Okuma, yazma,arİtmetİk becerİlerİnİn gelİŞİmİ

'Okul Öncesi Eğitim' forumunda İKRA tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu

 1. İKRA

  İKRA ..

  Katılım:
  3 Mayıs 2011
  Mesaj:
  43,686

  OKUMA, YAZMA,ARİTMETİK BECERİLERİNİN GELİŞİMİ


  Okuma yazmanın öğrenilmesi, normal gelişim aşamalarından geçmenin yanı sıra bazı becerilerin gelişmesine de bağlıdır. Okuma zor bir şifreyi çözmeye benzer ve konuşma dilini yazı diline çevirmeyi gerektirir. Bunun için de dikkat, algılama, kavrama, sıralama, canlandırma, akılda tutma, isimlendirme, analiz-sentez gibi çok çeşitli bilişsel becerilerin gelişmiş olması gereklidir.
  Okuma, çocuğun sembol sistemini kullanabilmesi ile ilişkili iki aşamalı karmaşık bir işlemdir. Okumayı öğrenebilmek için:
  Ø Çocuk önce objelerin isimlerini öğrenir, sonra bu isimlerin yazıldığı sembolleri ( harfleri ) öğrenir.
  Ø Görsel olarak sembolleri ayırt etmesi yetmez, harflerle sesler arasındaki bağlantıyı kurabilmelidir.
  Ø Okumayı öğrenmek çağrışımlar yapabilme becerisine bağlıdır.
  Ø Okuduğunu anlarken görsel ve işitsel imajlar ve bunların anlamları arasında çağrışımlar yapılmalıdır.

  OKUMANIN GELİŞİMİ: Aylara göre okumayı öğrenmek için gerekli beceriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  0 – 6 Sese tepki gösterme, sesler çıkarmak.
  6 - 13 Basit ifadeleri anlamak.
  19 - 21 20 kelimelik dağarcık.
  24 2 –3 kelimelik cümleler kurar.
  24 – 29 300 Kelimelik dağarcık. Vücut kısımlarını bilir. Şekil kavramı başlar. 30 – 36 2 aşamalı emirleri yerine getirir.
  40 – 48 Basit okul şarkıları söyler.
  48 – 50 Ne, neden, nasıl sorar.
  50 – 60 Zıt ifadeleri kullanır. Yaşını, ev adresini,telefonunu bilir.
  54 Uzun hikayeleri dinleyip anlatır.
  60 Harflerin şekilleriyle ilgilenir. Genelde tüm sesleri doğru
  kullanır. Obje fonksiyonlarını bilir.
  60 – 72 Geçmiş, şimdiki, gelecek zaman kullanır. Bilgi
  almak için soru sorar. Sağını solunu ayırdeder.
  Harf ve sesler arasındaki ilişkiyi kavrar.
  60 – 80 Anlayarak okumaya başlar.

  YAZMANIN GELİŞİMİ: Yazmak sembolik iletişim kurma becerisidir. Yazmayı öğrenmek için:
  Ø Araç (kalem) kullanarak sembollerle dili ifade edebilme becerisinin,
  Ø İnce-motor becerinin,
  Ø El-göz koordinasyonunun,
  Ø Sıralama becerisinin,
  Ø Dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilmenin,
  Ø Görsel, işitsel, mekansal algının yaşına uygun olgunlukta olması, ve
  Ø El tercihinin yerleşmiş olması gerekir.

