Ramazan Sözlüğü

'Ramazan Özel' forumunda -Luiпє. tarafından 26 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu

 1. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Ramazan Sözlüğü


  Ramazan, kamerî aylardan dokuzuncusunun ismidir. Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dînimizce en fazîletli ve mukaddes kabûl edilen aydır. Bu ayın husûsiyetlerini şöylece sıralamak mümkündür.

  Kur'ân-ı Kerîm'de ismen geçen tek aydır.
  Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği aydır.
  Kur'ân-ı Kerîm'de bin aydan hayırlı olduğu ifâde edilen Kadir Gecesi bu aydadır.
  Dînimizin beş temelinden biri olan oruç ibâdeti bu ayda edâ edilmektedir.
  Fıtır sadakası (bk. Fitre), terâvîh (bk. Terâvih Namazı) ve îtikâf (bk. Îtikaf) bu aya mahsus ibâdetlerdendir.
  Bu ayda Kur'ân-ı Kerîm okumak, ibâdet ve hayır-hasenatta bulunmak diğer aylara göra daha sevaptır.

  Hz. Peygamber de bu ayı diğer aylardan daha fazla ibâdet ve taatte bulunarak geçirmiş, ayrıca bir hadîs-i şerîflerinde "Size bereket ayı Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir. Günahları bağışlayıp duaları kabul eder. Allah bu ayda sizin hayır husûsundaki yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine karşı iftihar eder. Allâh'a hayırlı ameller takdîm ediniz. Şakî, günâhkâr, bu ayda Allâh'ın rahmetinden mahrum olan kimsedir." buyurarak bu ayın müslümanlar açısından önemine ve değerine dikkat çekmiş ve en güzel şekilde geçirilmesini tavsiye buyurmuştur.
   
 2. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Oruç

  İslâm'ın beş şartından biri olan oruç, Allah Teâlâ'ya kulluk niyetiyle tan yerinin ağarmasından (bk. İmsak Vakti) güneşin batmasına kadar (bk. İftar Vakti) yemek içmekten, cinsel ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden nefsi alıkoymaya verilen isimdir. Ramazan orucunun akil-bâliğ olan ve oruç tutmasına mânî olacak meşrû bir özrü olmayan her müslümana farz olduğu Kur'an, sünnet ve icmâ-ı ümmet (İslâm âlimlerinin tam ittifâkı) ile sâbittir.

  Hz. Peygamber bir hadîs-i şerîfte "Kim îmân ederek ve sevâbını sâdece Allah'an umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir" buyurmuş, bir başka hadîs-i şerîfte ise Cennet'te "Reyyân" adlı bir kapının bulunduğunu ve buradan ancak oruçluların geçeceğini ifâde etmiştir.

  Oruca başlarken kalpteki oruç tutma niyetini desteklemek üzere "Niyet ettim Allah rızâsı için farz olan yarınki Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde bir ifâde ile niyet edilmesi ve iftar vaktinde orucu açarken de "Allâh'ım Senin rızân için oruç tuttum Sana îmân ettim, Sana tevekkül ettim ve Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Bizden bu ibâdeti kabul buyur. Şüphesiz ki sen işiten ve bilensin" mânâsında bir duâ edilmesi tavsiye edilmiştir.

  Kendisine Ramazan orucu farz olan kişi ancak yolculuk, hastalık, hâmilelik,emzirme, âdet görme, lohusalık, hayâtî tehlikenin belirdiği şiddetli açlık ve susuzluk, oruç tutmaya gücü yetmeyecek derecede yaşlılık, ikrah, savaş vb. gibi meşrû özürler sebebiyle oruç tutmayabilir veya başladığı Ramazan orucunu bozabilir, bu özürler olmadığı halde orucunu tutmayan kimse ise günahkâr olur.

  İyileşmesi umulmayan hastalık yâhut ileri yaş sebebiyle oruç tutmaya güç yetiremeyenler (daha sonra kazâ etmeleri mümkün olmadığı için) Ramazan orucu yerine fidye verirler. (bk. fidye) Başka bir sebeple Ramazan orucunu tutmayan-tutamayan yâhut orucunu hatâen veya meşrû bir özür sebebiyle bozan kişi ise Ramazan sonrasında orucunu kazâ eder. (Orucu bozan ve sadece kazâ gerektiren durumlar için bk. kazâ) Ramazan orucunu bilerek ve kasden bozan kimseye ise kazâ ile berâber bir de keffâret gerekir (bk. keffâret). Ramazan dışında nâfile olarak tutulan orucun hatâen, bir özür sebebiyle veya kasden bozulması halinde ise yalnızca kazâ gereklidir.

