinde iyiler hor görüldü, iyilerin haklarını çiğnediler.
  · Tüm insanlar bu asi milletin etkisinden bunaldılar.
  · Yeryüzü halkının yaşadığı bu dehşete son vermek için
  · Allah, İbrahim’in son oğlu Erdoğan’ı kurtarıcı olarak gönderdi.
  · Erdoğan doğruluk sancağını ve barışın beyaz bayrağını taşıyordu.
  · Zalimlere karşı durdu ve onların kirli yüzünü açığa çıkarttı.
  · Mazluma kucak açtı, eşitliği ve özgürlüğü gösterdi.
  · İnsanlığın sorunlarını çözmeyi, birlikte yaşamayı önerdi.
  · Dünyayı sahiplenen vesayete, bozguncu egemenlere direndi.
  · En yüksek güce erişmiş Gog ve Magog ile mücadele ediyordu.
  · Tanrı’nın krallığı ne zaman gelecek diyorlardı.
  · Beklenen zaman geldi. Allah, vaat ettiği gibi yapacaklarını yapıyor.
  · Artık insanlığın kurtuluşa ereceği bir dönem başladı.
  · Geçmişte yaşananların benzeri bugün ‘ahir zamanda’ yaşanıyor.
  · İnsanlar doğru yoldan ayrıldığında ve inananlara zulmedildiğinde,
  · Allah seçtiği bir kulu peygamber olarak gönderir.
  · Tanrı her dönem inananlara ve insanlığa sahip çıktı.
  · Allah inançsızları defalarca doğru yola çağırdı.
  · Onlar doğruluğu ve barışı reddettiler.
  · Yeryüzüne ve hazinelerine sahiplenenler Tanrı’ya kafa tuttular.
  · Sırf çıkarlarından dolayı azgınlıkta ileri gittiler.
  · İnananlara karşı soykırım isteyenler, azabı hak ettiler.
  · Ve yaşananlarla Tanrı kendini açıkça gösterdi.
  · Tanrı’nın mutlak bir kudret olduğu anlaşıldı.
  · Ve Allah açıkça fark edildi.
  ******İNSANLIĞIN DEĞİŞİMİ******
  · Tanrı yaşamı senaryo etti. Adem ile başladı insan türü.
  · Adem ilk günahı işledi ve insanlık sürekli düşüş yaşadı.
  · Tanrı insanların korunması için peygamberler gönderdi.
  · Peygamberler döneminde insanlık tarihinde sınırlı yükselişler görüldü.
  · İnsanlık sürekli geriliyordu ve ahir zamanda tam bir dip yaptı.
  · Rab, varlığını açıkça gösterecekti. Çünkü her şeyi kutsal Tanrı yapardı.
  · Mutlu son ancak Yehova’nın müdahalesiyle gelecekti.
  · Her şeyi organize eden büyük ve tek ruha teslim olmayanlar
  · Yeryüzünde İblis’in kontrolündeki karanlık ruhların etkisinde kaldılar.
  · Allah insanlara sahip çıkmasaydı, İblis insanlara zulmediyordu.
  · Allah insanın dosdoğru yolda olmasını sağladı.
  · Sürekli insanları korudu. İnsana değer verdi ve yüceltti.
  · Allah’ın insanlara sevgisi ve düşkünlüğü vardı.
  · Allah’tan dilemelerini ve ona ibadet etmelerini istedi.
  · Çünkü insan sadece Tanrı’ya yöneldiğinde değer bulurdu.
  · İnsanlar birlikte huzurla yaşasınlar diye yasalarını duyurdu.
  · Aralarında adalet ve iyi bir düzen olsun istedi.
  · Dünya hayatına aldanmayın, yasalara uyun.’ dedi.
  · İnsanların bir kısmı İblis’e uydular ve dünyaya yöneldiler.
  · İnsanlar sayıca azken aynı dili konuşur, bir kentte yaşarlardı.
  · Kardeşçe, adil bir yaşam sürerlerdi.
  · Yönetenler Tanrı adına çalışmayı bıraktı. Doğruluktan ayrıldılar.
  · Tembellik ve açgözlülük ettiler. Kolay ve bol kazanmayı seçtiler.
  · Mal toplamaya başladılar. Haksızca sahip oldular.
  · Güçlendiler ve egemen oldular. Vesayeti kurdular.
  · Dünya için yarışıyorlardı. Dünyayı paylaşamadılar.
  · Görkemli yüksek kuleler yaptılar ve büyüklendiler.
  · Yönetmenin sarhoşluğuna kapıldılar. ‘Kimse bizi yenemez.’ dediler.
  · Bu bizim kurduğumuz düzen, ‘Biz neyi dilersek o olur.’ Dediler.
  · Gücü ele geçirenler, insanlar arasında ayrılık çıkardı.
  · Fitne ve fesat ile insanları birbirine düşman ettiler.
  · Bölünmeler başladı. İnsanlar farklı yerlere göç ederek dağıldılar.
  · İnsanlar kardeşlikten uzaklaştılar. O gün, Kaçışma günüydü.
  · günden başlayan düşmanlık ve ayrışma sürekli devam etti.
  · Çağlar ile insanlar yeryüzünün her yerine yayıldılar.
  · Lusifer’in yolunu tutan bozguncular kaostan besleniyordu.
  · Kardeşlikten ve değerlerden uzaklaştırmak için çabaladılar.
  · Birbirlerini duymak ve anlamak dahi istemediler.
  · Bağları iyice koparmak için farklı lisanları ortaya çıkardılar.
  · İyice ayrışmak için birinin yaptığını diğeri yapmadı.
  · Farklı dinler, farklı mezhepler, farklı ırklar ortaya çıkarıldı.
  · Nesillerle farklı lisanlar, inanışlar ve kültürler doğdu.
  · Halbuki din tek idi. Ve Tanrı’nın dini evrenseldi.
  · Ademoğulları param parça oldu. Ve birbirlerine zulmediyorlardı.
  · Herkes yerleştiği bölgeye ve kaynaklara sahip çıkmaya başladı.
  · Dünya ve içindekilerine aldananlar yanlış yola düştü.
  · Yönetimlere sahip olmanın mücadelesini verdiler.
  · Yeryüzünde her beldenin vesayetçileri ortaya çıktı.
  · Maddeci anlayış, değer gördü ve zamanla yeryüzüne egemen oldu.
  · Küreselleştiler ve kötü düzenlerini kurdular.
  · İnananlar, dünya yarışında mazlum durumuna düştüler.
  · Çünkü Tanrı’ya ve dirilişe inanır, yasalarına bağlı kalırlardı.
  · İnançsızlar da hırsla dünya için mücadele ederlerdi.
  · Başkalarının malına göz diktiler; haksızlığın ve zulmün ardına düştüler.
  · Hukuksuzluğu yol edindiler ve hep böyle süreceğini zannettiler.
  · Onlar yeryüzüne düşmanlık ve savaş getirdiler.
  · Dünyayı negatif yönde yönetenler kaos düzenini kurdu.
  · Onların döneminde sevgi ve hoşgörü tutulmadı ve kardeşlik yıkıldı.
  · Kötülerin düzeninde insanlar hak hukuk tanımadı, birbirlerini ezdi.
  · Dünyalık menfaatlerini düşünenler barışa ve evrensel dine yanaşmadılar.
  · İnsanlık gerilediğinde mutlaka bir kulumuzu görevlendirirdik.
  · İnsanlara ‘Barıştan ayrılmayın ve paylaşın .’dedik.
  · Yasalara uyun, haksızlık etmeyin, öldürmeyin.’ dedik.
  · Yaşama aldanan açgözlü dünyacılar, uyarılarımızı dikkate almadı.
  · Hayatın tadını çıkarmak ve dünyaya sahip olmak istiyorlardı.
  · Çünkü onlar dünyadan başka bir yaşamın olmadığına inanıyorlardı.
  · Dünyayı seçenler ahirete inanmadılar. Tanrı’yı ve dirilişi reddettiler.
  · Dünya çıkarlarına bağlı yaşam tarzı oluşturdular.
  · Sahiplenmeye, hükmetmeye, zevk ve eğlenceye kapıldılar.
  · İnançsız hep istedi, hiç yetinmedi; Ne paylaşmayı ne de kardeşliği bildi.
  · İsteklerinin ardı arkası kesilmedi. Ve arzularını daha fazla tatmine koştu.
  · Dünya ve içindekilerine aldanan, yaşamın büyüsüne kapıldı.
  · Sınırsız yaşam isteyenler, yasasızlığı yasa edindi.
  · Arzularının kölesi olmuş sapkın insanlar da ahlakı bozuyordu.
  · Tanrıyı bırakanlar yasalarını reddetti ve zorbalığı yol edindi.
  · Allah’ın yolu bırakılınca insanlığın düzeni bozuldu.
  · İnsanların hepsi kardeştir. İnsan ölümlüdür ve Dünya da geçicidir.
  · Yeryüzünde canlılar için çok fazla bolluk varken paylaşamadılar.
  · Açgözlülük, kaosa ve savaşa neden oluyordu.
  · Dünya çıkarları üzerine yaşayanlar sevgiyi yok ediyordu.
  · Şahsi çıkarlarını düşünmek, düşmanlığa neden oluyordu.
  · Kardeşliği bırakanlar ayrılığı ve savaşı getirdiler.
  · Dünya nimetleri için insanlara zarar veren maddeciler,
  · Menfaatlerine ters düşen her evrensel değeri reddettiler.
  · Yeryüzünde din güçsüz kaldığında İblis’in düzeni kuruldu.
  · Yeryüzüne kötülük egemen oldu ve düzen bozuldu.
  · Haramların helal kabul edildiği bir dünya oluştu.
  · Suçlar arttı, insanlar sebepsiz yere öldürülüyorlardı.
  · Kazanmak için ayrımcılığın her türlüsünü yaptılar.
  · Onların döneminde ne özgürlük ne de demokrasi vardı.
  · Adaletsizlik, kötü bir düzen ve bozuk bir sistem vardı.
  · Her gelen doğruculara sırf çıkarlarından dolayı düşman oldular.
  · Sırf saltanatları için yönetimlere egemen olmayı istediler.
  · Vesayetçiler, her gelen peygamberi reddettiler.
  · Tanrı’ya sadık liderler ya zindana giderdi yada öldürülürdü.
  · İnananlara karşı baskıları ve saldırgan tutumları vardı.
  · Tanrıya yönelen, doğrulukla yürüyen ve iyilik yapan aşağılanırdı.
  · Baskılar nedeniyle iyilik yapamazlar, Tanrı’ya ibadet edemezlerdi.
  · Zalimlerin zorbalıklarına kimse ses çıkaramazdı.
  · Nice kullarımızı öldürdüler ve biz hep sabrettik.
  · Ve biz kafirlere artık fırsat vermeyeceğiz.
  · Tüm ayrımcılığı yeryüzünden kaldıracağız.