  ARİTMETİK BECERİLERİN GELİŞİMİ: Normal gelişen çocuklar, gelişim basamakları içinde matematik becerileri de sırayla kazanırlar. Çocukların aritmetik işlemlere başlamadan önce belirli gelişim aşamalarından geçmesi gereklidir. Örneğin miktar kavramı, aradaki farkı kavrama aritmetik işlemlerin önkoşuludur. Çocuk önce her rakamın belli obje sayısını temsil ettiğini, sayıların parçalardan oluşan bir bütünü temsil ettiğini öğrenir. 7 sayısı, 4 ve 3 ya da 5 ve 2 sayılarının bileşimidir. Çocuklar ancak bunları anladıktan sonra problem çözebilirler. Bazı çocuklar Piaget’nin işlem öncesi döneminde kalırlar. Bu beceriler konuşulan dil ile de bağlantılıdır ve matematiksel simgeler, çizimler (somut) ile matematiksel düşünme (soyut) arasında bir köprü görevi görür. Matematiksel dil edinilmesi de, konuşulan dil, dinleme, okuma-yazma becerileriyle yakından ilişkilidir.
  Bireyden kaynaklanan öğrenme sorunları arasında yer alan öğrenme bozukluğu (learning disorder / dyslexia) olan çocuklar, yukarda sayılan okuma, yazma, matematik becerilerinin gelişmesinde sorunlar yaşarlar. Bu beceriler okul öncesi dönemde geliştiği için bu vakaları okul öncesi dönemde tanımak mümkündür.


  ÖĞRENME BOZUKLUĞU
  İlk Öğrenme Bozukluğu (Disleksi) vakası 1896’da İngiltere’de Dr. Morgan tarafından yayınlanmıştır. Morgan yayınında, 14 yaşındaki Percy’nin her alanda yaşıtları kadar SAĞLIKLI olduğu halde, hiçbir sözcüğü doğru okuyamadığını,
  dikte edilen yazıyı hatasız yazamadığını, ama 785.852.017’yi hemen okuyabildiğini bildirmiştir. Morgan bu sorunun beyinden kaynaklandığını düşünmüş ve sorunu “kelime körlüğü” olarak isimlendirmiştir.
  İngiliz Disleksi Derneği’nin 1997 yılında yaptığı tanıma göre disleksi, öğrenmenin pek çok alanının etkilendiği karmaşık yapısal (nörolojik) bir durumdur. Okuma, yazılı ifade, sayı ve nota bilgisi, motor fonksiyonlar, organizasyon becerisi olumsuz etkilenir.
  Literatürdeki bilgilere dayanarak öğrenme bozukluğunu/güçlüğünü;
  v Normal ya da normalin üzerinde zekaya sahip (IQ>85)
  v primer psişik bir hastalığı
  v belirgin bir beyin patolojisi olmayan
  v duyusal özürü
  v dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan,
  v kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları olan,
  v standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun okul başarısı gösteremeyen bireylerdeki durum olarak tanımlayabiliriz.

  Yukarda sözü edilen becerilerin, okul öncesi dönemde geliştikleri sırada herhangi bir sorun gözlendiğinde tanısı konur ve gereken yardım alınırsa, bu çocukların ilkokul döneminde öğrenme alanlarında %67 oranında ortalama başarı gösterdiği bildirilmektedir.

  ERKEN BELİRTİLER


  Geç konuşmak,
  Sözcük bulmada, isimlendirmede güçlük,
  Yetersiz sözcük dağarcığı,
  Telaffuz sorunları,
  Temel sözcükleri karıştırmak (koşmak, yemek,vermek gibi),
  Sözcük, hece çevirmek (mavi yerine vami, sifon yerine fison gibi),
  Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük,
  Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük,
  Kafiyeli sözcüklerde güçlük,
  Sayı, harf,renk öğrenmede güçlük,
  Geometrik şekilleri çizmede güçlük,
  Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri,
  Yön karıştırmak (kitabı ters tutmak),
  Rutini izlemekte güçlük,
  Yaşıtlarıyla ilişkide güçlük,
  Zaman ve mekan sorunları,
  El tercihinde gecikme,
  Kalemi hatalı tutmak,
  Koordinasyon güçlüğü (bisiklet sürmek,ip atlamakta güçlük),
  Plan yapamamak, düşünmeden harekete geçmek,
  Kazaya yatkınlık,sakarlık.

  Yukardaki belirtiler öğrenme bozukluğu riski taşıyan çocuklarda sık görülen özelliklerdir. Bu belirtilerden birini bile gösteren çocuğa, yaşıtları düzeyine erişmesi için destek eğitim verilmesi gerekir.

