Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar? Yeminli Mali Müşavir İş Olanakları Maaşı Ne Kadar?

'Meslek ve Kariyer' forumunda ÁρσLLση tarafından 29 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu

 1. ÁρσLLση

  ÁρσLLση An Architect Site Yetkilisi

  Katılım:
  30 Mart 2011
  Mesaj:
  11,705

  Yeminli Mali Müşavir
  MESLEĞE AİT TANIM
  Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, fnans ve
  mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve
  beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına
  uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli
  Mali Müşavirler defter tutamazlar.)
  GÖREVLER
  Meslek elemanlarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaptığı GÖREVLERin dışında asıl iş-
  levleri tasdik işlemlerini yapmaktır. (Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik
  konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefyet şekilleri, işkolları
  ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belge-
  lerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak
  yönetmeliklerle belirlenir.) Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
  Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kayba uğratı-
  lan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme sorumlu olurlar. Yeminli
  Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
  KULLANILACAK CİHAZ VE MALZEMELER
  Bilgisayar, hesap makinesi, Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, Çeşitli kırtasiye malzemele-
  ri.
  MESLEĞE HAS ÖZELLİKLER
  Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneğine, Ayrıntılara dikkat edebilme
  gücüne sahip, Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan, Düzenli,
  sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.
  ÇALIŞILACAK ŞARTLAR VE KOŞULLARI
  Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci dere-
  cede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahip-
  leriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkile-
  şim halindedir.
  İŞ BULACAĞI KONUMLAR VE OLANAKLARI
  Yeminli Mali Müşavirler yasa gereği olarak muhasebe bürosu açamamakta ve muhasebe büro-
  larına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler. Özel işlet-
  melerde çalışabilirler. Vergi ilişkileri, ticaret, hukuk, fnans ve endüstri sektöründe meydana gelen
  gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların her geçen gün giderek daha karmaşık hale
  gelmesi meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
  MESLEĞE EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik ka-
  nunu gereğince; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi, İktisadi ve
  İdari Bilimler ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler, Yukarıda yazılı bölümlerle denk-
  liği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları, Yukarıdaki yazılı
  bölümlerde yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.
  EĞİTİM SÜRESİ, İÇERİĞİ
  Yeminli Mali Müşavir olabilmek için; En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalış-
  mış olmak. (Bu süre bir anlamda Yeminli Mali Müşavirlik için staj alarak düşünülebilir.) Ayrıca, 13
  Haziran 1989’da çıkarılan 3568 sayılı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
  Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarih-
  ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme,
  muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği
  yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş
  süre olarak kabul edilir. Yapılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak. (Türkiye Serbest
  Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme
  yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan bölümlerde profe-1132
  sörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı konuları:
  1. İleri düzeyde Finansal Muhasebe 2. Finansal Yönetim 3.Yönetim Muhasebesi 4.Denetim ,Ra-
  porlama ve meslek hukuku 5.Revizyon 6.Vergi tekniği 7.Gelir üzerinden alınan vergiler 8.Harcama
  ve Servet üzerinden alınan vergiler, 9. Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 10. Sermaye Piyasası
  Mevzuatı
  MESLEKTE İLERLEME OLANAKLARI
  Yeminli Mali Müşavirlik genel adı muhasebecilik olan mesleğin ilerleme açısından son basamağı
  olup Yeminli Mali Müşavirlerin ilerleyebilecekleri bir aşama bulunmamaktadır.
  BENZEYEN MESLEKLER :
  Noter, Vergi kontrolörü, Hesap uzmanı, Maliye ve sigorta müfettişi, Bankacı.
  BURS DURUMLARI
  Yeminli Mali Müşavir adayları Serbest MuhasebeciMali Müşavir olarak çalışırken değişiklik göste-
  rebilen oranlarda gelir elde etmektedirler. Her Yeminli Mali Müşavirin kazanç durumu ise denetimi-
  ni yaptığı işyerine, işteki tecrübesine, başarısına ve iş kapasitesine göre değişebilmektedir.
  DAHA AYRINTILI BİLGİ İLE İLGİLİ BAŞVURULABİLECEK YERLER
  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
   

Bu Sayfayı Paylaş