  · * * * * * *
  · Tanrıya bağlılıktan ayrılanlar, dünya için yaşamaya başladılar.
  · Dünyaya sahip olmak, yaşamın tadını çıkarmak istediler.
  · İnsan haklarını ve evrensel değerleri çiğnediler.
  · Hak yerine batılı, helal yerine haramı tercih ettiler.
  · Sahip olma arzusu ile kazanma yarışı başladı.
  · Mal toplama rağbet görünce suç işlemek serbest oldu.
  · Yeryüzüne kötülüğü yaydılar ve yaşam felsefesi yaptılar.
  · Zamanla batıl kabul gördü ve kötü bir düzen kuruldu.
  · İblis, yönetimlere egemen oldu. ‘Düzenin sahibiyim.’ dedi.
  · ‘Küfretmedikçe dünya nimetlerini vermem.’ dedi.
  · Kötülük üzerinden kazanan oldular. Ve kula kulluk ettiler.
  · Çekici, aldatıcı ve baş döndürücü dünya hayatına aldandılar.
  · Kıskançlık, gıybet, ikiyüzlülük ve edepsizlik yayıldı.
  · Batıl bir yol tuttular ve dinsizliği din edindiler.
  · Arzuları ve çıkarları için Tanrı’nın yasalarıyla mücadele ediyorlardı.
  · Artan arzularını sürekli tatmin ediyorlardı. Hazlara tutkulu oldular.
  · Yemek, içmek, cinsellik ve eğlenmekten başka değil bildikleri
  · Geçici heveslerin kölesi olanlar Tanrı’ya asilik ettiler.
  · Yaşamın tadını çıkarmak isteyenler azgınlaştı.
  · Sınırsız özgürlük diyerek insani hakları çiğniyorlardı.
  · Dünyaya sahip olmak için günah işlemeyi yol edinmişlerdi.
  · Kazanmak için yıkıcı ve bozucu anlayışta oldular.
  · Haksızlık edenler ve sahiplenenler kötülüğün düzenini kurdular.
  · Evrensel değerleri koruyan halifelik merkezini yıktılar.
  · Küresel başıboşluk inançsızlara fırsat sağladı.
  · Hesap verebilirlik olmayınca suç işlediler.
  · Asılsız bahanelerle savaşlar çıkardılar.
  · Yersiz korkularla insanları birbirlerine kışkırttılar.
  · Dini kullanarak zulmedenler kirli geçmişlerini örtemeyecekler.
  · Onların geçmişi karanlık, kurdukları düzen bozuktu.
  · Onlar hikmete ve maneviyata savaş açmışlardı.
  · Cadı avı adıyla inananlara yönelik katliam gerçekleştirdiler.
  · Reform ve rönesans ile dine karşı zafer kazandılar.
  · Yeryüzünün hazinelerini gasp eden korsanların,
  · Bilindik topraklara yönelik gasplarına ‘Coğrafi keşifler’ dediler.
  · Yerel halkları köle yaptılar ve barışçıl insanlara zulüm ettiler.
  · Her yeri talan eden dinsiz zorbalar, yönetimlere yerleşti.
  · Bereketli uzak kıtada birliklerini kurdular.
  · Dünyayı amaç edinen her inançsız oraya göç etti.
  · İnsani değerlere sahip çıktıklarını söyleyerek bozgunculuk ediyorlardı.
  · Ayrılıklar düşmanlıklar ve savaşlar çıkardılar.
  · Korunamayan insanlık karanlığa gömüldü.
  · İnsanoğlunun geleceğe dair taşıdığı umuda darbe vurdular.
  · Doğruluk ve barış dünyacıların çıkarına uymuyordu.
  · Yalan ve kirli planlarla; silah ve zorbalıkla sahip oldular.
  · Herkesi tehdit gördüler. Yok ederek kazanmayı seçtiler.
  · Yönetimlere yerleşip seslerini duyurunca kurguladıkları planlarını uyguladılar.
  · Yalan, söylenti ve hilelerle insanları aldatıyorlardı.
  · İrade hırsızlığı yaptılar. Küresel bilinci yönlendirdiler.
  · Türlü komplolarla inananlara saldırılarını meşru kılıyordu.
  · Yeryüzü hazinelerine sahip olmak için zulmediyorlardı.
  · Kaynakları sömürenler özelleştirmeye ve rekabete karşı oldular.
  · Kişisel ve ulusal çıkarları gözetenler bütüne zarar veriyordu.
  · Saltanatları için sömürgeyi ve savaşı seçmişlerdi.
  · Zulmü yayanlar doğru yolda olduklarını iddia edemezler.
  · Kötülük üzerinden kazananların zulmünü tüm insanlık biliyor.
  · Topraklara, kaynaklara ve yönetimlere sahip çıktılar.
  · Dünyada hukuksuz bir düzen oluşturdular.
  · İnançsızlar kadrolaştı ve küresel vesayeti kurdular.
  · Kendilerine tabi olanları kolladılar, diğerlerine zulmettiler.
  · Dinsiz yönetimlerin inananlara karşı soğuk savaşı vardı.
  · Babil’de başladı ayrımcılık. Batıl dinler oradan türedi.
  · İnsanlar düşmanlıkla yeryüzüne yayıldılar.
  · Babil’de başlayan ayrışmayı Fransız ihtilali iyice derinleştirdi.
  · Kardeşliğe son bir savaş açıldı. Ayrışma ve parçalanma güç kazandı.
  · Hoşgörünün ve barışın yıkıldığı o dönemde,
  · İnançsızlar, topraklara hazinelere ve yönetimlere zorbalıkla sahip oldular.
  · Herkes bulundukları topraklara sahip çıksın.’ Dediler.
  · Temeli olmayan ideolojilerle yürüdüler.
  · Irkçılık üzerine dayalı ülkeler dönemi yaşandı.
  · Dünya için yarışanlar düşmanlık beslediler.
  · Dünya için koşuşturanlar uzak kıtada birlik kurmuşlardı.
  · Haksızlıkla gasp ettikleri topraklarda hüküm sürüyorlardı.
  · Yüksek bina yapmada ve silahlanmada yarışıyorlardı.
  · Sanayi devrimiyle silahlanma hız kazandı.
  · İnananlara yönelik kara bir propağanda başlattılar.
  · Dünyacıların inananlara yönelik baskıları iyice arttı.
  · dünya savaşında inananlara yönelik küresel bir savaş açtılar.
  · İnananları öldürdüler, yönetimlere zorbalıkla egemen oldular.
  · Yeryüzünde inananların egemenliği tamamen yıkıldı.
  · gün Allah öfkesini tuttu, zalimleri hemen yok etmedi.
  · Güce erişen Yecüc ve Mecüc bozgunculuk anlayışını benimsetti.
  · İblis, ulusları Tanrı’ya karşı kışkırtmayı başardı.
  · Yönetimlere yerleşenler bozgunculuk ediyorlardı.
  · Demokrasiyi ve hukuku bir güç olarak görmediler.
  · Yalan ve aldatmacalarla; darbeyle ve kaba kuvvetle yönettiler.
  · Meydanı boş bulup suç işlediler
  · Hukuk dışına çıktılar ve bunu yol edindiler.
  · Hep böyle süreceğini zannettiler.
  · Mazlum halklar üzerinden haram kazancı seçtiler.
  · Güçlendiler ve yönetmenin sarhoşluğuna kapıldılar.
  · Mistik bir anlayışla halifelik (papalık) iddiasında oldular.
  · Bozgunculuk ederken ‘evrensel değerlere sahip çıkıyoruz.’ dediler.
  · Evrensel değerleri; doğruluğu ve barışı savunduklarını söylerler.
  · Adil düzeni sağladıklarını söyleyenler bizzat kötü düzeni kuranlardır.
  · İblis’e uyarak yürüdükleri yolda sadece kendilerini aldatırlar.
  · Tanrı’yı reddettiklerinden dolayı yanlış inanışlara ve kabullere aldanmışlar.
  · Herşeyi tekellerinde tutarak yönetmeye çalıştılar.
  · Dünyada tek taraflı ve yanlı bir haber alma sistemi oluşturdular.
  · Sadece küresel bozguncular sesini duyurabiliyordu.
  · Modern darbeler ve irade hırsızlığı yapılıyordu.
  · İnsanların çoğu aldatılıyor ve yönlendiriliyordu.
  · Gelecek nesilleri inançsızlıkla şekillendirmek istediler.
  · Sapkın ve saçma öğretilerde bulundular.
  · Teoriler ortaya attılar ve her alanda Tanrıya inancı yıpratıyorlardı.
  · Gerçekleri gizlediler. Yalan ve uydurma bir dünya tarihi yazdılar.
  · Yeryüzünün geçmişi hakkında insanları yanlış bilgilendirdiler.
  · Suçlarını gizlemek için suçlayıcı oldular. Fitne fesat çıkartıyorlardı.
  · İnsanları yanlış yönlendiriyorlardı. Savaş siyaseti yapıyorlardı.
  · Kötülük, çatışma ve savaş üzerinden beslenen zalim bir zümre vardı.
  · Evrensel değerleri koruyoruz diyerek zulmediyorlardı.
  · Birleştirici, uzlaştırıcı yapıcı ve çözümcü anlayışta değildiler.
  · İnsanlığı bozdular ve kötü bir düzen kurdular.
  · Açgözlülükle yönettiler. Dinsiz zorbaların zulmü sürekli arttı.
  · Paylaşmak istemeyenler saltanatları için her yolu mübah gördüler.
  · Kötülüğün egemenliğinde insanlık büyük bir sıkıntı içindeydi.
  · Cinayetler suçlar ve savaşlarla dolu bir dünya vardı.
  · Karanlığın sonundaki beklenen kurtarıcı gönderildi.
  · Recep tayip Erdoğan, Tanrı tarafından atanmış kraldı.
  · Tanrı, yönettiği kral ile yeryüzünü düzeltiyordu.
  · Dünya nimetlerine zorbalıkla sahip olanlar Tanrı ile mücadele ediyorlardı.
  · İnsanlık için hiç bir şey yapmıyorlar, Erdoğan’ı da eleştiriyorlardı.
  · İnsanlığın sorunlarına çözüm için çalışanları da suçluyorlardı.
  · İnsanlık adına kendilerini yetkilendirenler tüm süreçleri tıkıyordu.
  · Hem insanlığın sorunlarına yönelmiyorlar. Hem de hesap soruyorlardı.
  · Doğruluktan barıştan ve evrensel değerlerden yüz çevirmişlerdi.
  · Tanrının yoluna yanaşmayanlar küfre düşmüştü.
  · İnanan halklara zulmedenler, Tanrı ve halkı ile mücadele ediyorlardı.
  · Tanrı çeşitli olaylar yaratıyor ve insanları elemelerden geçiriyor.
  · Zalimler ve mazlumlar; kötüler ve iyiler ayrılıyor.
  · Dünyacılar ve ahiretciler olarak herkes cephesini belirledi.