  Bunlar yanında oruçlu olduğunu unutarak yemek, göze ilaç damlatmak, serinlemek için duş almak, gül, esans vb.gibi şeyleri koklamak, misvak kullanmak, vücut derisine ilaç vb. gibi birşey sürmek, yeme-içme kasdı olmaksızın duman, toz gibi şeylerin boğaza kaçması orucu bozmaz.
   
 3. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  İftar Vakti


  İftar fıkıh terimi olarak, oruç süresinin dolduğu vakte ulaştıktan (güneş battıktan) sonra orucu açmayı ifâde eder.

  Hadislerde, vakti girdikten sonra oruçlunun iftarda acele etmesi ve orucunu hurma veya tatlı bir şeyle yâhut su ile açması tavsiye edilmiş, Rasûl-i Ekrem de bunu bizzat uygulayarak akşam namazından önce orucunu birkaç hurma ile açmıştır.

  Yine hadîs-i şerîflerde müminin iftar vaktindeki sevinci Rabbine kavuştuğu andaki sevinci ile birlikte anılarak, iftar vaktinin, inancını amele yansıtan kişi için büyük bir mutluluk ânı olduğu vurgulanmış ve iftar vaktindeki duâların Allah katında en makbul duâlar arasında yer aldığı belirtilmiştir. Bu vakitte Hz. Peygamberin "Allâh'ım Senin rızân için oruç tuttum Sana îmân ettim, Sana tevekkül ettim ve Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Bizden bu ibâdeti kabul buyur. Şüphesiz ki sen işiten ve bilensin." mânâsında bir duâ ettiği nakledilmiştir.
   
 4. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Sahur

  Sahur, oruca hazırlık olmak üzere imsak vaktinden önce (özellikle gecenin son altıda birinde) yenen yemektir.  Hz. Peygamber, bir hadîs-i şerîflerinde "Sahur yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bolluk (bereket) vardır" buyurmuş, bir yudum su ile de olsa sahur edilmesini, ayrıca sahur yemeğinin imsak vaktine yakın bir vakitte yenmesini tavsiye etmiştir.
   
 5. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  * Fitre nedir?
  Ramazan Bayramı’na kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekatı kabul edilmiştir Bu nedenle sadaka-i fıtır’a, “can sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynar Verilecek miktarı her yıl Diyanet teşkilatı duyurmaktadır
   
 6. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  İmsak Nedir?
  Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır
   
 7. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Mukâbele nedir?
  Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir
   
 8. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Kaza ne demektir?
  Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır
   
 9. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Orucun kefareti nedir?
  Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış günlük oruçtur Buna bozulan orucu da eklersek 61 gün olur
   
 10. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  * İtikaf nedir?
  Ramazan ayının son on gününde, cuma namazı kılınan bir mescitte gece gündüz kalıp ibadet etmeye itikaf denir
   
 11. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Teravih namazı nedir?
  Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaza verilen isimdir Bu namazın her dört rek’atinin sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir Hz Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allâh’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır (Buhârî, Salâtü’t-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174)
   
 12. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Temcid nedir?
  Temcid, “ululamak, yüceltmek” anl----- gelir Geleneğimizde müezzinlerimiz sahur vaktinde minarelerden ilahiler, kasideler, gazeller okuyarak Rabb’imizin mübarek ismini tatlı sesleriyle zikreder, mü’minleri evlerinde ruhen mesrur ederlerdi Zamanla sahur yemeği ifadesi “temcid yemeği”ne dönüşerek kelime bir zaman dilimini tanımlamada kullanılmaya başlanmıştır
   
 13. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Oruç kimlere farzdır?
  Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır
   
 14. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Ru’yet-i hilâl ne demektir?
  Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir
   
 15. RÜZGAR

  RÜZGAR <b> Aşık olmak Ölümden zordu.Çünkü,ölümden öte köy

  Katılım:
  29 Mart 2011
  Mesaj:
  45,150

  Paylaşım için teşekkürler kadriye.
   
 16. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Rica ederim Abdülkadir :RZ:
   
 17. RÜZGAR

  RÜZGAR <b> Aşık olmak Ölümden zordu.Çünkü,ölümden öte köy

  Katılım:
  29 Mart 2011
  Mesaj:
  45,150

  Katherinanın türkçe karşılığı kadriye.
   
 18. -Luiпє.

  -Luiпє. <font face="Tahoma">Gerçekten de insanın hayatta k

  Katılım:
  28 Nisan 2011
  Mesaj:
  60,869

  Josephine'nin Türkçesi ne onu da biliyim ona göre hareket ederim:RZ:
   
 19. RÜZGAR

  RÜZGAR <b> Aşık olmak Ölümden zordu.Çünkü,ölümden öte köy

  Katılım:
  29 Mart 2011
  Mesaj:
  45,150

  Cevriye.
   

Bu Sayfayı Paylaş