  NEDENLERİ

  Öğrenme Bozukluğunun nedenlerini anlamaya, tanı ve terapi tekniklerini geliştirmeye yönelik araştırmalar artmasına rağmen henüz sır çözülemedi.
  Son 10 yıl içindeki çalışmaların buluştuğu bazı ortak özellikler çeşitlilik gösteriyor:
  Ø Fonolojik bozukluklar
  Ø Atipik beyin asimetrisi
  Ø Kortikal anomaliler
  Ø Hemisferler arası iletişim bozukluğu
  Ø Görsel algı bozuklukları
  Ø Genetik faktörler
  Ø Metakognitif gecikme

  ERKEN TANI
  5-7 yaş okuma öğrenme yeteneğinin geliştiği dilimdir. Bu nedenle riskli çocukların özellikle okul öncesi dönemde dikkatle izlenmesi gerekir. Genellikle öğrenme bozukluğu ilkokula başlayınca ortaya çıkar. Ancak,okul öncesi dönemde erken belirti gösteren çocukların (riskli çocuklar) öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi, erken tanı ve terapi için önem taşır. Öğrenme bozukluğu olan vakalarla Ülkemizde yapılan bir araştırmada yalnızca % 6.6 oranında doğru tanı konulduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, konunun çok iyi bilinmediğini ve ailelerin konunun uzmanını bulmakta güçlük çektiklerini düşündürmektedir. Sorunun aile tarafından farkedildiği yaşla (6;9) öğrenme bozukluğu tanısının konulduğu yaş (7;11) arasındaki fark anlamlıdır. Erken tanı konulduğu ve yardım aldığı oranda çocuklar yaşıtlarına yetişebilmekte, gerçek potansiyellerini gösterebilmektedirler. Bu bulgu, bu çocukların erken tedaviden yararlanma fırsatını kaçırdığını da göstermektedir.
  PSİKO-PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME


  Değerlendirmenin 3 hedefi olmalıdır :
  1. Güçlükler ( görsel/işitsel algı, motor koordinasyon, sıralama, organizasyon,
  hafıza)
  2. Farklılıklar
  3. Tutarsızlıklar belirlenmeli.
  Tek başına hiçbir yöntem yeterli veri sağlamıyor.Tanı ve terapide mutlaka aile ve öğretmenle işbirliği yapılmalı.
  Psiko – Pedagojik değerlendirmede anne – babayla, çocukla, varsa okul rehberi– öğretmenle görüşülür. Hangi alanlarda bozukluklar olduğunu saptamak amacıyla çeşitli test tekniklerinden yararlanılır. Şu alanlar değerlendirilir:
  Gelişim
  Zeka
  Görsel, işitsel,mekansal algı
  Okuma – Yazma - Matematik becerileri
  Davranış


  PSİKO-PEDAGOJİK MÜDAHALE/ÖZEL EĞİTİM


  Ø Tanı ve değerlendirmeden elde edilen bilgilerle oluşturulan özel eğitim
  programları uygulanır.
  Ø Program bireyselleştirilmiş olmalıdır.
  Ø Her vakanın gereksinimine göre farklı yaklaşımlardan yararlanılır.
  Yararlanılabilecek çeşitli programlar:
  - Kephart’ın algısal-motor programı
  - Getman’ın görsel-motor programı
  - Frostig görsel algı programı
  - Peabody dil programı
  - Piaget bilişsel gelişim kuramı
  - Vallet’in gelişimsel eğitim programı
  - Kognitif-Davranışçı teknikler
  - Bilgisayar Programları (Cognitive Rehabilitation)
  - Biofeedback - Rahatlama teknikleri
  - Duygusal Eğitim (Emotional Education)
  - Konuşma terapisi
  - Problem Çözme Becerisini Geliştirme Teknikleri
  - Aile terapisidir.  KAYNAKLAR
  Alberman E (1973) annotations. The Early Prediction of Learning Disorders, Dev.
  Med. Child Neurol. 15,202-205.
  American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of
  Mental Disorders (fourth edition). Washington, DC.
   

Bu Sayfayı Paylaş