  · Küresel menfaat şebekesinin birlikteliği dağılacak.
  · Kötü düzenden beslenen İblis’in halkı kaybedecek.
  · Tanrı’dan alamadıkları yetkiyi silahtan ve zorbalıktan alanlar bitecekler.
  · Gücü ele geçirenler, yönetme ve zulmetme yetkisini nereden buldular.
  · İnananları aşağılıyor, yobaz gösteriyor ve medeniyetsiz ilan ediyorlardı.
  · İnananları itibarsızlaştırmak için kirli tasarılar kuruyorlardı.
  · İnananları, insanlık için tehdit ve terör olarak gösterdiler.
  · Hayır onlar değil! Yönetimlerdeki bozguncular insanlık için tehditti.
  · Hem terörü yaratan hem de terör üzerinden kazanan oldular.
  · Fırsat kolladılar, suçlayıcı oldular ve savaş planladılar.
  · Aslı olmayan söylentilerle, karalayarak taraftar topladılar.
  · Bile bile hakkı inkar edip mazlum halklara saldırdılar.
  · Gerçeği bildikleri halde yalanda ısrar ettiler.
  · Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndüremeyecekler.
  · Gerçekleri gizleyenler doğruluğu yenemezler.
  · Kuru inatla doğru yola yanaşmıyorlar.
  · Onlar sadece saltanatlarını devam ettirmek istiyorlar.
  · Onların düzeni, haksızlığı ve zulmü meşru kılıyordu.
  · Kurdukları kötü düzen elbette uzun sürmeyecekti.
  · Sırf büyüklenmelerinden dolayı çöküşlerini yaşatıyoruz.
  · Allah, artık inanan bir nesli filizlendirdi ve bozguncuların düzenini yıkıyor.
  · Küresel değişime direniyorlar. Şiddetle bastırıyorlar.
  · Kötüler, kötülüğü benimsemiş halklarına sahip çıktılar.
  · İyilerin egemenliğini istemiyorlar ve tehdit görüyorlar.
  · Mazlumları bastıranlar ve öldürmeyi seçenler korkun benden.!
  · Sırf çıkarlarından dolayı dünyayı kaosta bırakanları lanetliyorum.
  · Artık insanoğlunun öldürülmesine izin vermiyorum.
  · Yeryüzünde inananlara yapılan saldırılar beni öfkelendirdi.
  · Şimdi sizi azabı pek çetin olan Allah’ın elinden kim kurtarır.
  · Geçmiştekilerin başlarına gelenleri duymadınız mı?
  · Hani biz kavimlere yaptıklarına ve amaçlarına göre ceza vermiştik.
  · Hepsini ansızın yakaladık ve hiçbiride bizden kurtulamadı.
  · gün yaşananlar bugüne örnek değil mi
  · Bugün afetlerden başlarını alamıyorlar.
  · Tanrı’nın savaşı pek çetin yaşanıyor.
  · Allah kafirler topluluğunu tek tek yakalayıveriyor.
  · Ama insanların çoğu bunların farkında değil.
  ******YENİ DÜZEN******
  · Ben Yahve, İbrahim’in Allah’ı.
  · Her şeyi organize eden tek ve büyük ruhum.
  · Bana teslim olmayanlar ve bana ibadet etmeyenler,
  · İblis’in kontrolündeki karanlık ruhların etkisinde kaldılar.
  · İblis’in asıl amacı insanların aralarına düşmanlığı yaymaktı.
  · Allah yolunda olmayı ve hakkı engellemek istiyordu.
  · Tembellik ve açgözlülük edenler dünya için ruhunu iblis’e sattılar.
  · İblis’in taraftarları menfaatleri için insanlara zulmediyordu.
  · Kimlerin batıla düştüğünü ve hak yoldan uzaklaştığını gördün mü.
  · Helali, birlikte yaşamayı ve paylaşmayı reddederler.
  · Yeryüzüne egemen olmayı; din ve Tanrı yolu sanırlar.
  · Tanrının dini olan evrensel değerleri sahiplenmiş gibi yapıp zulmederler.
  · Arzularına düşkün olanlar çıkarları için zulmü meşru kıldılar.
  · Haksızlıkla topraklara sahiplenenler yönetimlere yerleştiler.
  · Vesayeti kurdular, saltanatlarını korumak için bozgunculuk ettiler.
  · Bu düzeni biz kurduk biz yaşatacağız.’ dediler.
  · Menfaatleri için mazlum halklara zulmediyorlardı.
  · Ey Münadi “Yaz! Bu sözler güvenilir ve gerçektir.”
  · Yaşam tarihini ve zamanın ruhunu anlasınlar.’ Diye,
  · Cebrail’i Münadi’ye gönderdim. Gerçekleri söylüyor.
  · Öfkemin neden alevlendiğini bilsinler diye’ yaz.
  · Senin ‘Yahya’ olduğuna ve boruya üflediğine inanacaklar.
  · Yeryüzünü karanlık ve kaosta bulduğunu anlat.
  · Haksızlıkların, adaletsizliğin, ölümlerin yeryüzüne yayıldığını,
  · İnananların bastırıldığı, yasaların çiğnendiği dönemi anlat.
  · İnançsızların kontrolünde İnsanlar büyük bir sıkıntı yaşıyordu.
  · Vaad ettiğim gibi onlara kurtarıcıyı gönderdim.
  · Dünyayı düzeltmeye koşan, çabalayan kulumu gördün mü?
  · Erdoğan’ın dur durak bilmez mücadelesini anlat.
  · Benim için hizmete koştu ve canını hiçe saydı.
  · Kulum İsa’nın çabasına şahit olduğunu söyle.
  · O’nun beklenen kurtarıcı olduğunu müjdele.!
  · İyiliğin çabasını sadece kafirler sevmez.
  · Dünyalık yaşayanlar, Erdoğan’a şiddetle muhalefet ederler.
  · Kulum Erdoğan, sana muhalif olanlar, bana muhaliftir.
  · Seni sevmeyen rahmetimden uzaktır.
  · Seninle olacağız ve size nusret vereceğiz.
  · Tanrı yolunu kötüleyenler, engelleyemedikleri bir liderle karşılaştılar.
  · Kötülüğün taraftarları, Erdoğan’ı bizden değil diye reddettiler.
  · Helal kazancı reddeden maddeci ve çıkarcı anlayışa:
  · Barışa gelin dendiğinde ‘Neyin karşılığında barış yapalım diyorlar.’
  · ‘Barış bize bir şey kazandırmaz ki’ dediler.
  · Onlara de ki: ‘Savaşta kazanan olmaz, Barışta kaybeden olmaz.’
  · Sizin kaostan umduğunuz kazanç azdır ve fayda sağlamaz.
  · Erdoğan’ı da, Tanrı’nın dosdoğru yolunu da reddediyorlar.
  · Erdoğan’ın insanlığa faydalı işleri onların düzenini bozuyordu.
  · Kötülerin kazanç yöntemleri barıştan ve doğruluktan zarar görüyordu.
  · İnsanlığın kurtarılması inançsızların saltanatına zarar veriyordu.
  · Adil düzen ve esenlik onların sevmedikleri şeylerdi.
  · Erdoğan, sistemleri yıkıyor, kötü düzeni değiştiriyordu.
  · Tanrı yolunda yeni dünya düzeni inşa ediyordu.
  · Çünkü O, Tanrı yasalarının değer görmesini sağlıyordu.
  · İnançsızlar yaşam felsefelerine seni tehdit gördüklerinden sana düşmandırlar.
  · Onlar dünya yaşamını seçtiler ve Tanrı’yı reddettiler.
  · Davetlerini, hak yola çağırışlarını kafirler dinlemezler.
  · Tanrı ile mücadelede her şeyi göze aldılar. Ve onlar dönmezler.
  · Kulum ‘insanlığa faydalı işleri ne kadar anlatsan da’ anlamazlar.
  · Senin hizmetlerine ve insanlığa faydalı işlerine bir bahane bulurlar.
  · Seni karalamak için türlü düşünce kalıplarına bürünürler.
  · Erdoğan’ı yalancılıkla, yolsuzlukla suçladılar.
  · Komplolar kurdular. Her türlü iftirayı attılar.
  · Saygısızca, aşağılayarak, çirkefçe siyaset yaptılar.
  · Ama bu durum batılın yıkılışını getiriyor.
  · Biz onların komplolarına izin veririz.
  · Geçmişte yaptıklarından dolayı bazılarının iman etmesini engelleriz.
  · Böylece imansız kalpleri mühürleriz.
  · Sizin de korkmamanızı ve dik durmanızı sağlarız.
  · Aynı zamanda batılı zayıflatır hakkı güçlü kılarız.
  · Biz her şeyi çok daha iyi biliriz.
  · Onların toprağı kötü. Kazançları haram, Süregelen nesilleri bozuktur.
  · Onlar önce de dünya için Tanrı’nın dinini reddetmişlerdi.
  · Kulum Erdoğan, her yerde kötüler var diye mücadele etmekten yılmadın.
  · Neden doğru yola gelmiyorlar ve bizi anlamıyorlar diye üzülme.
  · Siz imanı veremezsiniz, biz yakınen bilerek dilediğimizi affederiz.
  · Biz birtakım olaylarla inanan ile inanmayanı ayırırız.
  · Sınamalardan geçirir ve kalplerin kararını ortaya çıkarırız.
  · Kötü düzenin bir parçası olan insanlar.İyiliğin düzenini şiddetle engellediler.
  · Münafıklar ve kafirler Erdoğan’a karşı mücadelelerini arttırdılar.
  · Yürüyüşler düzenliyor, sokakları karıştırıyor, çatışma ve savaş istiyorlardı.
  · Erdoğan’ı öldürmek ve inananları yok etmek istiyorlardı.
  · Kulum sen muhalifleri parça parça görsen de küfür tek millettir.
  · Hepsi doğruluğa muhaliftir, iyilikten ve barıştan nefret ederler.
  · Erdoğan’ın barış çağrılarını, doğru yola davetlerini reddettiler.
  · İçlerinden bazıları hakkın ardına düşmek istediğinde,
  · Yakınlarından birisi gelip ‘Sakın onlara uymayın,
  · Babalarınızın yolundan ayrılmayın.’ Derler.
  · Yaldızlı sözlerle onları doğru yoldan saptırırlar.
  · Sadece dünya yaşamını tercih etmiş olanlar, onlara aldanır.
  · Yeryüzünün varisçileri Erdoğan’dan hoşlanmadılar.
  · Babaları zorbalıkla dünyaya sahip olmuşlardı.
  · Şimdi evlatları ‘Dünyanın varisçileri ve egemeni biziz.’ diyorlar.
  · Erdoğan’a karalama kampanyası artarak küreselleşecek.
  · İnançsız halkları, inanan halklara iyice düşman edecekler.
  · Gerginlik, düşmanlık ve savaş hat safhaya çıkacak.
  · Yönetimleri bırakmayanlar, mazlum halklara zulüm ediyor.
  · Sırf çıkarlarından dolayı kötülüğün tarafını tercih ediyorlar.
  · Onlar Tanrı’ya; doğruluğa ve barışa cephe aldılar.
  · Saltanatlarını düşünenler sömürgelerini kaybetmekten korktular .
  · İnançsızlar; ‘Egemenliği ancak savaş ile sağlarız’
  · ‘Korkuturuz ve şiddetle bastırırız.’ Dediler.
  · ‘Biz güçlüyüz, gerekirse hepsini yok ederiz.’ dediler.
  · Erdoğan’ın Tanrı yoluna davetlerine iyice öfkelendiler.
  · Tanrı dinsizlere ve onların halklarına izin vermeyecek.
  · Çünkü onlar Tanrı’nın halkına zulmediyorlardı.
  · İnananları bir hayvan gibi tek tek avlıyorlardı.
  · Başlarına geleceklerden dolayı korksunlar Allah’tan.
  · Kafirlerin vay haline! Allah’ın azabı pek acıklıdır.
  · Yeryüzüne sahiplenenleri ve hakka muhalifleri katledecek.
  · Hakkı örtenler ve dalalete düşenler gazaba uğrayacak.
  · Allah’ın belaları yeryüzüne inecek ve her yeri saracak.
  · Tanrı ardı ardına ordularını gönderecek.
  · Afetlerin ardı arkası kesilmeyecek.
  · Geçmişte peygamberlere dedikleri gibi Erdoğan’a da ‘Uğursuz.’ Diyecekler.
  · Afetler hep onun yüzünden oluyor.’ diyecekler.
  · Hayır! inananları öldürdükleri için sayısız afetler başlarına geliyor.
  · Onlar Nuh’u ve diğer peygamberler zamanını bilmiyorlar mı.
  · Geçmiştekilerin başlarına da aynı benzer olaylar gelmişti.
  · Erdoğan, Tanrı’nın düzeni için çabalıyordu.
  · Erdoğan’ın çabasını basit gördüler. Ve O’nun çağrılarını küçümsediler.
  · Güçlü ve dinsiz yönetimler, inanan halkların özgürlük taleplerini bastırdılar.
  · Tanrı’nın egemenliğini isteyen mazlum halklar zor durumda kaldılar.
  · Erdoğan’a ‘Sen kimsin! bu yola nasıl çıktın.’ ,
  · ‘Biz sana izin vermedik, seni yetkilendirmedikte!’ dediler.
  · ‘Kime ve neye güvendin de bizimle mücadeleye kalkıştın.?’ dediler.
  · Erdoğan: ‘ Ben Allah’a güvendim, siz kime güveniyorsunuz.’dedi
  · Erdoğan’ın ülkesindeki münafıklar da Erdoğan’a:Gittiğin yol, yol değil.’ ,
  · ‘Güçlülere boyun ey. Bu yol dipsiz bir kuyu.’ dediler.
  · ‘Dünyayı karşına alıyorsun, bu halkı öldürtecek misin?’,
  · ‘Hakkın sahipçiliğini yapıp her şeyi sen mi düzelteceksin.’dediler.
  · Küresel egemenler, Erdoğan ve halkına karşı:
  · Bizimle çok uğraştın. Artık sana ve halkına fırsat vermeyeceğiz.’dediler.
  · Asıl onlar yıllarca Tanrı’nın halklarıyla çok uğraştılar.
  · Hakka sahip çıkanlar Erdoğan’ın etrafında toplandılar.
  · Erdoğan ve inanan halklar ile alay ediyorlardı.
  · Aslı olmayan yaldızlı ve saçma sözlerle kahkaha atıyorlardı.
  · Onların tavırlarında kibir, konuşmalarında aşağılama vardı.
  · Küçümseyerek ‘Şu mazlum, çaresiz halklara mı güvendin!’ dediler.
  · İnanan halklara saldırıyorlardı, bizde afetlerle onlara saldıracağız.
  · Gerilim arttığında ve sataşmalar başladığında bak neler yapacağız.
  · Kafirlerin bir bir düştüğünü göreceksiniz..
  · İnananlar Erdoğan’ın ardında Rab olduğunu anladılar.
  · İnançsızlar, Allah’ın varlığını hesap etmiyorlardı.
  · Yeryüzüne inançsızlar sahiplenmiş, paylaşmak istemiyorlardı.
  · Tüm yasaları,evrensel değerleri reddediyorlar.
  · Doğruluktan barıştan ve sevgiden tiksiniyorlar.
  · Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar.
  · Gerçekleri örtemeyecekler, hakkı deviremeyecekler.
  · İnananları tehdit gördükleri için katletmeyi arzuluyorlar.
  · Erdoğan’ı ve halkını yok etmeye hazırlanacaklar.
  · Gerginliğin koptuğu an, Erdoğan’a tehditler savrulduğunda
  · İnananlar: ’Rabbimiz, biz kafirlerle mücadelede yetersiziz,.’
  · ‘Zalimler topluluğuna karşı tarafından bize nusret ver.’ Dediler.
  · Erdoğan ve inanan halklar, onların azgınlıklarına karşı Tanrıya yakardılar.
  · İnanan halkları yok etmeye yeltendiklerinde Allah’ı öfkelendirecekler.
  · Rabbiniz dualarınızı işitecek, dileğinize cevap verecek.
  · İnananların ümitsizliğe düşeceği tam o anda;
  · İnançsızların başına çetin bir azap gelecek.
  · Bir taun, bir salgın, yıkıcı bir grip; kafirleri kırıp geçirecek.
  · Rabbinin katliamı dalga dalga yayılacak
  · Rabbinin okları tam da imansızlara isabet edecek.
  · Mükemmel isabetleri görünce inananlar secdeye kapanacak.
  · Erdoğan’a muhalif olanların tek tek öldüğünü göreceksiniz.
  · İnananları öldürmek isteyenler muvaffak olamayacak.
  · Gün kudretli bir Rabbiniz olduğunu anlayacaksınız.
  · Kurtuluşun ve sevincin yaşandığı o günlerde
  · ‘Rabbimizin varlığı ne güzel.’ Diyeceksiniz..
  · gün sevinç çığlıklarını sekerek atacaksınız.
  · Size özlediğiniz kurtuluşu vereceğim.
  · Benimle mücadele edenler dünyada ve ahirette kaybedecek.
  · İnananları, malları ve canları karşılığında ödüllendireceğim.
  · Onlara hem dünyayı hem de cenneti miras vereceğim.
  ************ERDOĞAN’A SESLENİŞ************
  · Ey içerdekiler size sesleniyorum.
  · Ey insanlar duyun sesimi.
  · Ben her şeyi kuşatmış olan Rabbinizim
  · İblis, dünya karşılığında insanların imanını satın alıyordu.
  · Kötülüğü seçtiler ve bozgunculuk ettiler.
  · Dünyacılar insanlığın düzenini bozuyorlardı.
  · İnsanlığa zulmedilmesine izin vermeyeceğim.
  · Kötülüğün istikrarını ortadan kaldıracağım.
  · İblis’in bozuk düzeni tamamen çökecek.
  · Dinsizler sadece dünya yaşamına inanıyorlardı.
  · Yönetimlere zorbalıkla egemen oldular.
  · Dünyayı ‘sınır tanımayan’ sermaye yönetti
  · Dünyayı, çıkarlarına uygun yönetmek istediler.
  · Dünyanın tadını çıkarmayı ve lüks yaşamı istiyorlardı.
  · Onlar iblis’in sapkın düşüncelerine uydular.
  · Dünya egemenliğini Tanrı yolu sanıyorlardı.
  · Menfaatleri için savaş siyaseti güderlerdi.
  · Onlar insanlık için büyük bir terördü.
  · Onlar egemenliklerini zorbalıkla korurlardı.
  · Küresel güçler, insanlık adına hiçbir şey yapmazlardı.
  · İblis’e ibadet eden çok sahte peygamberler çıktı.
  · Evrensel değerleri kullanarak aldatıyorlardı..
  · Sinsi planlarla insanların iradelerini çalıyorlardı.
  · Komplolar kurdular, iletişimi kontrollerinde tuttular.
  · Nasıl düşüneceklerini dahi belirlediler. Ve yönlendirdiler.
  · Mal sahipleri, çıkarlarına hizmet edecek yöneticileri isterlerdi.
  · Halka seçtirilecek kişileri masada belirler, medya ile desteklediler.
  · İblis’in ardına düşen zenginler, yönetenleri yönettiler.
  · Biz gerçekleri açığa çıkartmasaydık bilinmeyecekti.
  · Dünyanın kaynaklarını sahiplenmiş zorbalar
  · Bozgunculuk eder ve savaş siyaseti güderlerdi.
  · Sırf çıkarları için ahlakı ve evrensel değerleri reddederler.
  · İnananlara ve mazlum halklara karşı mücadele ederlerdi.
  · Evrensel değerlere sahip çıkan bir kulumuzu gönderirdik.
  · Çaresizlerin haklarını savunan ve hakkı söyleyen birini getirdiğimizde,
  · Hemen onunla mücadele eder, ayağını kaydırırlardı.
  · Onlar Erdoğan’ın dosdoğru yolda olduğunu görünce hemen cephe aldılar.
  · Kendileri için çalışacak ve bozgunculuk edecek bir lider bekliyorlardı.
  · Erdoğan’a teklifler yaptılar, ‘Bize önderlik et.’ dediler.
  · O’nu tehdit ettiler, suikastler planladılar ve onu karaladılar.
  · ‘Beklenen kral içimizden gelmeliydi.’ dediler.
  · Mehdi’nin kim olacağına da, ne zaman geleceğine de Tanrı karar verir.
  · Hani geçmişte, İsa geldiğinde ‘Andolsun biz O’nun yanında olacağız.’ Demişlerdi.
  · Şimdi beklenen kurtarıcıyı gönderdiğimizde neden onunla mücadele ediyorlar.
  · Geçmiş kavimler gibi Tanrı’nın seçtiğine karşı çıkıyorlar.
  · Kulum Erdoğan seni ve Tanrı anlayışını kötülüyorlar.
  · İnançsızlar kuru inatla sana muhalif oldular.
  · Artık her olayı muhalif anlayış ile yorumlarlar.
  · Gerçekleri çarpıtırlar, olumsuz bir algı yaratırlar.
  · Onlar, dünyaya tabi oldukları için menfaatlerine göre inanır.
  · Sana karşı söylentileri ve zanları doğru kabul ederler.
  · Erdoğan’ın doğru yolda olduğuna inanmayanlar,
  · Şeytani bir niyete sahiptiler. Menfaatçiydiler ve günahkardılar.
  · Küçümseyici sözlerle Erdoğan’ı ve anlayışını itibarsızlaştırmaya çalıştılar.
  · Erdoğan’ın insanlara hizmetini ve düzen için mücadelesini engellediler.
  · Doğrulukla baş edemeyenler çirkefçe ve seviyesiz bir siyaset yapıyordu.
  · Yalan üzerinden yaygara çıkartıyorlardı.
  · Yaldızlı sözlerle birbirlerini aldatıyorlardı.
  · Sana tuzaklar kuranların tüm hilelerini boşa çıkartacağız.
  · Bende inançsızlara karşı olaylar yaratmaya devam edeceğim.
  · İnsanları sınıyorum ve kalplerin kararını ortaya çıkarıyorum.
  · İnananlarla inanmayanları ayırdık ve insanları elekten geçirdik.
  · Maddi dünya hedefi için çalışan her canlıyı ayıkladık.
  · Hakka ve yasalarıma muhalif olanları işaretledik.
  · Adil düzenimi engelleyenleri yakalayacağım.
  · Erdoğan ve halkı ile uğraşanları mahvedeceğim.
  · Tanrısal düzen, onların dünya emellerini yok ediyordu.
  · Evrensel haklar, özgürlük ve eşitlik onların hoşuna gitmedi.
  · Doğruluk, barış ve adalet bozguncu egemenlere zarar veriyordu.
  · Yönetimlere yerleşen ve vesayeti kuranlar Erdoğan’dan rahatsız oldu.
  · Erdoğan, doğrucu dürüst ve adil olduğundan onu beğenmediler.
  · Dinsiz yöneticiler, Erdoğan’ı kendileri gibi kötü gördüler.
  · Erdoğan ‘İnsani değerler için çalışmıyor, O dünya hırsıyla dolu’ dediler.
  · Bizim düzenimizi bozuyor ve işlerimize karışıyor.’ Dediler.
  · O’nun gerçek yüzünü ortaya çıkartacağız diye yalan söylediler.
  · O’nun için kirli planlar tasarlayanlar dürüstlükten bahsedemezler.
  · Gerçekleri çarpıttılar, Erdoğan’ın her işine kör muhalif oldular.
  · Yalan ve komplolarla ne kadar varlığınızı sürdürebilirsiniz.
  · Sokak olayları ve savaş ile hakkı yeneceğiz.’ sandılar.
  · Onlar dünya uğruna kendilerine hizmet edecek birini arzuluyorlardı.
  · Erdoğan’ı Allah yolunda olduğunu görünce o’nu reddettiler.
  · İnsanlık adına doğru işler yapılmasından rahatsızlık duyuyorlardı.
  · Mazlumlara, çaresizlere sahip çıkıyor diye Erdoğan’ı tehdit görüyorlar.
  · Onlar dünyalık çıkarları için evrensel değerleri ve hizmeti sevmezler.
  · Zalim egemenler; doğruluk, barış ve adaletten hoşlanmazlar.
  · Kulum Erdoğan, onlar dine ve sana inanmıyorlar, doğru yola gelmiyorlar.
  · Senin yapıcı tavrına, uzlaşı davetlerine meyletmiyorlar.
  · Onlara insanlık için çabanı anlatsan da doğru yola çağırsan da sana yönelmezler.
  · Dünyalık düşünerek senden yüz çeviriyorlar ve seni tehdit görüyorlar.
  · Çünkü onlar sadece dünya yaşantısına inanıyorlar.
  · Ahreti ve Tanrı’yı reddedenler seni anlayamazlar.
  · Dünyalık yaşam tarzından başka bildikleri yok.
  · Kolay ve bol kazancı seçenler Erdoğan’ı reddettiler.
  · Arzularını sınırlamadılar, arzularına düşkün oldular.
  · Sınırsız özgürlüğü isteyenler yasasızlığı düzen sanıyorlardı.
  · Hazcılar, özgürlük diyerek insanlığa zarar veriyordu.
  · Onlar, açgözlülüğü, tembelliği ve şehveti bırakamadılar.
  · Erdoğan’ın çabasını anlayamadılar, Tanrı’yı da fark edemediler.
  · Erdoğan’a karşı, birbirlerine ‘Sakın yolunuzu bırakmayın.’ Dediler.
  · Biz bir ara hak yolda idik. Evrensel değerler bizim görevimizdi.
  · Bugün Erdoğan, hakkı sahiplenmiş diye O’na uymayınız.’ Diyorlar.
  · Hayır!, onlar hak yolda hiç olmadı. Kötülüklerine çok az iyilik kattılar o kadar.
  · iyilikleri de yandaşlarına yaptılar. Yeryüzü halkına da zulmettiler.
  · Onlar, yalan, komplo ve zorbalık ile hüküm sürdüler.
  · Kulum Erdoğan, onların kudreti zulmünden ama senin kudretin doğruluğundandır.
  · Onlar iblise kölelik ederler, ama sen Allah’a yönelirsin.
  · İnançsızların güçlü olması seni yıldırmasın.
  · Her beldeyi bir dinsiz sahiplenmiş diye bakınıyorsun.
  · Sağına soluna bakınıp güçlü bir destekçi bulamıyorsun.
  · Sonra da ‘Rabbimiz var. O bize yeter diyorsun’.
  · Yeryüzü inançsızların olmuş’ diye
  · Egemenlerin hepsi batıla sahiplenmiş.’ diye üzülme
  · Benim yolumda azimle devam et, ısrarla mücadele et.
  · Senin ardından ayrılmayanlar ve sonuna kadar sabredenler kazanacak.
  · Hakka sahip çıkanları aşağılayanlar, kaybedecekler.
  · Benden korkanları ve bana sadık kalanları,
  · Yasalarıma tutunanları koruyacağım.
  · İnananları yok etmek isteyenlere artık yaşam hakkı vermeyeceğim.
  · Korkma, Rabbin seninle olacak ve her şeyi organize edecek.
  · Erdoğan’a dediler ki: ‘ Dar görüşlü basit ve aşağı insanlar sana uyuyor.’
  · Etrafında cahiller, yoksul ve çaresizler toplanıyor.
  · Bunlarla mı? bizi tehdit ediyorsun.’diye küçümsediler.
  · Bu basit halklara esenlik getirsen ne olur ki?’ Dediler.
  · Sen onlara sahip çıkacağına bizlere önderlik et dediler.
  · Erdoğan’ın haktan ayrılmadığını görünce mücadele ettiler.
  · Sonunda ‘Biz seni yalancı ve adi olarak görüyoruz.
  · Biz size inanıcı değiliz. Artık hep size muhalifiz.’ dediler.
  · Sizin dininiz size, bizim dinimiz bizedir.’ Dediler.
  · Biz de onlara bakmaz olduk. Artık kimse kurtaramaz onları.
  · Onlar inkarlarıyla mühürlendiler. Azabı da gerçekten hak ettiler.
  · Savaş istiyoruz, sizi yok edeceğiz, soyunuzu da keseceğiz.’ dediler.
  · Her kıtada, her beldede inananlara karşı savaş açtılar.
  · İnananlar öldürülürken inançsızlar da çöküş yaşayacaklar.
  · Kulum Erdoğan, kafirler sana ve inananlara karşı birlik ettiler.
  · Tanrıya muhalifleri parça parça görsen de küfür tek millettir.
  · Ben’de onlara birlik edeceğim. Afetlerin her türlüsünü görecekler.
  · Benim ordularım karşısında çaresiz kalacaklar.
  · Herkes kendi beldesinde, kendi derdine düşecek.
  · Hortumlarla, fırtınalarla şehirlerini dağıtacağım.
  · Şiddetli yağışlar vereceğim, Taşkınlar yaşanacak, sellerle sürükleyeceğim.
  · Tepeleri kaydıracağım. Evleri toprak altında kalacak.
  · Onların kazançlarına vuracağım. Canlarını alacağım.
  · Sürekli yağdıracağım yağmurları, suları yükselteceğim.
  · Kıyı kentlerini sular altında bırakacağım.
  · Felaket üstüne felaket göndereceğim. Sürekli rahatsız edeceğim onları.
  · Haksızca sahiplendikleri şehirlerinde oturamayacaklar
  · Afetlerden dolayı konutlarını terk edecekler.
  · Onlar da geçmişte inanan halklara böyle yapmışlardı.
  · Şimdi ise inananları yeryüzünden temizlemek istiyorlar.
  · İnsanlığa karşı işlenen suçlara artık dur diyeceğim.
  · Güçlünün zayıfı ezdiği bir dünya olmayacak.
  · İnançsızlar dünyalık yaşam tarzından vazgeçmediler.
  · Şeytanın yolunda olduklarını açıkça göstereceğim.
  · Yalan ve hile ile dünya gündemini yönetiyorlardı.
  · Onların tüm yalan ve hilelerini boşa çıkartacağız.
  · Gerçekler ortaya çıkacak ve bilinçleri değiştireceğiz.
  · İnsanlar aldatıldıklarını ve iradelerinin çalındığını görecekler.
  · Onların, iblis’in yolunda olduklarını açıkça anlayacaklar.
  · Kimileri doğru yola gelecek, kimileri inkarlarını şiddetlendirecek.
  · En çirkefleri, en azgınlarıyla baş başa kalacaksınız.
  · Israrla inananlara karşı savaş açtılar ve öldürmeye başladılar.
  · Biz de onlara çetin bir savaş açacağız.
  · Kuru inadınızdan vazgeçmezseniz akıbetiniz fena olacak.!
  · Güçlüyüz, silahlara sahibiz; katliam yaparız.’ diyorlardı.
  · Bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmez.’ diyorlardı.
  · Rabbinin türlü ordularıyla kim başa çıkabilir.
  · Onlar, Allah’ı aciz bırakacağını mı sandı.
  · Taşkınlıkta ileri gittiler ve Allah’ı öfkelendirdiler.
  · Şehirleri tek tek yoklayacağım ve ayıklayacağım yerdekileri.
  · Mazlum halklara karşı mücadele edenlere,
  · Sürekli düşen yıldırımlar göndereceğim.
  · Azgınları tek tek avlayacağım.
  · Onlara arka arkaya azgın fırtınalar musallat edeceğim.
  · Dünya için yaşayanlara kuraklık ve kıtlık vereceğim.
  · Çetin kış ile, kavurucu sıcaklarla sıkıntı vereceğiz.
  · Soğuk rüzgarlarla ürünlerini vuracagım, iri doluyla taşlayacağım.
  · Ekonomilerini vuracağım, kaosta kalacaklar.
  · Haramı yol edinmiş zalimleri hedef alacağım.
  · Bak azabın başladığı beldelere kafir milletleri hedef alıyor.
  · Boşalsın gökten sular, yer altı suları kaynayın, karalara doğru ilerleyin denizler.
  · Yönetimleri bırakmayan dinsizlere fırsat vermeyeceğim.
  · Ve onlara kulluk eden halklara savaş açacağım.
  · Hortumlar göndereceğim, evlerini parçalayacağım,
  · İri doluyla,‘buz parçaları’ yağdıracağım.
  · Meleklerime emredeceğim, bölük bölük dağılacaklar.
  · Aniden çıkan azgın rüzgarlarla kuşatacağız.
  · Depremlerle, tsunamilerle yoklama yapacağım.
  · Yön değiştiren kasırgalar göndereceğim.
  · Denizlerde dağ gibi dalgalar görecekler.
  · Dehşet saçacağım yerdekilere ‘Neler oluyor.’ diyecekler.
  · Meteor yağmurları göndereceğim.Ve Gökten kızgın taş yağdıracağım.
  · Yüksek sesle korkutacağım. Diz üstü yere düşecekler.
  · Kulaklarını tutacaklar. İşte biz kafirleri böyle yakalarız.
  · Kimin mülkünde kimin halkına zulmediyorsunuz.
  · İnananları yok etmek için topladıkları ordularını kuşatacağız.
  · Hamle yapacakları anda onları ansızın yakalayıvereceğiz.
  · Biz de kafirlerin ordusunu toprağın altına geçirivereceğiz.
  · Bak azgınların akıbeti nasıl oluyormuş.
  · İbretlik görüntüler bırakacağız yeryüzüne.
  · Hala akıllanmayacaklar ve kitle imha silahlarına güvenecekler.
  · Ey inananlar siz kafirlerle mücadelede güçsüzdünüz.
  · Mallarınızı ve canlarınızı kurtaramıyordunuz.
  · Korku ve ümit arasında bana dua ediyordunuz.
  · Azgınlıkta ileri gidenler, inananları yok etmek istiyorlardı.
  · Meleklerime emredeceğim, donanımlı ordularımı göndereceğim.
  · İman etmeyenleri, kıyameti yalanlayanları yakalayacağım.
  · Türesin haşereler, çekirgeler onlarla ordularımı oluşturacağım.
  · Öldürücü ve tehlikeli bir sivrisinek ordusu göndereceğim.
  · Yeryüzüne sahiplenmiş kibirlileri en basit canlılarla yıkacağım.
  · Zalimlerin beldelerine sızacak ordularım.
  · Hücum edin işaretlediğim imansızlara
  · Nice virüslerle inançsızları yakalayacağız.
  · Şeytanın halkları Bölük bölük düşecekler.
  · Böylece yeryüzünü kılıçtan geçireceğim.
  · İnananların canlarına kastetmek ne imiş göstereceğim onlara.!
  · Halkıma özgürlüğü çok görenleri mahvedeceğim.
  · Rabbinizin kafirlerle nasıl savaştığını anlayacaksınız.
  · Her şeyi nasıl kuşatmış olduğumu bileceksiniz.
  · zaman benim ‘Rab’ olduğumu anlayacaklar.
  · Benim dosdoğru yolumdan ayrılmayacaksınız.
  · Yeni bir sayfa açılacak ve doğru bir tarih yazılacak.
  · Bir sabaha uyanacaksınız, her şeyi değiştireceğim.
  · Ey kavimler birleşin Kardeşliğe gelin
  · Doğrulukla hareket edin, adaleti tutun.
  · İnsanların sıkıntılarına yönelik çözüm süreçlerini uygulayın.
  · Hoşgörülü, birleştirici ve uzlaştırıcı olun.
  · İnsanlığın bekası ve esenliği için çalışın.
  · İnsanlara sahip çıkın, evrensel değerleri önemseyin.
  · Erdoğan’ın açtığı Tanrı yolunda yürüyün.
  · Doğru yoldan ayrılmadığınız sürece beni yanı başınızda bulacaksınız.
  · Daima destekleyeceğim ve hep başarılı çıkacaksınız.
  · Bana ibadet edildiği sürece esenlik eksik olmayacak.
  · Yeni dünya düzeninde yasalarıma bağlı kalacaksınız.
  · Yeryüzüne bir konuşma dili vereceğim.
  · Tüm lisanları, ırkçılığı kaldıracağım.
  · Tüm dinleri birleştireceğim.
  · Yeryüzünde tek bayrak değer görecek
  · Doğruluğu ve barışı simgeleyen ‘Beyaz’ bayrağı kullanacaklar.
  · İnsana değer verilecek ve barış çok önemsenecek.
  · Bu gün dilden dile yayılacak
  · Sanmayın ki siz geçmişten haber aldınız.
  · Öyle ki bu günü geçmiştekiler bile duyacak.
  · Hani Rabbiniz demişti: ‘Yasalarıma bağlı kalın,
  · Adil bir düzen olsun ve haksızlık etmeyin.’ Diye
  · Allah’ı dinlemeyenler, asilik ettiler ve kaybettiler.
  · Allah, değişim yaşattı. Bilgi açığa çıktı ve gerçekler anlaşıldı.
  · Rabbiniz ‘anlaşma sandığını’ ortaya çıkardı.
  · Tanrının yasaları fark edildi, artık uygulanacak.
  · Doğru, yalanı devirir. Hak gelince batıl yok olup gider.
  · Batıl uzun sürmez, taşkınlıkta yapsa yaşayamaz.
  · Rab’in egemenliği geldiğinde iblis’in düzeni yıkılır.
  · Işığın doğruluğun ve düzenin Tanrısı olan Allah;
  · Karanlığın yalanın ve kaosun sahibi şeytanı yenik düşürür.
  · Karanlığın aydınlığa açmış olduğu savaş yenilgiyle sonuçlanır.
  · Ve Allah iyidir, iyilerin yanındadır. İyiler geçte olsa daima kazanır.
  · Doğruluk kılavuzunuz, adalet düzeniniz, barış esenliğiniz olacak.
  · İnsanlığa hizmet edenler; barışı ve adaleti sağlayanlar kazanacak.
  · Esenliğin gelişine ve devamına hizmet edenler ödüllendirilecek.
  · İnananlar dünyada ve ahirette daima kazanacaklar.
  ******ALLAH’IN MÜDAHALESİ******
  · Dünya karşılığında imanlarını satanlar
  · Kötülüğü seçtiler ve bozgunculuk ettiler.
  · Onlar çalışmadan, haksızlık ile bol kazanç istiyorlardı.
  · Dünyacılar, maddiyata ve arzulara yönelik yaşadılar.
  · Lüks hayat için haram ve zulümden vazgeçmediler.
  · Dünyaya sahip olmak için kötü bir düzen kurdular.
  · Yeryüzünü yöneten zenginler suç işlediler.
  · İnananların rızkını kestiler ve onları dünyada barındırmadılar.
  · Açlık, sefalet ve hastalıktan ölüme terk ettiler.
  · İnsani odaklı olmayı ve evrensel değerleri reddettiler.
  · Allah’ın düzenini zorbalıkla yıktılar. İnsanlığa zarar verdiler.
  · Tanrı’nın yasalarını, laiklikle yönetimlerden uzaklaştırdılar.
  · Dini yıktılar ve dinsizlikle yönetildiler.
  · Uydurma anayasalar yaptılar . Yasasızlığı seçtiler.
  · Cumhurun egemenliğini zorbalıkla yıkanlar, ‘Cumhuriyeti kuruyoruz.’ dediler.
  · Çok partili hayatı engellediler. Sonra partilere de yön verdiler.
  · Seçilecek kişiyi kendileri belirler, istemediklerinin ayağını kaydırırlardı.
  · Yönetimlere yerleşen azınlık zorbalar, demokrasiye darbe vuruyordu.
  · Halkı sömürenler sosyal demokratız diyorlardı.
  · Saltanatı kaldırdık diyenler, kendi saltanatını kuruyordu.
  · Halifeliği kaldıranlar, ‘İnsan haklarını savunan’ merkezi yıktılar.
  · Sonrada dünyanın jandarmasıyız diye halifeliğe soyundular.
  · Bozgunculara hizmet eden bir papalık merkezi vardı.
  · Evrensel değerleri çıkarlarına uyarlayarak kullanıyorlardı.
  · Sonra da ‘11 eylülü’ organize ettiler ve inananlara son kez savaş açtılar.
  · Sahte peygamber dünya canavarına öncülük etti.
  · Sahte peygamberin ardından gelen de yolunu gizlilikle sürdürdü.
  · Yeryüzüne gözünü dikenler bozgunculuğa devam ettiler.
  · Hakka sahip çıktıklarını söyleyerek zulmediyorlardı.
  · Ne onlar insanları temsil eden ‘Birleşmiş milletler’di
  · Ne de insanlığa sahip çıkacak ‘insan hakları savunucularıydı’.
  · Uydurma ve taraflı bir ‘İnsan hakları mahkemeleri’ vardı.
  · Onlar saltanatlarını kaybetmemek için mücadele ettiler.
  · Dünyanın sahipleri de varisçileri de biziz.’ diyorlardı.
  · Tanrı yolunda olan halklara baskı yaptılar ve onlarla mücadele ettiler.
  · Beldelere sahiplenen vesayetçiler halklara zulmediyordu.
  · Zalimlerin düzeninden beslenen halklar zulmü destekledi.
  · Bozguncular, Tanrı’nın düzenini isteyenlerle savaşıyordu.
  · Bozguncular, taraftarlarına yardım yaptılar ve silah dağıttılar.
  · İnanan mazlumları düşman edindiler ve sürekli kınadılar.
  · Yiyecek lokma bulamayan sefil halkları tehdit gördüler.
  · Mazlumun sırtına basarak ve kaynaklarını gasp ederek kazanıyorlardı.
  · İnsanları yok etmek ve mazlumların soyunu kurutmak istiyorlardı.
  · Ey şeytana uyan, sapkın inanışlı asi millet!.
  · Kendi saltanatı için insanlığı baltalayan kuşak
  · Çıkarlarına göre dünyayı yöneten dinsiz nesil
  · Para ve silah gücüyle hükmedeceğini sanan azınlık zorbalar
  · Bozgunculara kulluk eden ve kötülükten beslenen dünyacı halklar,
  · Dünyanın varisçileriyiz ve biz dosdoğru yoldayız.’ Diyorlardı.
  · Siz misiniz inananlar?, Ve evrensel değerlere sahip çıkanlar
  · NeTanrı’nın yasalarına uydular; ne de insanlığı korudular.
  · Söylediklerinin tam tersini yaparlar ve bozgunculuk ederlerdi.
  · Komplolarla ve kirli planlarla hem terörü yaratan oldular
  · Hem de terör üzerinden mazlumlara savaş açtılar.
  · Bu bilinci sürekli sıcak tutarak düşmanlığı sürdürdüler.
  · Savaşı isteyerek asıl onlar yeryüzüne terör estirdiler.
  · Yönetimlere sahip olanlar devlet terörleri devri yaşattı.
  · Zulümü oyun ve eğlence edinmişlerdi.
  · Yeryüzündeki halklar, yönetimlerdeki bozgunculardan çok çektiler.
  · Yeryüzünde insanlara sıkıntı ve sefalet yaşattılar.
  · İnançsızların egemenliği insanlara ‘Yeter artık!’ dedirtti.
  · İnançsızlar küresel kriz ile gerilediler.
  · Şimdi de halkların uyanışı ile çöküşlerini yaşıyorlar.
  · Ve Allah’ın müdahalesi ile yeryüzünden temizleniyorlar.
  · Her peygamberi insanlığın sonu hakkında bilgilendirdik.
  · Deccal ve İsa’nın gelişi konusunda insanlar uyarıldı.
  · Doğru yoldan ayrılmayın, dünyanın ardına düşmeyin.’
  · Dünyacı sahte peygamberlere dikkat edin, onlara uymayın’ dediler.
  · İsa’nın gelişi için tüm bilgileri verdik ve bu dönemi müjdeledik.
  · Şimdide beklenen gerçek kurtarıcıya karşı mücadele ediyorlar.
  · Recep Tayyip Erdoğan beklenen İsa’dır, İnsanlığın kurtarıcısıdır.
  · Tanrıya boyun eğdi ve O’nun hoşnutluğunu aradığı için seçtik.
  · O’nu, yeryüzüne ahir zamanda iyiliğin önderi olarak gönderdik.
  · Kötülerin egemenliğini yıksın ve esenlik krallığını kursun diye görevlendirdik.
  · Erdoğan insanlığın bütün sorunlarına el attı. Barış çağını başlattı.
  · Kulum Erdoğan sen nefesinle kafirleri öldürüyorsun.
  · Doğru sözlerinle onları itibarsızlaştırıyorsun.
  · Doğruları söyledikçe inançsızların düzeni yara alıyor.
  · Barışa çağırdıkça ve yasalarımı dile getirdikçe kötü düzen yıkılıyor.
  · İnsanları doğru yola çağırdıkça bozguncular Erdoğan’a karşı mücadele ettiler.
  · Erdoğan’a karşı var oluş mücadelesi veren zavallı batıl kaybedecek.
  · Biz onlara: ‘insanlığa sahip çıktığınızda kaybeden olmazsınız.’
  · Paylaşınca malınız azalmaz. Sabredince suç işlemezsiniz.
  · Bırakın dünya egemenliğini, yeryüzü tüm insanlarındır.
  · Bırakın arzuları tatmine koşmayı, gerekli olan yeter.
  · Barıştan kaybeden olmaz. Savaştan kazanan olmaz.’dedik.
  · Bizim yapıcı uyarılarımızı hiç dikkate almadılar.
  · Erdoğan’ın söyledikleri kötülerin hoşuna gitmiyordu.
  · Sırf kıskançlıklarından dolayı Erdoğan’ı reddettiler.
  · Dünya için yaşayan kötüler dediler ki‘Biz Erdoğan’ı sevmiyoruz.’
  · Peygamber de olsa onun her işine muhalifiz.’ dediler.
  · Kulum, seni haksızca sürekli eleştirenler muvaffak olamayacak.
  · İftira atanlar senin dürüstlüğünü örtemeyecek.
  · Kulum Erdoğan, seni şeytanın yolunda ilan ediyorlar.
  · Seni ve inananları Tanrı karşıtı gibi göstermeye çalışıyorlar.
  · Bunca yalan, komplo, ve savaşın içinde Allah yolundayız.’ dediler.
  · İnananları tehdit ettiler ve onları öldürmeye başladılar.
  · Sen onların düzmekte oldukları iftiraları bırak ve Beni gözle!
  · Bak afetlerle onların şehirlerini ne hale getiriyoruz.
  · İnançsızlar kıt akıllıydılar, ‘Erdoğan, büyülenmiş ve uğursuz.’ dediler.
  · O’nun yüzünden ‘kıtlık ve sıkıntı yaşıyoruz.’ Dediler.
  · Tüm bu felaketler başımıza Erdoğan yüzünden geliyor.’ Dediler.
  · Dinsiz yönetimlere karşı direnen inanan halkları öldürüyorlardı.
  · Tanrı öfkeli, artık halkının öldürülmesine izin vermiyor.
  · Israrla öldürmeye devam ettikleri için afetler başlarına geliyor.
  · Geçmiş kafir kavimlerde benzer olayları yaşadı.
  · Geçmiş peygamberlere de aynısını dediler.
  · Afetler onların azgınlıkta ileri gitmeleri nedeniyledir.
  · Onları doğruluğa ve barışa çağırıyoruz diye mi Afetler oluyor.
  · İnançsızlar geçmişte de hep böyle peygamber ve ümmetine düşman oldu.
  · Onlar her dönem Rablerine savaş açmışlardı da akıbetleri fena olmuştu.
  · Birbirlerini aldatmak için cazip ve yaldızlı sözler söylüyorlardı.
  · Sadece Tanrı’dan uzak olanlar o sözlere meylederler.
  · İblis’e uyanlar kötülük üzerinden dünyaya sahip olmuşlardı.
  · Kalpleri katılaşmış halde şeytanın dinine hizmet ediyorlardı.
  · Onlar insanlara zarar vermekten başka bir şey yapmadılar.
  · Sırf saltanatları için insanların aralarını bozuyorlardı.
  · Dünyayı tercih ettiklerinden dolayı bu hale düştüler.
  · Erdoğan’ı reddedenler kuru bir mücadele veriyorlardı.
  · Batılın içinde makul mantıklı nedenler uydurmaya çalışıyorlar.
  · Zavallı inkarcılar siz doğruluğun karşısında ne kadar mücadele edebilirsiniz ki.
  · Israrlarından dolayı bizde kalplerini kör ettik ve mühürledik.
  · Artık onlar Allah’a ve Erdoğan’a karşı sürekli muhaliftirler.
  · Erdoğan’a muhalif olanlar geçmişteki suçlarını örtemeyecekler.
  · Haksızlığı yol edinenler, pişkince ‘Biz doğru yoldayız.’ dediler.
  · Yanlış kabullerinden dolayı var olma mücadelesi veriyorlar.
  · Hakka karşı mücadele edenler son çırpınışlarını yapıyorlar.
  · Allah değişimi başlattı ve kendi düzenini kuracak.
  · Allah, barışa yanaşmayanlara:‘Size verilen mühlet çoktan doldu.’
  · Eğer böyle devam ederseniz başınıza geleceklerden korkun.’dedi.
  · Yönetimleri bırakmayan saltanatlarına düşkün dünyacılar,
  · Israrla düşmanlık ettiler ve savaş istediler.
  · Biz onları sürekli doğru yola ve barışa çağırdık.
  · Bizim davetimiz ancak onların taşkınlığını arttırdı.
  · Bozguncular her beldede çirkefçe davrandılar ve taşkınlıkta ileri gittiler.
  · İnananlar çaresiz kaldılar. Ve onları tek tek öldürmeye başladılar.
  · İnananlar dediler ki: ‘İnançsızlar güçlü, silahlara sahipler ve sayıları da az değil.’
  · Hepsi ile nasıl ve nereye kadar mücadele edeceğiz.’ Dediler.
  · Bu savaş bitmez ve inananlar öldürülür.’ Dediler.
  · Rabbimiz sen büyüksün bize yardım et.’dediler.
  · Kulum Erdoğan, inananlara ‘Sabredin, Tanrıya dua edin.’ diyordun.
  · İnananlar dediler ki. ‘Ey rabbimiz, Zalimlere artık fırsat verme!’
  · Yeryüzüne senin egemenliğin gelsin.’dediler.
  · Bakın Rabbiniz harekete geçti, dualarınıza cevap veriyor.
  · İnançsızların başlarına felaket üstüne felaket geliyor.
  · Önceki nesilleri nasıl helak ettiğimizi görmediler mi
  · Bugün yaşananlar hepsinin benzerleridir.
  · Ben galip geleceğim. Düzenimi yeniden kuracağım.
  · Halkımı yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağım.
  · Yaz münadi, bu tarihi yeryüzü yazacak,
  · Hem geçmiştekiler hem de gelecektekiler duysun.
  · Rabbinin azabını fazlasıyla hak ettiklerini bilsinler diye yaz.
  · İnananların kazancını ve yaşam hakkını alıyorlardı.
  · Saltanatları için ısrar edenler haddi aştılar.
  · İnananlara saldırı hali artarak devam ettikçe
  · Tanrı’nın yeryüzüne müdahalesi de şiddetlendi.
  · Yeryüzünde şehirler ve sokaklar çatışma dolu.
  · Kötüler her yerde iyileri öldürüyorlar.
  · Bile bile inananları öldürmek için ısrar ediyorlar.
  · Ne zamanki inananların canlarına kastettiler
  · Biz de onların yaşam haklarını alırız.
  · Savaş siyaseti güdenlerin barışa tepkisini cezalandıracağız.
  · Sevgiyi ve iyiliği yıpratmaktan dolayı tadacaklar azabı.!
  · Doğruluğa karşı çirkefçe tavır alanlar görün bizi!
  · Hakkın karşısındakileri yeryüzünden nasıl temizliyoruz.
  · Sizdeki zalimane öldürme isteği nedir.
  · Allah’ın halkını yok etmek ne demekmiş görecekler.!
  · Zulümde yarışanlara katliam yapanlara izin vermeyeceğiz.
  · Bakın Rabbinin türlü orduları karşısında nasıl çaresiz kalıyorlar.
  · Bugün öfkem İblis’e ve onun ardına düşenleredir.
  · İnançsızlara şiddetli belalar musallat edeceğim.
  · Dondurucu soğuklarla, kar fırtınalarıyla yoklama yapacağım.
  · Öyle bir dolu belası göndereceğim ki ‘inandık diyen dinsizler’ Tanrı’ya küfredecekler.
  · Dolu belası çok yerde gözlenecek ve inançsızları hedef alacak.
  · Sürekli çarpacağım kara bulutları birbirine
  · Yıldırımları ard arda göndereceğim.
  · Lazer silahımla İnançsızları tek tek vuracağım.
  · Savaşın siyah bayrağını sallayanların başlarına düşecek.
  · Ani bir hava değişimi ile Tozu dumana katacağım,
  · Toz bulutlarıyla yürüyeceğim.
  · Azgın yağışla çökeceğim üzerlerine.
  · Kara bulutlar, sarkan hortumlar sürekli zarar verecek.
  · Tekrar eden yıkıcı fırtınalar, tayfunlar göndereceğim.
  · Denizler dağ gibi yükseklikteki azgın dalgalarla coşacaklar.
  · Hala halkımla savaşacaklar, bozgunculukta ısrar edecekler.
  · İnananların feryatları göğü doldurdu.
  · Ey iri kayalar, gökten girin dünya semasına
  · Zalimlerin süregelen soyunu kızgın taşla taşlayacağım.
  · Şehirlerde taşkınlık yaptıranları yüzüstü yere sereceğim.
  · Biz onları ansızın yakalayıverdik ve hiçbirisi de bizden kurtulamadı.
  · Ey münadi, azaba uğrayan beldeleri görüyor musun?
  · Tamda zalimlerin halklarına isabet ediyor.
  · yumuşak kalpli mükemmel Rabbin bugün ne kadar öfkeli
  · Şu zalimler topluluğuna çok sabretti.
  · Tanrı’nın sesini duymayanlar duysun.
  · Açılsın göğün kapıları, toplanın ve yürüyün sular.
  · Başlasın taşkınlar, kıyı kentleri kalın sular altında.!
  · Al sana kafir.! Yıkıl yeryüzü.! Deprem üstüne deprem yaşansın.
  · Sallayacağım yeryüzünü, bilsinler benim alemimde olduklarını.!
  · Bozguncuların toplaştığı kıtaya öyle bir deprem vereceğim ki
  · Ne geçmiştekiler ne de gelecektekiler böylesini gördüler.
  · Ana karayı üçe kıracağım ve denizler ilerleyecek.
  · Onlar zulümde ileri gittiler ve azgın bir topluluktular.
  · Doğruluğun, kardeşliğin karşısında olanları boğazlayacağım.
  · Onlardan dolayı yeryüzünde suçlar ve ölümler var.
  · Onlar savaş severler. Ve kazanma arzusuyla zulmederler.
  · Haksızca güç sahibi olan kalpsiz zorbalar, şiddeti yol edinmişlerdi.
  · Yeryüzünde haksızca paylaştıkları bölgelere şimdi de sahip çıkıyorlar.
  · Halkları öldürerek bastırıyorlar, her yere müdahale ediyorlar.
  · Ey seçilmiş kulum Erdoğan, onların hırçınlığından dolayı endişelenme,
  · Rabbin seninle ve destekçilerinle beraber olacak.
  · İnananlar, küresel bozguncuların kudretine bakıp,
  · Rabbimiz şu zalimler güçlüler, gelişmiş silahlara sahipler.’
  · Biz senin yolunda ölmeye yine hazırız,
  · Ama sen bizi kurtar, yeryüzünü zalimlere bırakma.!’ diyecekler
  · Ben de halkıma sahip çıkacağım. Zalimleri ümitsizliğe düşüreceğim.
  · Belaları ardı ardına gönderdiğimizde yüzleri kararacak.
  · Onlar sizi yok etmek isteseler de başaramayacaklar.
  · Buna izin vermeyeceğim. Dünyayı da, ahireti de onlara bırakmayacağım.
  · Neden öldürüyorlar Tanrı’ya inananları
  · Tanrıya boyun eğenleri, O’na sadık kalanları neden bombalıyorlar
  · Yeryüzüne sahiplenenler hukuksuzluk ettiler.
  · Bile bile hakkı inkar ettiler ve zulmü seçtiler.
  · Tanrı adını kullanarak dünya için yarıştılar.
  · Yönetimlere bırakmayan zalimler azabı hak ediyor.
  · Tüm ordularımı seferber edeceğim. Ordularım her yere girecek
  · Halkıma yok etmek isteyenlere bir daha fırsat vermeyeceğim.
  · İnançsızların kalpleri mühürledim, şimdi canlarını alacağım.
  · Acı içinde sırtlarına vurarak ruhlarını çıkaracağız .
  · İnançsızları yakalayacağız. Ölümler dalga dalga yayılacak,
  · En küçük canlılarla büyük bir salgın başlatacağız.
  · Kafirlerin grup grup öldüğünü gördüğünüzde şükredeceksiniz.
  · Onlar, Allah’ın karşısında ve yanlış yolda olduklarını anlayacaklar.
  · Artık geri dönüşü olmayacak, neredeydiniz bu zamana kadar;
  · Yeryüzünü kaosa çevirip insanları öldürüyordunuz.’ Diyeceğiz.
  · Hadi o tabi olduğunuz şeytan sizi kurtarsın.
  · Hani güçlüydünüz ve kimse sizden hesap sormazdı.
  · Yaptıklarınızdan dolayı tadın azabı.!!’ diyeceğiz.
  · Ve kafirlerden kurtulan olmayacak.
  · Sadece inananlar kurtarılacak ve hepsini özenle koruyacağız.
  · Biz herkesin niyetini de, kimlerin sağ kalacağını da iyi bilenleriz.
  · Yaşamı pahasına Tanrı’ya yönelen yaşamı hak edecek.
  · Geçmiştekiler de gelecektekiler de bugünün şiddetini duyacaklar.
  · Ey melekler geçmişe haber götürün
  · İnsanlığın sonunda neler yaşanacağını bilsinler.
  · Bir kulumuza, ‘Kalbi güzel Daniel’e’ gidin.
  · İnsanlığın başlangıcını ve sonunu sezinlesin
  · Tanrının senaryosunu keşfetsin ve bugün olacakları anımsasın
  · Ey Daniel, söyle öncekilere: ‘Tanrı’nın büyük bir kral olduğunu.’
  · Münadi, sende sonrakilere duyur ‘Tanrı’nın krallığını.’
  · Ne imiş Tanrı’ya karşı durmak, yasalarını çiğnemek
  · İnsanlığa zarar vermek ve inanan halkını yok etmek
  · Münadi: yeni değil, bilinen ayetleri ‘oku’ diye Rabbin sana ilminden verdi.
  · Tüm kitapları destekleyen haliyle ‘yaz.’ Dedi.
  · Duysunlar insanlığın sonunu ve yaşananları
  · Yeryüzünün gerçek tarihini ve gizlenmiş bilgileri açığa çıkartacağız.
  · Ve her dinin Allah’ın evrensel dinine çıktığını görecekler.
  · Farklı değil, geçmiş tekrarların aynısı yaşananlar.
  · Biz , ‘Cennet halkının sayısını arttırmak için tekerrürler.’ yarattık.
  · Ey insanlar: ‘Biz zulmeden olmadık ama onlar zulmediyorlardı.’
  · Davetlerimize, uyarılarımıza öfkeleniyorlardı.
  · Tanrı ahlakından nefret ediyorlardı.
  · Her gelen doğrucu kullarımızı öldürdüler.
  · Yaşama taptılar, zulmü eğlence edindiler.
  · Amaçları hazcılıktı; dinleri yasasızlıktı.
  · İnananlara olan zulümleri sürekli arttı.
  · Onlar azabı gerçekten hak ettiler.
  · * * * * * *
  · Tahtta oturan büyük kral benim
  · İşte geldim ve her şeyi yeniliyorum.
  · Önceki düzeni ortadan kaldırıyorum .
  · Ademoğlunu biz yarattık ve biz koruyacağız.
  · Yeryüzünde bastırılmış iyiler ve mazlumlar;
  · İnanan halklar artık kurtuluşa erecek.
  · Ey münadi inananlara söyle rablerine dua etsinler.
  · Rabbimiz zalimler topluluğuna karşı tarafından bize nusret ver.’desinler.
  · Ben sesinizi duyacağım ve imdadınıza yetişeceğim.
  · Görsünler her şeyi kuşatan Rab olduğumu
  · Mazlumlara şefkatimi, inananlara nasıl düşkün olduğumu.
  · Ey inananlar korkmayın, Rabbinize güvenin
  · Onların silahları varsa sizin de Rabbiniz var.
  · Erdoğan’a karşı küresel birliktelik kuranlar
  · Önceki kavimler gibi ‘Yok ederek kurtuluruz bunlardan.’ dediler.
  · Savaş için birliklerini hazırladıklarında
  · Bizim birliklerimiz saldırıya geçmiş olacak
  · Ahlaksız ve azgın bir kavme karşı
  · Bizde onlara: ‘Yeter artık, uzak olsunlar’ dedik.
  · Zalimler topluluğu için ‘Yok olup gitsinler.’ dedik.
  · Ölümcül salgın hastalıklar göndereceğim onlara.
  · Haşerelerle, sıtma ve taun ile dehşet saçacağım.
  · Bozgunculara destek veren halkları kılıçtan geçireceğim.
  · Bakın nasıl bölük bölük yerlere seriliyorlar.
  · Ölümler bir anda ve topluca görülecek
  · Ey iman edenler sizlere dokunmayacağım
  · Hafif bir nezle, ishal ve ateş ile atlatacaksınız.
  · Kulum Erdoğan seninle alay ediyorlardı.
  · Siz de onların kokuşmuş cesetleriyle alay edeceksiniz.
  · Rabbinizin azabı pek dehşetlidir. Acılıdır ve aşağılayıcıdır.
  · Gördünüz mü Rabbimizin varlığını ve kudretini’ diyeceksiniz.
  · Doğruluğa ve barışa yanaşmıyordunuz, bizimle uğraşıyordunuz.’
  · Siz bu azabı hak ettiniz.’ diyeceksiniz.
  · Cesetlerinin kokusu yayılacak sıkıntı ve zarar verecek.
  · Dua edeceksiniz bana‘Rabbimiz bizi kurtar.’diyeceksiniz.
  · Yağmurla temizleyeceğim sellerle süpüreceğim tüm pislikleri
  · Tanrıya düşmanlık edenler ne kadar zalimdi bir bilseniz.
  · Yaptıklarından dolayı azabım zalimlere hak oldu.
  · İnananlar ile alay edenleri tek tek yakalıverdik.
  · Ey inananlar ailenizden ve çevrenizden ölenlere üzülmeyin.
  · İnanmayan ve asi olanlar; ne ailenizden ne de sizdendir.
  · İnançsızlar yüzünden insanlar sıkıntı ve kaos yaşıyordu.
  · Onlar İblis’in yolunu izliyordu ve insanlığa zararlıydılar.
  · Onlar İblis’in ailesiydi, yüz çevirin onlardan.
  · Peygamberlerin ailesinden de iblis’e uyanlar çıkardı.
  · Peygamber de olsalar yakınlarını kurtaramadılar.
  · Sevineceksiniz, övgüler dizeceksiniz Rabbinize.
  · Kurtardın yeryüzünü şu zalimlerden diye.
  · Ey insanlar hiçbir şeyin kendi elinizde olmadığını anlayacaksınız.
  · Benden korkup sakınacaksınız.
  · Her şeyi idare eden Rabbinize yöneleceksiniz.
  · Temiz ve aydınlık bir yeryüzü sabahına erişeceksiniz.
  · Yeryüzünü Salihlere varis kılacağım.
  · Ben galip geleceğim ve inananları yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağım.
  · Sonunda Erdoğan’ın Allah’ın yönettiği bir kul olduğunu anlayacaklar.
  · Ama o gün Erdoğan, eceliyle vefat etmiş olacak.
  · gün yeryüzünde insanlar ağlayacaklar ve gönderildiği için Tanrı’ya şükredecekler.
  · ‘Allah’tan başka ilah yoktur Erdoğan onun hizmetkarıdır.’ Diyecekler.
  · Ve insanlar onun kurduğu yeni düzenin ardından gidecekler.
  · Tanrı’nın krallığı böylece kurulmuş olacak ve egemenliği sona kadar sürecek.
  ***********************************************************************
   

Bu Sayfayı Paylaş